Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 13 september 2017

16 – 17 SEPTEMBER: 24STE ZONDAG DOOR HET JAAR
Donderdag 21 september: H Matteus, evangelist en apostel

" Vergeven … tot zeven maal zeventig maal … "


Door de parabel van de schuldeiser wil Jezus duidelijk zeggen, dat God eindeloos barmhartig is en aan de mens telkens nieuwe kansen geeft ook al draagt hij een zware schuld. Maar … Jezus betreurt in de zelfde parabel, dat mensen al voor een kleinigheid elkaar naar de keel grijpen om elkaar uit de gemeenschap te sluiten…

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u  gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De nieuwe pastorale eenheid van de HH. Dimpna en Gerebernus in Geel (deel 2)

Welke weg hebben wij afgelegd naar de pastorale eenheid toe?

 

De voorbije jaren is er al heel wat geschreven en gezegd over de pastorale eenheid. Wanneer zijn we aan de voorbereiding ervan begonnen? Zijn we in Geel over één nacht ijs gegaan? Zijn we er misschien te lang mee bezig geweest voor we klaar waren? Wel  het heeft even geduurd, dit was een bewuste keuze, we hebben er als pastoresploeg steeds voor gekozen om met zo veel mogelijk gelovigen het proces mee te maken en dat gaat nu eenmaal niet zo snel. We kunnen alvast wel zeggen dat we niet met enkelen zo een belangrijke beslissing namen. We hebben het samen gedaan.

Wanneer zijn wij begonnen aan de voorbereiding van de pastorale Eenheid HH Dimpna en Gerebernus ?

Op 7 januari 2015 hadden we met de pastoresploeg het eerste gesprek over de Pastorale Eenheid. Op 9 juni 2015 werd een voorlopige stuurgroep samengesteld die het eerste deel van de voorbereiding op zich nam. Hier ging het vooral over medewerkers en geïnteresseerden in de pastoraal informeren over de toekomstige veranderingen. Er werden drie informatieavonden en één open avond georganiseerd, telkens met een opkomst van ongeveer 60 personen.

Vanaf mei 2016 werd er een uitgebreidere stuurgroep geïnstalleerd die de concrete vormgeving van de Pastorale Eenheid uitwerkte. Dit intensief werken resulteerde in een aanvraagdossier dat in juni 2017 werd goedgekeurd.

Wie zijn nu de mensen die betrokken waren in de stuurgroep?

De starters van het eerste uur (januari 2015) waren: Marcel De Vries, Jan Lembrechts, Christa Damen (begeleidster vanuit het Bisdom) en Chris Geens. Vanaf 1 december 2015 werd Dirk Van den Broeck ook lid van de stuurgroep.

In de tweede fase (mei 2016) werd de groep verder uitgebreid met: Ludo Vanreusel, Chris Bellekens en Patric Nouwen. En als laatsten sloten in december 2016 ook Jan Verheyden, Lieve Helsen en Mon Dilliën aan.

Welke plaats hadden de info-avonden in het hele proces?

De drie info-avonden hadden een dubbele bedoeling. Uiteraard de Geels bevolking informeren over het wat en waarom van de Pastorale Eenheid. Dit gebeurde stapsgewijs. Op de info-avonden kwamen verschillende mensen uit de pastoraal aan het woord: de parochies, de pastoraal in het ziekenhuis en de WZC’s, iemand uit het onderwijs en de jongeren. Een veel gehoord thema of vraag was: hoe kunnen we samenwerken, hoe kunnen we elkaar bemoedigen? Wat kunnen we aan elkaar doorgeven? … Minstens even belangrijk was de open avond, die gebruikt werd om mensen aan te spreken voor de werkgroepen en het team (hier gaan we in een volgend artikel verder op in). De vraag die gesteld werd aan de deelnemers op die open avond was: Wie zie jij één van de taken in de PE opnemen? Hier kwamen heel wat namen uit de bus. Uit deze lijst werden dan mensen aangesproken om mee te werken in de werkgroepen, heel wat onder hen hebben “ja” gezegd.

De vier avonden zorgden ervoor dat er heel wat mensen betrokken waren bij dit veranderingsproces en nieuwsgierig zijn naar het uiteindelijk resultaat.

In een volgend artikel laten we jullie kennismaken met de verschillende werkgroepen, wat ze doen en wie er de begeleiders van zijn.


de vraag (8)

Zo we zijn terug gestart met een nieuwe reeks van de vraag. De eerste kwam van Maarten (21) en scoutsleider:

"Waarom geven jeugdbewegingen op kamp of weekend toch nog een bezinning, ook al zijn de meesten niet meer gelovig?"

Voor een antwoord gingen we te raden bij Lieve (42) en oud - leidster van de jeugdbeweging: "Bezinning, ik denk dat het dezer dagen niet meer gaat over God en Jezus enz. Het gaat bij vele jongeren eerder over de vraag: "Wie ben ik? Waarom ben ik bijzonder? Wie zijn mijn vrienden?". Op kamp gewoon na een dag spelen en zich uitleven tot inkeer komen en het nadenken over het hier en nu. Nadenken over de wereld van morgen en wat wij kunnen doen om de wereld en onze omgeving een beetje waardevoller te maken, dat blijft zinvol ook vandaag."

Bram (19) en huidig leider: "Wij geven niet altijd een bezinning maar als we dit doen is het vooral gericht op het groepsgevoel en om de kinderen elkaar wat beter en dieper te leren kennen zodat er betere banden geschept worden en iedereen harder kan genieten van zijn kamp."

Vince (17) en eerste jaar leider: "Bezinning of zinspeling is belangrijk om de kids toch bepaalde dingen mee te geven: om bijvoorbeeld etiquette mee te geven in onze multiculturele maatschappij en gewoon de basis etiquette, hoe gedragen we ons tegenover anderen en elkaar."

Nick (25) oud- leiding: "Misschien als tijdverdrijf, nee grapje, even serieus: ik denk dat het toch belangrijk is dat de jeugd af en toe kan stilvallen en kansen krijgt om rustig te worden. Je zou kunnen zeggen met moeilijke woorden, misschien is het toch nodig om de jeugd kans op ontmoeting te geven in hun spirituele zoektocht, want elke jongere is hoe dan ook op zoek. Wetenschappelijk is het trouwens bewezen dat spiritualiteit belangrijk is en veel voorkomend bij jongeren, over alle religies heen. Binnen het katholieke geloof zou ik spiritualiteit zelfs gelovige zoektocht durven noemen."

Op donderdag 14 september heeft de bezinningsgroep Kerk en Wereld zijn eerste bijeenkomst van het nieuwe werkjaar in de kleine zaal van het parochiecentrum van Sint-Amands.

Je bent van harte welkom om van 14.00 tot 15.00 u. te bezinnen rond een actueel thema. Zeker de moeite waard!

De volgende vraag komt dan weer een volgende keer!


omhaling mediazondag

In het weekend van 23 en 24 september houden wij in onze kerken de jaarlijkse omhaling voor mediazondag.
U leest er meer over in het parochieblad van volgende week.
Wij willen u nu al deze omhaling warm aanbevelen, want communicatie in deze tijd is en blijft enorm belangrijk!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links