Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 32 - 9 augustus 2017

12 - 13 AUGUSTUS: 19DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 15 augustus: hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria.


" Heer, zeg mij, over het water tot U te komen ! "

Probeer het eens ! Je laat je blinddoeken en iemand houdt je een voorwerp voor om te betasten.
Zo was het ook met de apostelen. Zij meenden een spook te zien, maar ‘t was iemand anders … “de onverwachte”.

17.30 u  eucharistieviering

17.30 u  eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart - Moederdag

We zijn een beetje te vroeg, maar beter goed op tijd dan te laat ! Hoe zit dat nu weer in elkaar die feestdag? We frissen ons geheugen even op. Op 15 augustus viert de kerk dat Maria in de hemel opgenomen werd. Toch stierf ze als een gewone mens. De moeder van Jezus is herkenbaar en troostvol. De Bijbel vertelt ons niet erg veel over Maria. We lezen in het evangelie volgens Lucas dat ze nog niet getrouwd is met Jozef wanneer de engel Gabriël haar opzoekt en zegt dat ze een kind zal krijgen door de heilige Geest. Dat kind moet ze Jezus noemen. Hij zal koning worden tot in eeuwigheid. Maria antwoordt eenvoudig: Ik ben de dienares van de Heer. Laat met mij gebeuren wat u gezegd hebt. Als Maria bij haar nicht Elisabeth komt, die op dat moment zwanger is van de latere Johannes De Doper, jubelt ze van blijdschap. Een prachtig loflied schetst een strijdbare vrouw: Met heel mijn hart roem ik de Heer. Machtigen stoot hij van hun troon, maar geringen verheft hij. Meteen krijgen we twee karaktertrekken van Maria te zien, die door de eeuwen heen in de theologie en de kunst verder uitgewerkt werden en soms met elkaar in conflict raakten. Zo groeide er een tendens om Maria te vergoddelijken. Ze werd zo vroom voorgesteld, dat alle menselijkheid uit haar verdween. Zo heeft het mariabeeld van Banneux geen borsten, wat het voeden van een kind toch wel bemoeilijkt. Op sommige afbeeldingen zit Maria op een troon naast Christus, bijna een vrouwelijke God. Het Tweede Vaticaans Concilie wijdde daarom een belangrijk hoofdstuk aan de mariologie. Het concilie waarschuwde voor valse overdrijving en sentimentaliteit in de mariaverering. Zij verwijst altijd naar Jezus. Via Maria aanbidden we God. Maria is helemaal mens en daardoor heel herkenbaar en troostvol voor ons. Door alle vreugde en verdriet heen die ze als mens beleefde, koos ze altijd weer voor Jezus. Zo is ze een voorbeeld voor gelovigen. Het laatste wat de evangelist Lucas (deze keer in de Handelingen van de apostelen) over Maria schrijft, is dat ze na de dood en verrijzenis van Jezus samen met de leerlingen eensgezind in het gebed bleef. De kerk neemt aan dat Maria gestorven is zoals alle andere mensen, wat niet wegneemt dat God haar met geest en lichaam bij zich heeft opgenomen. Het verschil met ons, gewone stervelingen, is dan dat ze niet het verval van de dood kende. Maria Tenhemelopneming werd eind 6de eeuw door keizer Mauritius in Byzantium ingevoerd. Later nam de heilige paus Sergius I (687-701) het feest over. Dat heette toen nog Dormitio Mariae, oftewel ontslaping van Maria. Pas in 1950 werd de tenhemelopneming onder paus Pius XII ook een dogma (leerstelling) in de kerk. Het conciliedocument Lumen Gentium verwoordt dit dogma als volgt: "Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood." (bron - kerknet)

15 augustus is ook moederdag. Via deze weg wensen wij al onze moeders een zalige feestdag toe. Wij wensen hen alle zegen en geluk, alle goeds en moois. We bevelen hen langs onze hemelse moeder aan bij God.


