Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 21 - 24 mei 2017

27 28 MEI: 7DE ZONDAG VAN PASEN

" Vader, verheerlijk Uw zoon ! "

Altijd willen wij toch proberen om Jezus te kennen mt zijn Vader, de enige ware God.
Daar komt niet zo heel veel verstand aan te pas, maar wl hart en ziel Vragen wij Hem de moed om het zo te houden

(naar het groen bijbeldoosje)

17.30 u  eucharistieviering

17.30 u  Wim Verherstraeten,Gust, Sooi en Ludo Nevelsteen, Germain Verachtert en Linda Taels; Z.M. Van Roey Simonne
 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Data eerste communie en vormsel 2018

Op vraag van verschillende mensen publiceren wij in ons parochieblad ook de data van de eerste communies en de vormsels van 2018.
Deze zijn reeds enkele weken te vinden op onze website www.parochiesgeel.be.
De eerste week van september 2017 krijgen dan de leerlingen van het 2e en 6e leerjaar in de lagere scholen in Geel weer een folder mee
met alle info betreffende inschrijving en contactgegevens van de catechese per parochie.
 

Vormsel 2018

Eerste Communie 2018


7 De vraag

Met de vraag gaan wij naar een parochiaan uit Geel en zoeken wij naar een antwoord, soms lang, soms kort, soms verhalend, soms met cijfers, ...maar altijd boeiend om weten!

De vraag van Jonathan aan kinderen: Wat is jullie favoriete Jezusverhaal?

De kinderen van het bijbelgroepje Up to (d)8! hadden direct hun antwoorden klaar. Voor Dries van 7 jaar is dat Jezus die de blinde Barthimes terug laat zien, want dat is cool hoe hij die blinde helpt! Die blinde wordt helemaal terug normaal weet Dries nog te zeggen. Brend van 9 en Maud van 8 en Ryanne van 10 vinden alle verhalen van Jezus even leuk. "Wij kunnen helemaal niet kiezen,want ze zijn allemaal even mooi!"

Voor de deur van de pastorij zitten toevallig twee vormelingen van vorig jaar. Deze tieners van 14 kijken even bedenkelijk bij onze vraag, maar dan haalt Tisha het verhaal aan van de vijf broden en twee vissen. "Ja dat was wel leuk, hoe Jezus vele mensen te eten gaf en mensen leerde delen." Niel van 14 moet lang nadenken over iemand die kadootjes bracht naar Jezus. "Ze waren zo met drie en de ene gaf goud." Natuurlijk was er ook nog wierrook en mirre bij, en zo komt Niel uit bij de drie wijzen! "Ja dat verhaal heb ik altijd onthouden." 

Tenslotte gaan we nog even langs in het tweede leerjaar A die toevallig, heel enthousiast trouwens, godsdienstles krijgen. Lucas weet ons te vertellen dat het verhaal van het laatste avondmaal leuk is om te horen. Levi weet te vertellen dat het verhaal van de herbergier leuk is. "Jij zal het verhaal van Kerstmis bedoelen,"vult de meester aan,"Toen er geen plaats was in de herberg!". Senn weet te vertellen dat Zaches in de boom zat en Sarah dat Jezus gestorven is. Daar pikken opvallend veel kinderen op in. Ook bij Alexander en enkele anderen maken de Paasverhalen duidelijk indruk!

Bijbelverhalen, ze doen het nog altijd bij kinderen, en geef toe, ze hebben ook veel te bieden die verhalen!

Dit was onze eerste reeks van 7 vragen. Over een paar weken ziet u ons wel weer terug!


BROEDERLIJK DELEN

Op donderdag 11 mei overhandigden de leerlingen van de leerlingenraad heel fier een cheque van 866 euro aan de vertegenwoordiger van Broederlijk Delen. Dit bedrag werd ingezameld door de verkoop van pannenkoeken op de speelplaats en door de koffiestop in de leraarskamer. Bedankt aan de sponsors en allen die deze actie steunden! 


HET KAPELLEKE (38)

In de meimaand vroegen vele mensen naar een Kapelleke! Wel we gaan op deze vraag in!
Deze nieuwe reeks is er eentje voor puzzelaars! We hebben enkel op het einde van de reeks nog een winnaar!
De oplossingen komen pas aan het einde van de reeks in de krant!
We zoeken een woord waar je elke week een letter van moet onthouden!
Een paar weken dus puzzelplezier!  Bij deze foto zoeken we de eerste letter van de deelgemeente waar dit grotje staat!
Dit is de tweede letter van ons puzzelwoord. Volgende keer krijgt u letter nummer 3.
Nog een tip: dit grotje staat op de speelplaats van een school!

15 MEI DIMPNADAG

Klokslag 10 u maandagmorgen en 15 pastores en diakens treden naar het hoofdaltaar. Indrukwekkend !! Verheugende vaststelling dat 2 pastorale werksters de kop van de stoet mogen trekken.  Orgelist Meeus heeft voor de dienst de kerk doen daveren met zijn mooie uitvoeringen van Dimpnaliederen. De middenbeuk van de magistrale Sint-Dimpnakerk was goed volgelopen met een sterke afvaardiging van ons  stadsbestuur,  van OPZ, van verschillende stadsdiensten, met de zusters, met weldoener de Sultan, vele gastgezinnen en ook bedevaarders.

Pastoor Houtmeyers( ex- Elsum) was de voorganger in de misdienst. Hij legde de link naar onze paus Franciscus die zopas de twee kinderen in Fatima zalig verklaarde, naar Moeder Theresa en naar alle moeders van wie we de dag voordien de feestdag hadden gevierd. Hoeveel moeders hebben zich in de voorbije geschiedenis niet ontfermd over hun geesteszieken. En wat stellen we de dag van heden vast: dat de geesteszieke zich ontfermt over zijn moe of va, omdat deze nu ouder zijn en hulpbehoevend en de geesteszieke nog over voldoende lichamelijke krachten beschikt om te helpen. Mooi zo !!

Terug naar de viering : wat klinkt toch het gregoriaans koor met zijn Latijnse gezangen weer elk jaar prachtig.

En zongen we bij het offerandelied : Mens voor de mensen zijn, herder als God, trooster voor groot en klein, zo lief als God wij zullen dat niveau misschien wel nooit benaderen maar we kunnen toch blijven proberen.

Ach wat deed deze viering toch weer deugd aan ons oude hart. Na de misdienst kwamen de gidsen in actie, niet voor n grote groep maar de kwaliteit primeerde zeker op de kwantiteit. Vooral de bedevaarders uit Toronto maakten een diepe indruk op ons. Zij baden tot Dimpna op een manier die wij niet meer kennen, - zij verbleven de hele dag in onze Sint Dimpnakerk en vertelden dat zij s anderendaags zouden terug komen. Naar Zammel, naar t hutteke en t putteke. Be welcome!!

FVL


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20      

Externe Links