Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 11 oktober 2017

14 – 15 OKTOBER: 28STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 15 oktober: H. Theresia van Avilla, beroemde kerklerares
Woensdag 18 oktober: H. Lucas, evangelist


" Zie, ik heb mijn maaltijd klaar. "

Jezus heeft het dikwijls over een bruiloftsfeest, als het over “het rijk Gods” gaat.
Zelfs als de koning aandringt, willen de genodigden niet komen opdagen.
En wij ? Hebben wij tijd voor het feest van God? Een feest om van te genieten, zetten wij dat zo maar opzij ?
of kunnen wij niet genieten van “het goede” ? Alle tijd is ons gegeven.
“Tijd maken” kan je écht niet, hoezeer men dat dikwijls ook hoort beweren ?

Naar het rode bijbeldoosje

GEEN ZATERDAGVIERING
Op zaterdag 14 oktober is er géén misviering in onze kerk, vanwege de startviering van de pastorale eenheid HH Dimpna en Gerebernus in St Amands.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

Wij gaan van start

Een pastorale eenheid gaat over het nieuwe netwerk dat nodig is om te werken aan een kerkgemeenschap met toekomst. We hebben het hier niet over een fusie van parochies of over de bestemming en gebruik van kerkgebouwen. Wat ons hier ter harte gaat, is de zorg voor een vitale en aantrekkelijke geloofsgemeenschap waaraan alle betrokken personen en groepen hun medewerking kunnen verlenen. Zo formuleert onze bisschop Johan Bonny het in zijn visietekst over de pastorale eenheid. De HH Dimpna en Gerebernus hebben Geel gekleurd en getekend. De “Barmhartige stede “is een karakteristieke titel die we willen beschouwen als richtinggevend voor deze manier van kerk zijn. De pastorale eenheid wil in volle overtuiging gaan voor een levende gemeenschap voor alle gelovigen met bijzondere aandacht voor de gekwetste mens. Immers dat is de kern van wat Jezus heeft bedoeld in zijn Blijde Boodschap en wat de mensen van Geel hebben uitgedragen.

Vanuit de nieuwe pastorale eenheid HH Dimpna en Gerebernus nodigen we u dan ook uit om aanwezig te zijn op de startviering op 14 oktober. Uw aanwezigheid zal voor ons een teken zijn van ondersteuning, van erkenning en van verbondenheid.

We gaan van start in het Aloysiusinstituut. Ingang langs de speelplaats op de Diestseweg 34 voor voetgangers en via Schuttershof (voor o.a. mensen die de autoparking willen gebruiken).

ONS PROGRAMMA

17.30 u -18.30 u.

Wat hebben Geel, Dimpna en Gerebernus te maken met de pastorale eenheid?

In een boeiende dialoog lichten Chris Geens moderator van het pastoraal team en Magda Boons, toeristische gids in Geel dit toe.

Daarna is er ook een vragenronde over alles wat er al dan niet verandert in deze nieuwe kerkgemeenschap. Jan Verheyden, pastoor en Chris Geens nemen dit ter harte.

19.00 u -20.00 u.

Met HH. Dimpna en Gerebernus samen eucharistie vieren. Kerk Sint-Amands, Markt Geel. In een feestelijke eucharistieviering met alle Geelse parochiekoren stelt Norbert Wauters, deken van de Zuiderkempen, in naam van de bisschop het team van de pastorale eenheid aan en zendt hij de pastorale werksters van het ziekenhuis en de diaken van Geel.

20.15 u -22.00 u.

We heffen het glas met het pastoraal team. In het Aloysiusinstituut. Tijdens een gezellige receptie lessen we onze dorst en stillen we onze avondhonger. We maken tijd voor ontmoeting. Chris Geens, Jan Verheyden, Dirk Van den Broeck, Lieve Helsen, Michel Vangenechten en Jef Van de Weyer vertrouwen erop dat ze in hun opdracht niet alleen staan en zich geborgen, gedragen en verbonden weten door en met heel de geloofsgemeenschap. We weten dat deze start maar mogelijk wordt dankzij de belangloze inzet in onze parochies, instellingen, scholen en bewegingen van vele mensen. Allen hebben ze een plaats in deze pastorale eenheid HH  Dimpna en Gerebernus Geel. Niemand willen we achterlaten en we hopen vele nieuwe medewerkers te verwelkomen.

Komt u ook, lezer met een groot hart? We hopen het echt!!

LET WEL! Op zaterdag 14 oktober zullen er GEEN weekendvieringen zijn in de normale zaterdagkerken. In de centrale St.-Amandskerk gaat om 19.00 u. de pastorale eenheid “HH Dimpna en Gerebernus” van start met een eucharistieviering.


PERMANENTIE PASTORALE EENHEID

Omwille van een studiedag is er geen permanentie op het secretariaat van de pastorale eenheid (Kapelstraat 20) op dinsdag 17 oktober.
Er is die week wel permanentie op woensdag 18 oktober van 13.30 tot 16.30 u.


BIJBELACTIVITEITEN

In september zijn onze Bijbelgroepen weer van start gegaan. Zowel bij de volwassenen als bij de kinderen werkten we rond het verhaal uit het boek Jozua. Jozua vraagt aan de Israëlieten om met 12 stenen uit de Jordaan een altaar te bouwen als herinneringen aan al het Goede wat God voor hen heeft gedaan. We wisselden nadien ervaringen uit over de stapstenen in ons eigen leven. Het werd een intens en boeiend gesprek. Met de kinderen bouwden we een altaar met gekleurde stenen. Elke steen stond voor een talent of een moeilijkheid waar we wel eens mee te maken krijgen! We nodigen iedereen uit om de volgende keer bij onze activiteiten aan te sluiten! Het is zo deugddoend om over je geloof te kunnen spreken!


KVG PANNENKOEKEN

De afdeling van de Katholieke Vereniging Gehandicapten Geel organiseert op zondag 29 oktober haar jaarlijkse pannenkoekendag. Die gaat door in de parochiezaal van Ten Aard in de Vaartstraat.

Je kan er komen smullen van heerlijke pannenkoeken en croque-monsieurs aan democratische prijzen de hele zondag van 11.30 u. tot 18.00 u. Wil je er meer over weten ? Els Van Uytven weet het op 0498 / 28 63 27. Wist je dat iedereen welkom is ? 


INFORMATIENAMIDDAG WEDBOS

Op donderdag 19 oktober om 14.00 u. gaat er in WZC Wedbos in de J.B.Stessensstraat een interessante bijscholingsnamiddag door. Marc Bakelants (palliatieve zorg) en Maria Kerckhofs (sociale dienst) spreken er over “vroegtijdige zorgplanning” en Peter Van Hoof stelt “de Tovertafel” voor, die onlangs in het Wedbos werd geïnstalleerd. Wie het aanbelangt, notere deze datum met stip en inschrijven kan tot 16 oktober op 014 / 56 74 00. 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links