Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 20 juni 2017

24 – 25 juNi: 12DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Ieder haar op uw hoofd is geteld "

Niets is het leven werkt zo storend als angst en vrees. Zij verlammen elke veerkracht en ieder enthousiasme. De mus uit het evangelie van dit weekend staat voor al wat klein is en niet meetelt. Als De Vader voor het kleine zorgt, hoe zou hij dan niet voor de mens zorgen? Wat er ons ook overkomt, wij mogen de zekerheid hebben, dat wij leven in Gods nabijheid.

 (Naar het rode bijbeldoosje)

17.30 u  jgt Van Roey Simonne
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federatiebedevaart

Op zaterdag 2 september gaan we met onze federatie weer op bedevaart naar Scherpenheuvel. Zoals we vorig jaar opriepen, hopen we dat iedereen die vorig jaar is meegegaan een ander aanspreekt om mee te komen! Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan!

We bidden om 14.00 de grote (berg) of de kleine (vlakke) kruisweg en om 15.00 vieren we samen eucharistie in de Mariahal.

De voetbedevaart vertrekt in Geel – Ten Aard en  er zijn diverse aansluitingspunten. Er is een volgwagen voorzien. Men dient met eigen vervoer terug te komen naar Geel. Alle info kan men bekomen bij Jan Verheyden op 014/584965. Inschrijven vooraf is noodzakelijk!

Planning voetbedevaart:

Volgwagen voorzien

Eigen vervoer terug voorzien!

Info volgt enkele weken voor vertrek via mail of brief

Het is de bedoeling dat de bedevaarders bij iedere halte verder kunnen wandelen.

Daarom vragen we iedereen 10 minuten voor de vertrektijd aan de halte te zijn.

Wie met de fiets of eigen wagen wil gaan dient zelf voor vervoer te zorgen. Samen in groep rijden kan fijn zijn! Spreek met elkaar af!

Ook dit jaar rijdt er een bus vanuit onze federatie naar Scherpenheuvel. De rit kost 12 euro heen en terug en je kan nog inschrijven zolang er plaatsen zijn.

Opstapplaatsen

De bus vertrekt in Scherpenheuvel terug om 17.00 en doet dezelfde haltes aan op de terugweg. Inschrijven is noodzakelijk! Alle info bij Dirk Van den Broeck 014/580666.

Net als vorig jaar is er ook dit jaar de mogelijkheid om de busbedevaart met een warme maaltijd en drankje 's middags te combineren! Voor de prijs van 35 euro heb je busvervoer heen en terug en 's middags om 12.00 een warme maaltijd bestaande uit soep, videe met frietjes, dessert en een drankje naar keuze. De plaatsen zijn vooraf gereserveerd, zo dien je niet aan te schuiven. Inschrijven vooraf is noodzakelijk. Alle info bij Dirk Van den Broeck op 014/580666.

In de loop van de volgende weken vind je in de kerken folders om in te schrijven! Alle inschrijvingen, volledig ingevuld, kan je binnenbrengen via het parochiesecretariaat. Mogen we vragen om duidelijk te vermelden "Bedevaart Scherpenheuvel", de gekozen formule en gepast geld!


"DE PREEKSTOEL" - HERENTALS  2017

Onze buren van Herentals nodigen ons weer uit op hun jaarlijkse zomerevenement "De preekstoel". Een traditie die al negen jaar bestaat en waar elke dinsdagavond om 20.00 in de Waldetrudiskerk iemand komt getuigen over wat christenzijn voor hem of haar betekent. Negen sprekers nemen ons mee in hun persoonlijk getuigenis. Creatief, gedrufd, spiegelend, actueel. Elke spreker krijgt een half uur, niet meer en niet minder. Nadien wordt u uitgenodigd in de tuin van de voormalige dekenij om, samen met de spreker, bij pot en pint nog een tijdje na te kaarten. Vroege vogels kunnen om 19.30 al genieten van het orgelspel op het orgel in de kerk. Het programma voor dit seizoen vinden jullie hier. We hopen ook weer op vele mensen uit Geel die ons komen vervoegen!

Alle info op www.heiligehuisjes.be


JAARLIJKSE OMHALING

In het weekend van 24 en 25 juni houden wij in de weekendvieringen van Geel onze jaarlijkse omhaling voor Kerkopbouw in ons bisdom. Met dit geld steunt het bisdom leken die ten dienste zijn van de kerkgemeenschap. Het is een investering in mensen en niet in gebouwen. Dank voor uw gift!


EEN NIEUW CENTRAAL KERKBESTUUR

Nadat de laatste maanden in al onze parochies de kerkfabrieken gedeeltelijk zijn vernieuwd, moest ook een nieuw Centraal Kerkbestuur verkozen worden. Dit bestuur heeft als enige verantwoordelijkheid om structuur te krijgen in de contacten, die de plaatselijke kerkfabrieken hebben naar andere instanties.

In grote nood kan dit bestuur ook in de plaats treden van een plaatselijk kerkbestuur, maar dat is tot op heden bij ons in Geel nooit gebeurd.

Met een ruim voldoende aantal aanwezigen werd op 30 mei een nieuw centraal kerkbestuur verkozen en het was met een overweldigende meerderheid dat de plaatselijke verkozenen hun afgevaardigden hebben gezonden. Zij hielden er ook aan om de uittredende voorzitter van het centraal kerkbestuur, Jean Claes, te danken voor zijn jarenlange inzet.

Op vrijdag 9 juni was iedereen dan klaar om de taken te verdelen binnen het Centraal Kerkbestuur. Alle hoop en verwachting is nu gericht op:

1: Voorzitter: Herman Van Ballaer.

2: Secretaris-penningmeester: Luc Hermans.

3: Leden: Gust Laeremans, Jef Van de Weyer en Staf Verhaert.

4: Expert: Nick Gilles

5: Afgevaardigde van de bisschop: Marcel De Vries.

Veel geluk aan de hele ploeg.


HET KAPELLEKE (42)

Vandaag weer een nieuwe foto voor onze kapellekes puzzel.
Zoals u weet zoeken wij een woord deze keer.
Het woord heeft zeven letters die in de juiste volgorde worden gegeven.
Elke week komt er dus een nieuwe letter bij.
Deze week krijgt u de zesde letter van het woord!
Kapelleke 42 staat op Kruisendonk.
Wij zoeken echter in welke parochie of deelgemeente Kruisendonk is.
Neem de voorlaatste letter van de naam van de parochie of deelgemeente. We geven toe, dit is misschien de moeilijkste opgave. 
Veel zoekplezier!


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links