God heet ons welkom in zijn huis

Op zondag 20 augustus om 11.00 u. nodigen wij u allen uit in de kerk van Sint - Amands voor de internationale eucharistieviering bij de vijfjaarlijkse eurofeesten in Geel. De viering krijgt de medewerking van de parochiefederatie Geel, het Stadsbestuur van Geel, de Geelse zangkoren en de buitenlandse delegaties. Voorgangers in deze viering zijn Jan Verheyden, Dirk Van den Broeck en Lieve Helsen. Van 10.45 u. tot 11.00 u. speelt ons orgel op zijn driehonderdste verjaardag feestelijke muziek voor de viering. Wij hopen dat u met velen uit Geel komt afgezakt om samen ons geloof te vieren en te laten zien dat wij fiere christenen zijn!

Waarom doet men dit toch?

Recent stelden verschillende mensen vast dat het kapelletje aan de splitsing Drijhoek - Eikenstraat van de boom is gevallen of gerukt. Het beeldje dat er sinds een jaar instond, lijkt verdwenen. Wij betreuren dit voor val ten zeerste en hopen dat dit kapelletje spoedig in al zijn glorie zal hersteld worden.

Kapelleke 44: Drie winnaars voor onze zomerse kapellekes

Onze zomerse reeks kapellekes is al een tijdje ten einde! Wij kregen drie juiste antwoorden binnen en omdat het zomer is willen we deze drie mensen dan ook graag met een prijs bekronen. Lutgard, Sven en Frans... jullie prijsje valt één van de volgende weken wel in de bus! Proficiat. Nu geven we dan nog graag voor de volledigheid de oplossingen!

Kapelletje 37 stond in Bel, grot 38 stond in Larum, beeldje 39 was te vinden in Oosterlo en beeldje 40 in Winkelomheide. Voor 41 trokken we naar de pastorij van Sint - Dimpna en voor 42 zochten we Sint - Jozef of Holven,. Tot slot hielden we halt voor 43 in de Maneshoeve. Het juiste antwoord was dan ook het woord: "Bloesem". En met het mooi versierde kapelletje op de Katersberg zetten we onze drie winnaars in de bloemen! Ga maar eens kijken... kan je het vinden? Tot een volgende reeks!

 


Opendeurdag in Dienstencentrum Luysterbos

Zondag 3 september is het opendeurdag in dienstencentrum Luysterbos. Iedereen is van harte welkom tussen 14u en 17u. Kom kennismaken met ons aanbod. Schrijf je in voor één van onze cursussen.

Geniet van een drankje in onze cafetaria en beleef onze demo’s Lijndans om 15u en Zumba Gold om 15u30.  Dienstencentrum Luysterbos vind je in de  JB Stessensstraat 69 – 2440 Geel.


VZW KREATIEF GEEL , WERKJAAR 2017-2018

Vzw kreatief is een toffe, enthousiaste, kre-actieve ploeg die diverse activiteiten organiseert in Geel. Vzel volwassenen, die hun vrije tijd nuttig en zinvol willen opvullen, vinden hun weg naar hun workshops, cursussen en andere activiteiten.

Een greep uit het aanbod: Talen, computercursussen, naai-ateliers, creatieve cursussen, kookcursussen, wandelnamiddagen, daguitstappen, tweedehandsbeurzen  …

Met andere woorden…

Wens je je vrije tijd op een zinvolle en kre-actieve manier in te vullen? Voor de periode september 2017 tot juni 2018, vind je zeker een cursus die bij je past.

Neem gerust de tijd om op de website www.vzwkreatief.be rond te kijken, klikken en scrollen,...

Creatief, een gevarieerd aanbod, dicht bij huis én goedkoop…. Voor een folder, meer info of een inschrijving? kreatief.geel@skynet.be of 014 / 56 05 95


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31  

Externe Links