Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 8 november 2017

11 – 12 NOVEMBER: 32STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vrijdag 17 november: H. Elisabeth van Hongarije, patrones van veel Kempense ziekenhuizen

" Wees waakzaam! Trek samen op, de bruidegom tegemoet! "

Stef Bos zong het ooit schertsend: ”Slaap zacht, je wordt wel wakker als de bom barst”
Zijn lied wilde ons gevoelig maken voor verborgen armoede en stil verdriet.
Als wij attent in het leven staan, botsen wij regelmatig op verdoken onrecht, maar soms, ja soms … vinden wij kleine lichtpuntjes van hoop en dan is het aan onszelf (en aan niemand anders) om bewust te reageren.

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. gebedsviering, Flora Destombes en Leopold Van Gestel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

"Kerk & Leven 2018-abonnement hernieuwing"

Wij zijn blij, dat wij ons blad nog kunnen aanbieden aan een prijs waarvoor niemand hoeft te blozen: 37,00 euro. Wij blijven er bij, dat dit een prijs is, die buiten alle vergelijking staat met andere publicaties in de winkel. Wees eerlijk, beste mensen, ons blad heeft een aanbod, zowel aan plaatselijk nieuws als aan algemene artikels, die gezien mogen worden. K & L brengt “degelijk nieuws” en goed gepresenteerd. Ook onze plaatselijke samenwerking met de uitgeverij Halewijn verloopt steeds vlot en wij zijn fier, dat wij bij zo veel mensen binnen komen … elke week opnieuw.

De grootste oorzaak van onze voordelige prijs ligt hem juist daarin, dat elk gedrukt nummer ook aan de man wordt gebracht, want nergens blijven er stocks liggen. Wij vragen voorlopig aan alle abonnees, om zich aan te sluiten via hun parochie, en wie buiten Geel woont, zal wel gecontacteerd worden.

Wij hopen iedereen terug te kunnen abonneren en vragen, om dit liefst te doen voor eind november. Wie wil er ons nieuws eigenlijk nog missen ???

Nu al dank.


DE VRAAG (11b)

Wat zou Jezus denken over euthanasie?

We lezen vandaag het vervolg van het antwoord van Ziekenhuispastor Griet Wouters...

"Kan er wel iets goeds zijn aan de dood? Want hoe dan ook brengt de dood altijd lijden en pijn mee, niet op z’n minst voor diegenen die achterblijven. Ook Christus leed erg tijdens de laatste uren voor zijn dood. Volgens Bart Giedts, godsdienstleerkracht in een middelbare BSO-school in het Antwerpse, betekent dit helemaal niet dat we niets mogen ondernemen om het lijden tegen te gaan. Ook Christus liet zich troosten en verzorgen op weg naar het kruis en de Kerk heeft zich in heel de geschiedenis altijd voor de lijdende mensen ingezet. Het bestrijden van lijden van anderen is zowat de belangrijkste taak van een Christen en misschien ook wel het beste antwoord op euthanasie. Heel wat mensen die vragen om euthanasie, vragen vooral om van het lijden – zowel lichamelijk als psychisch - verlost te worden en om getroost te worden. Er echt zijn voor lijdende mensen, met liefde en aandacht, met empathie en oprechte zorg is dus essentieel, aldus Bart.

Euthanasie is een heel ingewikkelde materie geworden. Geen wonder dat de Staat er zich is mee gaan bemoeien en wettelijk bepaald heeft wanneer euthanasie is toegelaten. In België is de Euthanasiewet al 15 jaar van kracht, sinds van 28 mei 2002. Deze wet beschrijft duidelijk de voorwaarden waaronder het opzettelijk beëindigen van het leven mag plaatsvinden zonder dat dit als een misdrijf wordt beschouwd. Wettelijk is euthanasie slechts geoorloofd wanneer het door een arts gebeurt, op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt en binnen strikte voorwaarden. Het zou ons veel te ver brengen om al deze voorwaarden onder de loep te nemen, maar wel gelukkig dat er een hele reeks voorwaarden aan verbonden zijn. Want zonder deze regelgeving zou euthanasie misschien snel kunnen belanden in een ‘u vraagt, wij draaien’- cultuur. En dat moeten we als goeie katholieken toch ten allen tijde vermijden. Want beslissen over leven en dood, is het nu een ‘menselijke aangelegenheid’ of niet?"

(Wordt vervolgd!)


ELK WEEKEND DAG VAN DE JEUGDBEWEGING!

Enkele weken geleden trokken weer vele Geelse kinderen en jongeren samen in uniform naar school. Na een heerlijk ontbijt op de Grote Markt kregen de lessen ongetwijfeld door al die uniformen een extra kleur. Op sommige scholen waren er bovendien nog middagactiviteiten ook! Je zou kunnen zeggen dat dit artikeltje een beetje vijgen na Pasen zijn, maar eigenlijk is dit niet zo! Elke vrijdag, zaterdag en zondag zijn er immers jongeren in de weer voor de jeugdbeweging! Elk weekend komen er honderden kinderen en jongeren samen om te spelen, te ravotten, te lachen en plezier te maken! Elk weekend is het dus eigenlijk een beetje dag van de jeugdbeweging niet? Doe zo verder!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links