Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 15 november 2017

18 – 19 november: 33STE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Over weinig was je trouw, over veel zal ik je aanstellen."

De “talenten” staan dit weekend weer onder de aandacht. Wij moeten met onze talenten uitkijken, want een ongebruikt talent is geen talent en wanneer wij een talent willen gebruiken, dan nemen wij een risico om te mislukken. Spring maar in de bres voor een verkeersslachtoffer en je scheurt er (letterlijk of figuurlijk) je broek aan! Toch kleuren onze talenten ons leven en zonder onze talenten te gebruiken blijven wij grijze duiven (op de bonte duiventil).

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De vraag (11c) slot

"Wat zou Jezus denken over euthanasie?" We publiceren vandaag het slot van het antwoord van Griet Wouters, onze ziekenhuispastor.

"Heel graag zou ik deze vraag eens voorleggen aan Jezus. Nochtans zou ik niet de eerste zijn die Hem hiermee zou confronteren. Denk maar aan het fragment van Johannes in het Nieuwe Testament over de overspelige vrouw. De Farizeeën en Schriftgeleerden brachten deze vrouw bij Jezus. De wet van de mensen schreef voor om deze vrouw te stenigen. Het zesde gebod in de wet van God schreef echter voor ‘Gij zult niet doden’. Tegenstrijdige voorschriften dus, en Jezus moest het maar oplossen. En wat deed Hij? Hij koos geen partij, Hij begaf zich niet op het gladde pad van regeltjes en wetten, Hij loste de zaak niet op zoals de mensen het verwachtten. Maar Hij antwoordde: “wie van jullie zonder zonde is, werpe de eerste steen.”

Hij riep de omstaanders op om niet zomaar te oordelen, veroordelen of met vooroordelen te strooien. Hij riep de omstaanders op om de hand in eigen boezem te steken, om zelf na te denken, om niet te struikelen over de splinter van een ander maar eerst de eigen balk eens onder handen te nemen. Hij beantwoordde de vraag met een opdracht, Hij zette mensen toen al aan tot zelfreflectie, tot kritisch zijn voor zichzelf: ‘kijk eerst in uw eigen hart’.

Wat Jezus denkt over euthanasie staat naar mijn gevoel dus al bijna 2000 jaar op schrift. Hij geeft ons ook vandaag de opdracht om er zelf over na te denken, om alle euthanasievragen niet over dezelfde kam te scheren, maar om kritisch ethisch te blijven en telkens iedere vraag naar euthanasie met zorg, empathie, aandacht en begrip te beluisteren en te analyseren. Hij geeft ons, mensen, zelf de verantwoordelijkheid om echt zorg te dragen voor onze lijdende medemens. Jezus geeft ons dus eigenlijk de vraag terug: “wel, wat denk jij zelf van euthanasie?”

Misschien hoog tijd dus om deze vraag eens aan mezelf voor te leggen.

Maar dat is wellicht stof voor een ander artikel … "

Dank je wel Griet, dat je ons drie weken lang mee op weg wilde nemen om stil te staan bij dit onderwerp.Eindigen doe ik graag met een kort antwoord dat ik van iemand kreeg op deze vraag.

Jezus staat voor mij: "Wat denkt U van euthanasie?" vraag ik. Jezus kijkt mij indringend aan en antwoordt: " Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wie niet voor Mij is, is tegen Mij"

Jezus wandelt verder en ik kan nu beslissen of ik Hem volg of niet.


VORMELINGEN KOMEN SAMEN ROND KERK EN SYMBOLEN

Vandaag 15 november komen de vormelingen van Holven en Elsum samen in de kerk voor de eerste catechese van de pastorale eenheid, de vroegere federatiecatechese. Gedurende de ganse namiddag werken zij rond de betekenis van symbolen. In een doorschuifsysteem, een klassieker ondertussen, ontdekken onze vormelingen de kerkelijke symbolen aan de hand van een leuke zoektocht. Dat ook stilte een symbool kan zijn, mogen zij ervaren in de kapel waar ze met rustige muziek helemaal tot zichzelf kunnen komen. Bij het ontwerpen van hun eigen wapenschild, staan ze stil bij de betekenis van hun naam en aan de hand van een filmpje tot slot, ervaren zij tot slot dat symboliek overal te vinden is. Wij wensen onze vormelingen en hun begeleiders alvast een deugddoende namiddag toe! 


BIJBEL IN NOVEMBER

* Wij nodigen u uit voor onze volgende bijbelavond "Vijf broden en twee vissen" die plaats heeft op 23 november van 19.30 u. tot 21.30 u. in het pastoraal huis te Holven. Als thema deze avond nemen we het verhaal van Jozef, de zoon van Jacob. We staan stil bij een kantelmoment in zijn leven, het verhaal dat hij door zijn broers wordt verkocht aan de kooplieden uit Egypte.

* Up to D8!, ons bijbelgroepje voor kinderen heeft plaats op zaterdagvoormiddag 25 november van 10.00 u. tot 11.30 u. tevens in Holven.

Iedereen is welkom. 


EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD

Een abonnement op ons blad kost in 2017 slechts 37.00 euro voor een heel jaar. Alle medewerkers van alle parochies hopen dat iedereen trouw blijft en dat er ook enkele nieuwe lezers bijkomen. Rekening houdend met kleine vertragingen, hopen wij deze mensen stelselmatig op te nemen in ons adressenbestand en dan wordt onze familie toch weer een beetje groter en da’s de bedoeling.

Mensen, vertraging zal er altijd zijn, maar … als je nu eens snel (vandaag nog) 37 euro overschreef ???

De mensen van Geel kunnen zich best herabonneren via hun parochie met de formulieren die werden bezorgd. Als er iets mis liep, neem dan contact op met je parochie en in alle gevallen van nood kan je steeds terecht voor inlichtingen en voor een storting van 37.00 euro bij:

* Geel Zuid: Jef Proost op 014/86.77.05 en rekening BE81 3200 1472 9724.

* Geel Noord: Marcel De Vries op 014/58.23.83 en rekening BE51 8335 3019 2162.

Enne … nog eens duizend keer dank aan die tientallen medewerkers, die ons blad hebben gepromoot via nieuwsbrieven en huis-aan-huisbestellingen. Samen zijn we een grote familie! 


KONINGSDAG EN TE DEUM

Zondag 19 november gaat in de kerk van St.-Amands het traditionele Te Deum door naar aanleiding van 15 november: Koningsdag. Het gaat hier om een burgerlijke plechtigheid in de kerk die een traditie is geworden sinds de oprichting van België. De kerk vraagt en dankt God om een goed burgerlijk bestuur en vraagt zegen over onze koning.

Na de mis van 11.00 u heft het St.-Amandskoor deze lofzang aan in aanwezigheid van wat officieel de “gestelde lichamen” heet: vertegenwoordigers van de burgerlijke, militaire en rechterlijke overheden van Geel. Uiteraard is iedere “ware burger” van Geel hier op zijn plaats.


 


 

 

Archief

 


Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links