Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 10 mei 2017

13 - 14 mei: 5DE ZONDAG VAN PASEN

" Ik ben de weg, de waarheid en het leven "

Elke keer als wij Jezus horen zeggen “ik ben …” dan volgt daarop wel érgens “en jullie …”
Het antwoord is aan ons om te doen. Ja, als het woord is “mens” geworden, dan moet dat woord ook “gedaan” worden.


Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Data eerste communie en vormsel 2018

Op vraag van verschillende mensen publiceren wij in ons parochieblad ook de data van de eerste communies en de vormsels van 2018.
Deze zijn reeds enkele weken te vinden op onze website www.parochiesgeel.be.
De eerste week van september 2017 krijgen dan de leerlingen van het 2e en 6e leerjaar in de lagere scholen in Geel weer een folder mee
met alle info betreffende inschrijving en contactgegevens van de catechese per parochie.
 

Vormsel 2018

Eerste Communie 2018


De 5 de vraag

Met de vraag gaan wij naar een parochiaan uit Geel en zoeken wij naar een antwoord, soms lang, soms kort, soms verhalend, soms met cijfers, ...maar altijd boeiend om weten!

De vraag van Gilberte aan een journalist: hoe kan Kerk en Leven  levensechter, eigentijdser en duurzamer worden voor onze jongeren?

Voor het antwoord hebben we op twee paarden gewed deze keer! Via een goed contact kregen we in de eerste plaats niemand minder dan de hoofdredacteur van Kerk en Leven zelf aan de mail! Van harte dank aan dhr. Luk Van Maercke voor zijn antwoord.

Jonge mensen abonneren zich doorgaans niet op tijdschriften, ook niet op Kerk & Leven. Dat moeten we dus niet ambiëren.
Het is wel een goed idee om geregeld hun aandacht te trekken, zodat ze het blad leren kennen bij hun ouders, grootouders of buren.
Hoe doen we dat? Door hen op twee manieren te betrekken: actief en passief. Hen passief betrekken doen we door over hen te schrijven.
Dat kunnen kerkelijke artikels zijn, over catechese, communievieringen en vormsels. Maar gaat ons blikveld breder.
Schrijf daarom geregeld over de jeugdbeweging, de school of het cultureel en sportief aanbod voor jongeren.
Zet er leuke foto's bij, waarop ze zichzelf en hun vrienden herkennen. Daarnaast moeten we hen ook actief betrekken.
Laat hen zelf stukken schrijven over wat ze doen, binnen en buiten de Kerk.
Doe geen algemene oproep ("wil er iemand eens een stukje schrijven?"), want dat werkt niet.
Spreek individuele jongeren aan met een specifieke vraag.
Aan de ene vraag je een verslagje van een vormselactiviteit, aan de andere een artikel over het scoutsweekend of het etentje van de Chiro,
nog een andere laat je schrijven over een schoolactiviteit of een sportieve prestatie.
Hoe concreter je hen bij het blad betrekt, hoe beter je hen bereikt.
En eens het artikel verschenen is, vermeld je dat natuurlijk op Facebook,
zodat nog meer jongeren zin krijgen om dat nummer van Kerk & Leven te pakken te krijgen.

Luk Vanmaercke, hoofdredacteur

Natuurlijk willen we ook een Geels antwoord om de keten niet te breken!
Het antwoord van David, chiroleider in Elsum en jonge medewerker van "De weekendploeg" bij radio Geel.fm:

Euhm dat is een moeilijke vraag. Ik denk persoonlijk zelf dat felle kleuren opvallen en dus ook sneller aanspreken. Ook korte en krachtige artikels zouden meer aanspreken met natuurlijk een foto bij. Bovendien denk ik eerlijk gezegd dat je met een krantje alleen de jongeren niet meer gaat bereiken. Als je jongeren echt mee wil bereiken kan je niet buiten de sociale media. Een facebookpagina, twitter, ... het zijn de communicatiemiddelen van de jongeren in deze tijd.

En natuurlijk stelt David een nieuwe vraag aan gelovige dertigers dit maal: "Wat vinden jullie van de technologie in de kerk, moet die meer vooruit gaan of is het zo goed?" (Een Voorbeeld kan zijn geen boekjes meer maar een soort van presentatie op scherm waar alles opkomt of bijvoorbeeld fotopresentaties bij een uitvaart, ...) Het antwoord in de volgende "De Vraag".


BEL BEROEMD

Op zondag 14 mei gaat er om 17.00 u. een uitzonderlijk concert door in de kerk van Bel.
Blikvangers het "Stabat Mater" van Pergolesi en het “Gloria” van Vivaldi.
Uitvoerders
: het Mechels Vocaal Kamerkoor Melantico onder leiding van Lode De Kimpe. Inkom 15 euro. Warm aanbevolen.


VIERINGEN ST.-DIMPNA

 

Nu Pasen achter ons ligt, is het voor de ware Gelenaar, uitkijken naar het feest van onze eigen heiligen: Dimpna en Gerebernus.
Hun feest wordt traditioneel gevierd op 15 mei en dat is dit jaar ook het geval.

De viering zal dit jaar niet met processie zijn, de viering zal niet met de bisschop zijn, maar de viering zal toch “écht Geels “ zijn.
Heel wat zangkoren mogen komen meedoen als “zangers van goede wil”.
Wij zingen samen met de koren en met de priesters die zich kunnen vrij maken, de mooiste hulde die dán mogelijk is aan ONZE Dimpna en ONZE Gerebernus. Zo kijken wij uit naar onze toekomstige pastorale eenheid die hun naam zal dragen

 

Maandag 15 mei om 10.00 uur in de St.-Dimpnakerk met als voorganger Fons Houtmeyers en alle pastores die met Geel een band hebben. 

Dinsdag 16 mei om 19.00u. is er de St.-Dimpnaviering aan het kapelleke in Zammel ( hoek St. Gerebernusstraat en Kapelhoek). De voorgangers zijn Jan, Dirk en Lieve. De viering vindt plaats in openlucht. Bij regenweer gaat deze door in de kerk St. Laurentius te Zammel.

Na de viering is er nog gelegenheid om een babbeltje te doen bij een drankje en een hapje.

Elke Gelenaar is welkom … en verwacht.


Zaterdag 13 mei om 10u: Vormselviering Punt in St. Dimpnakerk


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
         

Externe Links