Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 27 september 2017

30 SEPTEMBER – 1 OKTOBER: 26STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Zondag 1 oktober: H. Theresia van Lisieux
Woensdag 4 oktober: H. Franciscus van Assisi, patroonheilige van de parochie Elsum
Vrijdag 6 oktober: zalige Broeder Isidoor

" De tweede kreeg spijt en deed toch de wil van zijn vader "


Met het verloop der jaren en het toenemen van onze levenservaring groeit ook onze kennis van wie God wel is. God kennen heeft met verstand, emoties én gevoelens te maken. Daarom zeg je steeds op een nieuwe manier “ja” tegen de wil van God;
Eens nadenken over onze eigen gods-visie ???

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u  jgt Van Roey Simonne 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

PASTORALE EENHEID HH Dimpna en Gerebernus

Erkenning van de pastorale eenheid

Via de voorbije artikels is er al wat duidelijk geworden over de pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus.
Wellicht blijven er nog heel wat vragen over. Die vragen komen vandaag, in de volgende artikels en op de aanstellingsdag zeker aan bod.

Met de stuurgroep, waarover we al eerder schreven maakten we een uitvoerig aanvraagdossier. We schreven over de werking van de federatie en over de toekomstige werking van de PE. We zochten een team en stelden werkgroepen samen. We schreven een engagementsverklaring uit en kozen een zondagskerk en een naam. Dit dossier werd aan het Bisdom bezorgd. Daar boog een werkgroep zich over dit aanvraagdossier. We kregen de “zegen” en de aanvraag werd goedgekeurd.

Mgr. Bonny heeft op 15 augustus feest van Maria Tenhemelopneming, met een decreet de pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus opgericht.

Sommigen vragen zich af waarom een naam voor de PE en waarom deze naam. Is “pastorale eenheid Geel “ niet genoeg?  Op vraag van het bisdom heeft elke pastorale eenheid een naam gekozen van één of meerdere heiligen. Dat Dimpna er iets mee te maken zou hebben was een vanzelfsprekendheid.  Gerebernus wilden we er graag bij. Hij krijgt in de legende misschien minder aandacht maar hij verdient meer. Hij was een belangrijke geestelijke voor het Iers koningshuis, althans voor moeder en dochter. Hij vluchtte met Dimpna naar Geel en bleef haar vertrouwenspersoon en geestelijke begeleider. Toch nog dit: de naam van de pastorale eenheid is een overkoepelende naam.  De 12 parochies behouden allemaal hun eigen naam. Daar blijven we af.

Wat ons nu nog rest om helemaal van start te gaan is de aanstellingsdag op 14 oktober. Drie zaken staan er op het programma.

17.30 u. tot 18.30 u.: Wat hebben Geel, St.-Dimpna en Gerebernus te maken met de pastorale eenheid? (Magda Boons en Chris Geens). Wat mogen de mensen van Geel verwachten van de Pastorale eenheid HH. Dimpna en Gerebernus? (Jan Verheyden en Chris Geens) Plaats van het gebeuren: St. - Aloysius (ingang langs de speelplaats op de Diestsebaan 34)

19.00 u. tot 20.15 u.: Met HH. Dimpna en Gerebernus samen eucharistie vieren. Deken Norbert Wauters zal tijdens deze viering en in naam van de Bisschop Mgr. Bonny het team aanstellen en Diaken Mon Dilliën  en de pastorale ziekenhuiswerkers Griet Wouters en Hilde Schobben zenden.
Plaats van het gebeuren: Kerk St.-Amands , Markt Geel

20.15 u. tot 22.00 u.: We heffen het glas met het pastoraal team. Plaats van het gebeuren: St.- Aloysius (ingang langs de speelplaats op de Diestsebaan 34)

We willen deze aanstelling samen met u vieren. Daarom nodigen wij u uit op deze dag om samen met de parochies en de geloofskernen van Geel de start van de pastorale eenheid feestelijk mee in te zetten.


BIJBELSE ACTIVITEITEN DEZE WEEK

Op donderdag 28 september heeft onze eerste Bijbelavond plaats van het nieuw seizoen. We komen samen in het Pastoraal Huis (Kapelstraat 20) van 19.30u. tot 21.30u. Thema deze avond is "Stenen die spreken". Op deze inleidende avond gaan we aan de slag met een verhaal uit het boek Jozua. Het beloofd een boeiende avond te worden. Iedereen is welkom!

Op zaterdag 30 september is er onze eerste UpToD(8)!, ons Bijbelgroepje voor kinderen van de lagere school. Ook met hen gaan we op weg met het verhaal van Jozua. We komen samen in Holven van 10.00u. tot 11.30!


OMHALING WERELDMISSIEHULP

De zomer is voorbij, stilaan gaan we onze zomer kleding kunnen wisselen voor  winterkleding. Het is al enkele jaren de gewoonte om in oktober een inzameling te houden van klederen, schoenen, speelgoed ten voordelen van wereldmissiehulp. Deze gaat door op zaterdag 28 oktober 2017  van 14 tot 16 uur . U kunt alles afgeven ( goed verpakt in dozen of plastiek zak ) in het kapelleke, dit is het eerste lokaal op de parking naast de kerk in Holven. Alvast bedankt.


ONTBIJTCONCERT GEELS VOCAAL

Een zondagochtend, een ontbijtje in buffetstijl, een muziekje... op zondag 8 oktober biedt het Geels Vocaal Ensemble deze formule aan aan alle Gelenaren en aan al wie hun sympathie wegdraagt in de parochiezaal van Bel. Ontbijt en concert verlopen in drie fasen, om 08.30 u., 10.00 u. of 11.30. Meer info is te vinden via www.geelsvocaal.be of hun secretariaat, Gooreind 43, op 014 / 54 23 66 (tijdens de kantooruren)


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links