Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 40 - 4 oktober 2017

7 – 8 OKTOBER: 27STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zaterdag 7 oktober: O.-L.-Vrouw van de rozenkrans
Woensdag 11 oktober: Heilige paus Johannes XXIII

" De wijngaard, verpacht aan wijnbouwers "


Stel je even voor, dat je sterk gelooft in de kracht van de opstanding, in rechtop staan en wegtrekken uit hetgeen waaraan je gebonden bent. Stel, dat je los komt van alles wat je hindert. Stel, dat je opstaat en … gaat.
Stel je eens voor, je gelooft in AVONTUUR !

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u  eucharistieviering 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

PASTORALE EENHEID HH DIMPNA EN GEREBERNUS

Bij de communicatie rond de nieuwe Pastorale Eenheid is op sommige plaatsen een fout telefoonnummer doorgekomen.
Het juiste nummer van de pastorale eenheid is: 0472 82 04 58.

"Zal de pastorale eenheid nu alles veranderen?"

* Veranderen de sacramenten (dopen, eerste communie, vormsel…)?

Aan de sacramenten is er inhoudelijk geen enkele verandering. Bij de toediening van de sacramenten is een bepaald ritueel voorgeschreven en dat wordt uiteraard gevolgd; dit geldt voor alle sacramenten.

Voor alle sacramenten is er plaats voorzien op de jaarkalender. Dit is zo voor de doopvieringen, de vormsels, eerste communies… : er is altijd een jaarkalender in voege en deze wordt in principe een jaar op voorhand vastgelegd en gepubliceerd…meestal en bijna overal ligt deze kalender in onze kerken ter inzage en kan deze zelfs meegenomen worden. Ook de parochiesecretariaten  hebben deze informatie ruim op voorhand en via deze weg kan eveneens alle informatie bekomen worden.

Het is wel mogelijk dat er aanpassingen gebeuren van het ene jaar naar het andere toe – wat eens goed is, is niet noodzakelijk het beste voor altijd - zodoende zijn er altijd aanpassingen/verbeteringen mogelijk, maar dit staat volledig buiten de invoering van de pastorale eenheid. Eventuele wijzigingen zullen tijdig bekendgemaakt worden en in het jaarprogramma opgenomen.

Belangrijk om weten: via de website “www.pastoraleeenheidgeel.be” is zeer veel informatie te bekomen over aangelegenheden die van belang zijn binnen onze pastorale eenheid en wij raden aan om deze site regelmatig  te bezoeken en/of te raadplegen in het geval er vragen zijn…misschien is het antwoord wel op de website te vinden.

* Veranderen de uren van de vieringen in de respectievelijke kerken/parochies?

De kalender met de voorgangers in de missen wordt 4 tot 6 maanden vooruit opgesteld en op dat ogenblik wordt rekening gehouden met de vastgelegde uren van de missen. Omwille van de pastorale eenheid is geen enkele wijziging aan de thans in voege zijnde regeling voorzien.

Wat geldt voor de sacramenten geldt ook voor de uren van de vieringen : als het op een bepaald ogenblik omwille van wat dan ook beter is om ergens een aanpassing te doen, zal dit met de betreffende parochie besproken worden. Een eventuele wijziging kan enkel ingevoerd worden mits voldoende ver vooruit de nodige communicatie hier rond kan gedaan worden.

* Onze voorgangers : blijven die?

Alle voorgangers die we nu kennen in de verschillende parochies en andere kerken blijven in functie en omwille van de pastorale eenheid is geen enkele wijziging voorzien.

Uiteraard – en dit zal iedereen begrijpen – kan op ieder ogenblik zich een wijziging  aandienen maar ook dit staat volledig buiten de invoering van de pastorale eenheid.

* Kunnen er in de toekomst fusies komen met andere pastorale eenheden?

Op dit ogenblik lopen er geen plannen in die richting. Maar zoals met alles : als er in de verdere toekomst situaties ontstaan waar het beter lijkt om grotere gehelen uit te bouwen, zal dit met de nodige aandacht bekeken en bestudeerd worden. Beslissingen zullen dan te zijner tijd worden genomen en ook hierover zal dan wel communicatie ontstaan maar nog eens : er is op dit ogenblik geen plan in die richting.

* Verandert er iets aan de liturgische vieringen?

