Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 1 november 2017

4 – 5 november: 31STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 11 november: Wapenstilstand ‘14-‘18 en St.-Maartensfeest

" ze handelen niet naar hun woorden … "

Wij lezen dit weekend zowat het slot van het Matteusevangelie. Dat begint met de zaligsprekingen, en eindigt hier met weewoorden. Binnen de crisis van het leiderschap in onze kerk klinkt dit akelig actueel. Er is nood aan bezielde leiders, die de weg tot God voorgaan en niet versperren. Maken wij genoeg het verschil tussen roeping en ambitie in ons leven, in onze geloofsgemeenschap?

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een terugblik op 14 oktober

Het grote zangkoor verzorgde de viering!

"Mini-onderneming 't Genot van de hotelschool" verzorgde de receptie!

Er waren heel wat mensen in de weer om alles klaar te hebben voor die belangrijke dag, de start van onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus. De beamer werd uitgetest, de zaal klaargezet, om de mensen om half zes te kunnen ontvangen. Er werd nog eens gerepeteerd voor de gespreksavond, in de kerk werden de boekjes achteraan klaargelegd en de stoelen van het grote koor klaargezet. Om 17.00 u. waren alle leden van het team aanwezig in de zaal om samen met de mensen van Samana iedereen te verwelkomen en te voorzien van een tas koffie en een harten wafel.

108 mensen vonden de weg naar de zaal om te luisteren naar Magda Boons,toeristische gids en Chris Geens vertellen over de Barmhartigheid en wat die te maken hebben met deze pastorale eenheid. In het tweede deel stelde Jan Lembrechts vragen aan Chris en Jan over de pastorale eenheid. Wat is de pastorale eenheid en wat is de plaats van de priester daarin?

Om 18.30 u. trokken we naar de kerk waar we in het begin van de viering werden verwelkomd door een koor van 80 zangers samengesteld met mensen uit alle parochies van onze pastorale eenheid. Onze deken Norbert Wouters ging voor in deze viering bijgestaan door onze misdienaars, Kenny en Michel. Tijdens de homilie gaf Norbert een korte uitleg bij de opdracht van alle leden van het team. Aan Michel, Jef, Dirk, Chris, Lieve en Jan, de leden van het team werd gevraagd of zij de opdracht wilden aanvaarden. Deze vraag werd ook gesteld aan Hilde Schobben en Griet Wouters, pastorale werksters in het ziekenhuis en aan Mon Dilliën, onze diaken. Het voelde warm aan, samen bidden, samen zingen, samen eucharistie vieren.

Na de viering trokken wij met zijn allen naar de zaal om samen iets te eten en het glas te heffen op de nieuwe pastorale eenheid. De jongens en meisjes van de hotelschool zorgden ervoor dat iedereen kon genieten van een glas wijn, belegde broodjes, soep en gebak. Er was niet alleen eten en drinken maar er was vooral ook heel veel tijd om elkaar te ontmoeten om samen na te praten over de viering, maar ook te praten over de toekomst. Dat deze dag voor heel wat mensen iets betekend heeft kunnen we lezen in het boek dat in de zaal lag. Op elke bladzijde in het boek staan getuigenissen van mensen die blij en enthousiast waren over deze dag, en die onze pastorale eenheid heel veel succes toewenste. Die avond zijn wij allemaal een beetje moe, maar met veel goesting en enthousiasme naar huis gegaan om verder te bouwen aan onze pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus.

Het ganse team wil iedereen van harte bedanken en zeker diegenen die twee jaar geleden mee op weg zijn gegaan om te geloven in deze pastorale eenheid. Ze hopen om in de toekomst temogen blijven rekenen op hun medewerking en gebed!


Herabonnering Kerk & Leven 2018

In al onze parochies is momenteel gestart met de herabonnering op ons blad voor het komende jaar. Wij zijn blij, dat wij ons blad nog kunnen aanbieden aan een prijs waarvoor niemand hoeft te blozen: 37,00 euro. Wij blijven er bij, dat dit een prijs is, die buiten alle vergelijking staat met andere publicaties in de winkel. Wees eerlijk, beste mensen, ons blad heeft een aanbod, zowel aan plaatselijk nieuws als aan algemene artikels, die gezien mogen worden. K & L brengt “degelijk nieuws” en goed gepresenteerd. Ook onze plaatselijke samenwerking met de uitgeverij Halewijn verloopt steeds vlot en wij zijn fier, dat wij bij zo veel mensen binnen komen … elke week opnieuw.

De grootste oorzaak van onze voordelige prijs ligt hem juist dáárin, dat elk gedrukt nummer ook aan de man wordt gebracht, want nergens blijven er stocks liggen. Wij vragen voorlopig aan alle abonnees, om zich aan te sluiten via hun parochie, en wie buiten Geel woont, zal wel gecontacteerd worden.

Wij hopen iedereen terug te kunnen abonneren en vragen, om dit liefst te doen voor eind november. Wie wil er ons nieuws eigenlijk nog missen ???

Nu al dank.


ALLERHEILIGEN - ALLERZIELEN

Deze week gedenken wij onze dierbare overledenen. We staan stil bij herinneringen, verdriet en pijn, maar mogen ook dankbaar terugblikken op wat zij voor ons nalieten. We maken misschien even tijd voor stilte, bezinning en gebed. Moge deze dagen voor ieder van u deugddoend zijn, vertrouwend op de Heer die ons heeft laten zien dat leven sterker is dan de dood.  


ARMOEDE DE WERELD UIT!

Op 17 oktober trok een lange sliert mensen met fakkels door de straten van Geel. Op de werelddag tegen armoede kwamen zij zo op voor een rechtvaardigere wereld, een wereld waar iedereen gelijke kansen krijgt, een wereld zonder armoede. Het was deugddoend om te zien dat vele mensen uit onze parochiegemeenschappen mee opstapten. Laat ons vooral niet vergeten dat de strijd tegen armoede een aandachtspunt moet zijn voor elke dag! 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links