Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 42 - 18 oktober 2017

21 – 22 OKTOBER: 29 STE ZONDAG DOOR HET JAAR
MISSIEZONDAG

" Geef aan God, wat God toekomt "


Moeten wij aan de staat geven, wat de staat toekomt, of komt de staat zijn deel wel opeisen?
Wat doen wij, als de staat, of de wereld niks eist, maar tot een inbreng uitnodigt ???
Want, zo is God nu eenmaal. Wij kunnen op zijn uitnodiging ingaan, of dit weigeren.
En als God zijn uitnodiging nu eens lanceert via de nieuwe media ???
WELZIJNSZORG over enkele weken, 11.11.11, SOSxxx … ???
Tegenwoordig heeft God vele namen, maar wij herkennen hem niet altijd.

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Missiezondag "tegen de stroom in"

Op 22 oktober is het Missiezondag in de hele katholieke kerk. Missio heeft op deze bijzondere dag een tweevoudige oproep voor de Belgische kerkgemeenschap.

Ten eerste roept Missio ons op in België een blijmoedige kerkgemeenschap te vormen: een gemeenschap met de glimlach, waar mensen kunnen thuiskomen. Mensen naar je toe trekken is immers een belangrijk element van ‘missionair kerk zijn’. Zo’n gemeenschap staat ten dienste van mensen en Jezus’ Blijde Boodschap. Die Boodschap wordt verkondigd in grote en kleine daden van menslievendheid. En door te getuigen van onze bijzondere inspiratie, door geloof weer een plaats te geven in de samenleving.

Ten tweede wil Missio meer solidariteit binnen de wereldkerk aanmoedigen. Wereldwijd zoeken lokale kerkgemeenschappen naar hedendaagse manieren om kerk te vormen of over geloof te spreken. Enerzijds kunnen we daardoor heel wat van elkaar leren, anderzijds moeten we elkaar een duwtje in de rug geven. Ook financieel. Sommige kerkgemeenschappen hebben immers veel goede ideeën, maar niet de nodige middelen om die waar te maken. Jij kunt hen helpen. Dit jaar focussen we op de kerk van Zuid - Korea. Alle info vindt men op de website!

De omhalingen dit weekend komen ten goede van Missio! Doe je bijdrage aan de collecte tijdens de kerkdienst op Missiezondag. Die gaat integraal naar de projecten van Missio. Je kan ook privé je (extra) steentje bij op de rekening van Missio: BE19 0000 0421 1012. Je kunt ook online een gift doen op de vernieuwde Missio-website: www.missio.be.


BIJBELGROEP OKTOBER

Op donderdag 26 oktober heeft de Bijbelavond '5 Broden en 2 Vissen' plaats in het Pastoraal Huis te Holven, Kapelstraat 20. We werken rond de Russische Icoon van de profeet Habakuk:"Zelfs de stenen in de stadsmuren schreeuwen beschuldigingen tegen jou. En de balken in de muur antwoorden dat het waar is.". Deze woorden staan geschreven in de profeet, we gaan er dieper op in.

We komen zoals gewoonlijk samen van 19.30 u. tot 21.30 u.

Met de kinderen van Up to D8! Komen we samen op zaterdag 28 oktober van 10.00 u.  tot 11.30u. rond hetzelfde thema!

Deelnemen is gratis en iedereen is welkom!


DE VRAAG (11A)

"Wat zou Jezus nu denken over euthanasie?"

We kregen weer een vraag binnen van een lezer, een vraag die best wel moeilijk was. Omdat dit een onderwerp is dat wel meer leeft bij mensen, willen we ook op deze vraag ingaan. Zonder ons in de plaats van Jezus te zetten, want dat is natuurlijk onmogelijk, vonden we het meer dan de moeite waard om samen met enkele mensen hierover na te denken. In de loop van volgende weken krijgt u een uitgebreid en doordacht antwoord op deze vraag.

We beginnen met ziekenhuispastor Griet Wouters die vanuit haar ervaring en werk een antwoord tracht te formuleren. We danken Griet voor haar mooie tekst, waarvan vandaag het eerste deel.