Inhoudelijk zijn er momenteel geen fundamentele wijzigingen voorzien. Weliswaar is binnen de pastorale eenheid de werkgroep “Liturgie” actief en het is niet uitgesloten dat deze werkgroep op een bepaald ogenblik mogelijkheden ziet om onze liturgie te verfraaien of aantrekkelijker of meer aanspreekbaar te maken. Als dit zo ver zou zijn, zal dit natuurlijk ingevoerd worden mits aan alle voorafgaande stappen is voldaan. Dit zal dan zichtbaar zijn voor de gelovigen maar hierover zal dan ook via de bekende kanalen worden gecommuniceerd.

LET WEL! Op zaterdag 14 oktober zullen er GEEN weekendvieringen zijn in de normale zaterdagkerken. In de centrale St.-Amandskerk gaat om 19.00 u. de pastorale eenheid “HH Dimpna en Gerebernus” van start met een eucharistieviering. De feestelijkheden beginnen al om 17.30 u. in het Aloysiusinstituut. Welkom. 


WERELDDAG TEGEN ARMOEDE

Verkrotting is nog in vele Vlaamse steden en dorpen een groot probleem!

Dinsdag 17 oktober is 'Werelddag van Verzet tegen Armoede'. Op deze dag organiseert SPAAK (samen tegen armoede in de Kempen) een fakkeltocht door de straten van Geel om de armoedeproblematiek in de kijker te zetten.  Ook in onze stad is er nog veel armoede soms zichtbaar maar vaak ook onzichtbaar. Als christenen mogen we onze ogen niet sluiten en worden we opgeroepen om onze nek uit te steken. Dit kan al heel eenvoudig door bijvoorbeeld mee te gaan in de fakkeltocht en zo onze solidariteit te tonen! Laten we met velen aanwezig zijn! De fakkeltocht start om 19.00 u. in de refter van het Sint-Aloysius te Geel (ingang via Schuttershof). Na een inleiding en de tocht sluit men om 21.00 u. af met een receptie! Het zou echt fijn zijn om dit jaar eens extra veel parochianen te mogen verwelkomen!


DE VRAAG (10)

"Wat bezielt jongeren van 15 - 17 jaar om vanuit een ver land naar Geel te vluchten?"

Toegegeven, deze vraag leefde al lang bij mezelf, is misschien niet rechtstreeks een pastorale vraag, of net wel misschien. Elke dag kom je in Geel toch wel jongeren tegen met een andere huidskleur en de verhalen die zij meedragen zijn vaak schrijnend. Een toevallige ontmoeting maakte mij alvast stil. De jongere in kwestie blijft best anoniem. De ontmoeting vond plaats door het missen van de bus, het volgende uur werd ik stiller en stiller. De tranen kwamen ook bij mij in de ogen.

"Ik ben nu enkele maanden hier. Ik woonde in de buurt van de hoofdstad Kaboel, in Afghanistan. Oorlog, dat was wat er was. Je kan je dat niet voorstellen. Geen oorlog zoals je leert op school hier, maar echt oorlog er middenin. Oorlog die ik niet snap, want in de Koran staat toch dat de islam een vredelievende godsdienst is. Moslims vechten niet..." (lange stilte)

"Ik mis ze, moeder, vader , broer en zussen.... gelukkig heb ik skype en facebook en zo. Enkele malen in de week kan ik via internet op mijn kamer toch contact hebben met hen." (lange stilte met een traan)

"Ze legden alle geld van de familie samen. Zo kon ik naar Europa komen. Ik zal hier studeren, hard werken, geld verdienen zodat ik dat geld kan opsturen naar mijn familie. .... Ze hebben alles gedaan om mij naar hier te krijgen. Zij blijven achter. ....... Een lange weg, je kan je dat niet voorstellen. Auto's, te voet door de bergen, ... en dan die boot, ja zoals op de tv. Smokkelwaar, dat was ik."

"Ik moet hier werken, maar eerst studeren. Thuis krijg ik geen kans, hier wel. Ik moet Nederlands leren, zodat ik hier mee kan, wij spreken Perzisch, geen Arabisch hoor."

"Ik wil niet terug, de Talliban zit nog overal. Je kan je dat niet voorstellen hier. Je ziet niet alles op tv. Hier zie je alleen maar Kaboel zelf. Ik wil vrede, ik wil toekomst voor mijn familie, ik zal hun droom waarmaken." "Kijk... dit is mijn broer, zie je de foto? Hij is 14, staat op mijn gsm... Zie je?"

En toen waren we samen stil op de bus... Bij het afstappen zwaaide ik nog en de bus reed verder.

Tot een volgende de vraag!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

Externe Links