Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 20 - 17 mei 2017

20 – 21 MEI: 6de zondag van pasen
Zondag 21 mei: St.-Christoffel, patroonheilige voor ie “onderweg” is
Maandag 22 mei: St.-Rita van Cascia, patrones in “uitzichtloze situaties”.
Donderdag 25 mei: Hoogfeest van Ons-Heer-Hemelvaart.

" Ik zal de Vader vragen, een andere helper te sturen "

Als zelfstandig wezen, kan een mens zich niet altijd inleven in de idee, dat hij tot een groter geheel behoort.
Het valt ons soms zwaar, om ons verbonden te weten met een ander.
Mensen kweken vaak meer afstand dan verbondenheid en toch … ik heb een relatie met elk-ander, ook met God.

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Data eerste communie en vormsel 2018

Op vraag van verschillende mensen publiceren wij in ons parochieblad ook de data van de eerste communies en de vormsels van 2018.
Deze zijn reeds enkele weken te vinden op onze website www.parochiesgeel.be.
De eerste week van september 2017 krijgen dan de leerlingen van het 2e en 6e leerjaar in de lagere scholen in Geel weer een folder mee
met alle info betreffende inschrijving en contactgegevens van de catechese per parochie.
 

Vormsel 2018

Eerste Communie 2018


De 6 de vraag van David

Wat vinden jullie van de technologie in de kerk moet die meer vooruit gaan of is het zo goed?
(Een Voorbeeld kan zijn geen boekjes meer maar een soort van presentatie op scherm waar alles opkomt.
nvdr. of bijvoorbeeld fotopresentaties bij een uitvaart, ...)

Het antwoord door enkele gelovige dertigers uit Geel:

"Persoonlijk denk ik dat het een meerwaarde zou kunnen zijn om het aantrekkelijker te maken voor de jeugd ook hé.
Je hebt vele mogelijkheden, visueel en auditief om dingen te duiden, ...
Ik weet wel niet  of de oudere mensen zo een verandering zouden kunnen appreciëren."

"Ik ga naar de kerk om tot rust te komen, om te kunnen nadenken. Flitsende schermen, snelheid, hoeven voor mij niet.
Ik hou van stilte voor de zintuigen, voor het hoofd. Ik hou van trage rituelen.  Ik hou van het gevoel en de geur van papier.
Dit verdwijnt wanneer je teksten gaat projecteren op schermen."

"Voor mij is meer technologie in de kerk, en in de liturgie niet nodig.
Technologie die er is om de voorganger, lectoren en anderen te ondersteunen (micro, luidsprekers, …), is natuurlijk welkom,
maar technologie die gebruikt wordt om vieringen op te smukken, leidt voor mij af van de kern.
De viering is voor mij een moment van inspiratie, bezinning en ontmoeting.
Het hoort geen spektakel te zijn, en geen show te worden.
Niets zou de ontmoeting met het goddelijke mogen hinderen. Of ervan afleiden..."

"Ik ben voor vernieuwing in de kerk, ook op dit vlak, dus ik ben voor het gebruik van nieuwe middelen in de kerk.
Dit kan zeker een meerwaarde geven aan vieringen, bijvoorbeeld bij een uitvaart."

De nieuwe vraag van Jonathan, één van de dertigers, aan kinderen van de lagere school: "Wat is jouw favoriete Jezusverhaal?"


KRUISDAGVIERINGEN

Traditiegetrouw willen wij u allen uitnodigen op de jaarlijkse kruisdagvieringen die doorgaan op dinsdag 23 mei om 19.30, dit is de dinsdag voor Hemelvaart.

Deze vieringen gaan door op de volgende plaatsen:

Van harte welkom! 


ZEGENING KAPEL HADSCHOT

In het Zusterhof werden zopas 4 nieuwe kapelletjes ingezegend door priester op rust Jef Lievens.
Deze kapelletjes krijgen een mooie plaats op het domein, zodat de bewoners er in alle stilte kunnen bidden tot Onze Lieve Vrouw.
Misschien kom je ooit wel eens één van deze kapelletjes tegen in het parochieblad voor onze wedstrijd!
 


BEDEVAART NAAR BEAURAING

Bidden in de tuin met Maria

Op woensdag 5 juli 2017 heeft de 85ste bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw van Beauraing.
Die dag zullen er weer velen uit de Kempen en de wijde omgeving van Antwerpen aansluiten bij de biddende traditie.
We starten de bedevaartsdag met een eucharistieviering om 11.00 u. in de basiliek.
Na middag wordt er in de tuin het verhaal van de verschijningen vertelt, gevolgd door een verzoeningsviering met biechtgelegenheid.
De dag wordt afgesloten met een eucharistisch lof en ziekenzegening.
Inschrijven voor deze bedevaart kan je doen bij Annie Verachtert Stationsstraat 14 c Tel. 014/59 31 30.
Inschrijven voor 15 juni
. Prijs voor de bedevaart 20 euro. Jongeren -18 jaar betalen 15 euro.


HET KAPELLEKE (37)

In de meimaand vroegen vele mensen naar een Kapelleke!
Wel we gaan op deze vraag in!
Deze nieuwe reeks is er eentje voor puzzelaars!
We hebben enkel op het einde van de reeks nog een winnaar!
De oplossingen komen pas aan het einde van de reeks in de krant!
We zoeken een woord waar je elke week een letter van moet onthouden!
Een paar weken dus puzzelplezier!
Bij deze foto zoeken we de eerste letter van de parochie waar dit kapelleke staat!
Staat dit kapelleke bijvoorbeeld in Bel, dan onthoud je de B!
Volgende week krijg je dan de tweede letter van het woord! Veel succes!

 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links