Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 47 - 22 november 2017

25 – 26 JANUARI: CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL
Vrijdag 1 december: St.-Elooy, patroonheilige van de metaalnijverheid

" zoals een herder onderscheid maakt tussen bokken en schapen … "


God geeft mensen de vrijheid om verkeerde keuzes te maken.
Toch plaatst hij ook mensen op onze weg, om ons “op de proef te stellen” … sedert één jaar bidden wij “leid ons niet in beproeving”.
Als wij mensen tegen komen, die hongerig, naakt of ziek zijn, moeten wij wel héél domme schapen zijn, als wij niet doorhebben, wat ons zomaar wordt gegeven.

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. jgt Jeanne Boeckx, Erna Geudens, Frans Dens en overleden familieleden; Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Christus Koning, feest in de kerk en bij de Chiro

Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november. De term Christus Koning verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37). Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders. In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus. Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden tradities in ere en vieren nog Christus Koning, weliswaar met een hedendaagse invulling, ook in Geel. Op verschillende plaatsen is er een viering of bezinning in de kerk. Het jaarthema van de chiro dit jaar is "Iedereen chironaut".

Chironaut, zn., mv. (-en), m/v/x, Iemand die kan en durft spelen (1.) los van letterlijke en figuurlijke grenzen (2.) met een grote dosis fantasie en creativiteit. Ziggy beleeft een spannend ruimteavontuur en zoekt de zes unieke speelmedailles die tonen wat een Chironaut is. Verzamel samen met Ziggy en de hele Chirobeweging de zes speelmedailles. Je bent Chironaut als je durft doen waar de speelmedailles voor staan.  Achterliggend bij dit thema is de problematiek dat iedereen elk kind en jongere, ruimte moet krijgen om te spelen, zowel letterlijk qua plaats en lokalen als ruimer gezien. Ieder kind, van welke achtergrond ook, moet kans krijgen om zichzelf te ontplooien. Daar wil de chiro dit jaar extra op in zetten. Wij wensen al onze chiro's veel plezier en een prachtig feest!


BIJBELSE ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Donderdag 23 november is er de bijbelavond voor volwassenen rond het thema van Jozef.
We komen samen in het pastoraal huis van 19.30 u. tot 21.30 u.
De kinderen komen samen op zaterdag 25 november van 10.00 U. tot 11.30 u. en dit tevens in het pastoraal huis te Holven.
Deelname is gratis! 


START VAN DE ADVENT EN WELZIJNSZORG

Over een grote week start de advent en daarmee ook de jaarlijkse actie van Welzijnszorg.
Ook in ons parochieblad willen we hier weer aandacht aan besteden.
Advent en Welzijnszorg zijn in vele parochies en gemeenschappen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
De campagne Samen Tegen Armoede verdiept de spiritualiteit van de adventsperiode en de adventsvieringen.
Welzijnszorg roept ons op om in onze gemeenschap de spiritualiteit van de advent concreet gestalte te geven in solidariteit.
Een sterk signaal. Armoede is een verhaal van 1 op 7, maar dat betekent ook dat er 6 op 7 zijn om hier iets aan te doen.
Samen kunnen we iets doen aan armoede
.
Voor 1 op 7 mensen in ons land is het inkomen te klein om het einde van de maand te halen.
Hoe hard ze ook hun best doen, ze kunnen de rit niet uitrijden.
1 op 7 haalt de meet niet
. In de advent kijken we uit naar Gods nieuwe wereld, de wereld van gerechtigheid en vrede.
Daar zal iedereen de meet halen. We wensen iedereen een warme adventstijd toe. We nodigen mensen uit tot inzet.
Solidariteit en engagement zijn immers tekenen van God in onze wereld.
 


HET KAPELLEKE (45)

Jawel, we zijn er weer bij na een tijdje weggeweest te zijn. Binnenkort starten we weer met een nieuwe reeks kapellekes, want we zijn nog niet eens halfweg! Aan vele huizen in Geel hangen er echter Kapellekes die ooit door één of andere actie zijn uitgedeeld, zo ook dit oude kapelleke boven de deur van de pastorij op Ten Aard. Omdat we moeilijk al deze huizen kunnen fotograferen, maar ook omdat we toch volledig willen zijn, is kapelleke 45 een ode aan alle kapellekes die ooit met een actie zijn uitgedeeld. Maar er is toch een vraagje bij. Mensen die de juiste geschiedenis kennen van deze actie, mogen het verhaal altijd doormailen naar dirkvandenbroeck2@gmail.com. Zo kan deze geschiedenis een volgende keer ook in het parochieblad! 

EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD

De parochies zijn momenteel bezig met de oplijsting van hun betaalde abonnees. Ben je nog niet in orde, steek nog vlug het geld in een omslag en bezorg het aan je parochie. Anders kan je vanaf nu ook rechtstreeks abonneren bij de centrale verantwoordelijken voor de abonnementen. Stort dan 37,- euro op onze rekening en vermeld OOK IN DE MEDEDELING naam en adres van diegene, voor wie het abonnement bestemd is.

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 37,00 euro storten op BE81 3200 1472 9724 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 37,00 euro over op BE51 8335 3019 2162 van “Parochiefederatie Geel Noord

Info over de stand van zaken:

* Geel Zuid: Jef Proost op 014/86.77.05.

* Geel Noord: Marcel De Vries op 014/58.23.83.

Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.

Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.


 


 

 

Archief

 


Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links