'Wat Jezus zou vinden van euthanasie wanneer hij één dezer dagen terug zou rondlopen op onze wereld. Deze vraag kwam enkele weken geleden telefonisch onze huiskamer binnen. Slik, zeg... Hoe zou ik kunnen weten wat een man die 2000 jaar geleden geleefd heeft, denkt over een onderwerp dat toen nog niet eens was ‘uitgevonden’…

Als goeie katholiek zijn we misschien geneigd om vol overtuiging te beweren dat Jezus er flagrant tegen zou zijn. Want als goeie katholiek kennen we allemaal gebod nummer zes van de Tien Geboden: ‘Gij zult niet doden’. Ook weten we dat in christelijke middens gezegd wordt dat het leven door God gegeven is, dat het dus heilig is en daarom altijd beschermd moet worden, dat het lijden niet verkort mag worden omdat Jezus ook niet is weggelopen voor het lijden. Nochtans zijn er ook goeie katholieken met tegenargumenten: ze zeggen dat Jezus zijn lijden vrijwillig aanging en dat dit niet geldt voor een ernstig zieke die geen kans op genezing heeft. Ook zeggen ze dat het zesde gebod niet als een verbod op euthanasie verstaan mag worden. In de Hebreeuwse versie van het zesde gebod staat er immers ‘Ge zult niet doodslaan’. Het werkwoord ‘doodslaan’ verwijst volgens  hen vrijwel uitsluitend naar ‘moorden’ wat iets heel anders is dan het uitvoeren van euthanasie. 

De Broeders Van Liefde, een andere groep van goeie katholieken, hebben er ook uitgebreid over nagedacht. In maart 2017 keurde de Belgische tak van de Broeders van Liefde een visietekst goed die euthanasie in de eigen zorginstellingen bij niet-terminale patiënten mogelijk maakt op basis van psychisch lijden. Er staat te lezen: “In geval van een weloverwogen existentiële keuze in combinatie met een medisch-psychiatrisch uitzichtloze toestand, kunnen we als organisatie niet alleen respect opbrengen voor de beslissing van de patiënt om over te gaan tot euthanasie, maar lijkt ons de beslissing ook aanvaardbaar.”

Ze voegen er wel aan toe dat men alles in het werk dient te stellen om te voorkomen dat de stap naar euthanasie gezet wordt maar dat er uitzonderlijke gevallen zullen zijn van uitzichtloze en onbehandelbare situaties waarin gevolg dient gegeven te worden aan de vraag naar euthanasie. Het Vaticaan echter wijst deze nieuwe euthanasierichtlijn van de Belgische Broeders van Liefde formeel af. Volgens de Congregatie voor de Geloofsleer is euthanasie onverenigbaar met de leer van de kerk: ‘respect voor het leven is absoluut, de mens mag dan ook niet zelf beslissen wanneer voor hem het leven dient op te houden.’ Euthanasie is een heel ingewikkelde materie. Als we over euthanasie willen praten, staan we misschien best ook even stil bij de verklaring van het begrip. Euthanasie is afkomstig van het Grieks en betekent eigenlijk ‘de goede dood’. Maar wat is een goede dood? Is dit een zachte dood, een snelle dood, een menswaardige dood? Een dood zonder lijden en pijn, een dood waarbij men afscheid heeft kunnen nemen van de geliefden die achterblijven, een dood in alle stilte, een dood die voorafgegaan is door de laatste sacramenten die nog een houvast en geloof in een nieuwe toekomst hebben geboden?" (Wordt vervolgd).


DAVIDSFONDS ACADEMIE

De zijderoute naar Samarkand

Peter Van Nunen is tolk-vertaler Russisch en Engels. Hij geeft regelmatig lezingen over geschiedenis, kunst en literatuur van Rusland en de voormalige Sovjetstaten. Zo werd hij gestrikt door ons Geels Davidsfonds en het zullen weer een interessante avonden worden.

Ooit werd er gevochten om de belangrijke handelswegen en rijke oases in Oezbekistan, meer dan 5.600 kilometer van ons vandaan. De Zijderoute was de eerste verbinding tussen Europa en het Verre Oosten. Later kwamen verbindingen over zee en nog later de Transsiberische Spoorweg.

De lessenreeks ‘De zijderoute naar Samarkand’ is een onderdeel van Davidsfonds Academie en loopt in het Wijnhuis (Stationsstraat 56), telkens op donderdagnamiddag van 9 november tot 7 december, van 14.00 tot 16.30 u.

Meer info bij Jeannine Geukens op 014 / 72 02 85.

Inschrijven kan op 016 / 31 06 70 of via http://www.davidsfonds.be/academie

Deelnemen kost 80 euro (70 euro voor Davidsfondsleden), maar de koffie en de digitale syllabus zijn wel inbegrepen. 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Externe Links