Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 29-30-31 - 19 juli 2017

22 tot 30 juli: 16de EN 17de zondag door het jaar
6 AUGUSTUS: GEDAANTEVERANDERING VAN DE HEER
29 juli: H. Martha (zus van Lazarus), patrones van huisvrouwen, wasvrouwen, dienstboden, herbergiers en hotelhouders
4 augustus: H. pastoorke van Ars

" Wij volgen Jezus al vertellend door Zijn land "

Op stap door onze vakantie – ’t zij ver of heel dichtbij – worden wij dagelijks geconfronteerd met “het wonder van de Heer”. Meer in onze vrije tijd dan door het jaar, maken wij onverwachte situaties mee en ontmoeten wij vreemde mensen… En als wij dan goed willen kijken ???

’t Zijn toch allemaal medemensen ?

Als er één ding is, wat inwijkelingen aan échte Gelenaren opmerken, dan is het hun mentaliteit van “kom er maar bij”.

Hoe barmhartig maken wij onze stede ?

17.30 u  eucharistieviering

17.30 u  gebedsviering

17.30 u  eucharistieviering
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Pastorale eenheid gaat van start

Goede vrienden, het is zo ver. Over enkele weken ondertekent onze bisschop het stichtingsdecreet van de pastorale eenheid Heilige Dimpna en Gerebernus. Via deze weg willen wij u nu al van harte uitnodigen voor de aanstellingsviering van de nieuwe ploeg.

Onze pastorale eenheid krijgt vanaf de start een nieuwe begeleidingsploeg. Dit wil ook zeggen dat het federatieteam ophoudt met bestaan. Verschillende leden van dit team zijn echter al heel actief in de werkgroepen. Twee jaar geleden gingen we immers op zoek naar mensen om mee te bouwen aan de pastorale eenheid. Uit deze mensen kwam een hele groep mensen die via werkgroepen mee inhoud geven aan de werking. Vanuit de ideeën die de werkgroepen aanleveren neemt het team van de pastorale eenheid dan de beslissingen die nodig zijn voor een goede werking van de pastoraal in Geel. In de loop van de volgende maanden zal je op geregelde tijdstippen uitleg krijgen over alle beslissingen die genomen worden. Binnen het team zijn er zes mensen verantwoordelijk voor de goede gang van zaken. Zij begeleiden ook elk een werkgroep.

Onze nieuwe begeleidingsploeg:

De aanstellingsviering gaat door in de kerk van Sint - Amands op zaterdag 14 oktober 2017 om 19.00 u. In deze viering zal naast de aanstelling van het team ook het decreet van de pastorale eenheid worden voorgelezen. We willen van deze zaterdag een feestelijke dag maken. Om 17.30 gaat er een lezing door met als thema "Wat hebben Geel, Sint -Dimpna en Gerebernus met elkaar te maken". Je leest er binnenkort meer over in het parochieblad. Na de aanstellingsviering is er natuurlijk ook een feestelijke receptie. Om iedereen de gelegenheid te geven om de viering van de pastorale eenheid bij te wonen vallen op zaterdag 14 oktober alle andere vieringen weg.


Europa mis

Niet vergeten! Op zondag 20 augustus om 11.00 bent u uitgenodigd in de vijf jaarlijkse Europa viering die doorgaat in de kerk van Sint-Amands!
Samen met onze Europese gasten willen we God danken en willen we bidden om vrede en eenheid over heel de wereld! Allen welkom!


De vraag van de lezer

Vanaf september willen we weer van start gaan met een nieuwe reeks van "De vraag".
We eindigden met enkele kinderen die vertelden over hun favoriete bijbelverhaal.
Voor onze nieuwe reeks van 7 gaan we op zoek naar 7 vragen van lezers.
Als u altijd al eens een vraag wilde stellen aan iemand, in verband met geloof of pastoraal in ruime zin, u krijgt de kans!
Mail uw vraag en aan wie je ze wil stellen door naar dirkvandenbroeck2@gmail.com of stuur ze op naar "De Vraag" Kapelstraat 20 a in 2440 Geel.
We nemen er zeven vragen uit! Veel succes!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28    

Externe Links