Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 26 april 2017

29 – 30 APRIL 2017: 3DE PAASZONDAG

" Ze herkenden Hem bij het breken van het brood "

Een stoel wordt bijgeschoven, het eten wordt gedeeld, het logeerbed werd opgedekt en de achterdeur bleef open.
Hebben wij plaats voor een onverwacht probleem ?
Zijn wij gast-vrij ?

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. Gebedsviering Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Dank je wel voor jullie giften van Broederlijk Delen

Met onderstaande bezinningstekst uit de boeteviering van afgelopen weken, willen wij u allen in Geel bedanken voor uw gulle gift voor Broederlijk Delen. 
Uit een eerste algemene rondvraag blijkt dat we binnen de parochies van Geel  met onze omhalingen en acties al zeker 5500 euro hebben rond gehaald.
Dank je wel voor jullie gift!
Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat we in de afgelopen weken weer veel mensen hebben kunnen bereiken via de liturgie en het parochieblad om hen te sensibiliseren rond de problematiek van ontwikkelingssamenwerking.
Dank je wel voor jullie aandacht en weet ...

"Als onderweg een mens je vraagt: "Geef me wat brood", geef dan alles wat je hebt, want dan zul je echt gaan zien wie jou het leven redt.
Als onderweg een arme komt, bevangen van de kou, geef haar dan je dikste jas, want dan komt er in haar hart de warmte van God.
Als onderweg een vluchteling beschutting vraagt, bied hem dan je eigen huis, als zo de Messias komt, vindt Hij bij jou een thuis.
Als onderweg een zieke is in wanhoop en pijn, geef haar dan je beste zorg, want zo zal hij kunnen zien: ze is een kind van God.
Als er een dode zonder graf ligt langs de weg, zorg dan voor de begrafenis, want dan heb je eerbied voor God die leven is.
Als onderweg een mens je vraagt:"Wijs mij de weg?" Wijs dan op je broer aan 't kruis, zodat hij zal kunnen zien dat Hij het leven is.
Als onderweg een mens je zegt: "ik zie het niet meer zitten." Laat dan zien van wie jij leeft en bid dat God geeft die mens Zijn Geest die Leven en Liefde geeft."

“Dank je wel vormelingen voor het zichtbaar maken van Broederlijk Delen op de markt in Geel.
Met dank aan de stad Geel krijgen wij nog een extra subsidie voor de werking.”


BIJBELACTIVITEITEN

"vijf broden en twee vissen"

Op donderdag 4 mei  2017 nodigen wij u allen uit in het pastoraal huis (kapelstraat 20) in Holven voor de laatste bijbelavond van dit werkjaar. We starten om 19.30 en eindigen om 21.30. Deelname is gratis. We werken deze avond rond het verhaal van "Filipus en de eunuch" uit de handelingen van de apostelen. Iedereen welkom!

Op zaterdag 6 mei is er van 10 tot 11.30 de laatste "Up to d'8!" van dit werkjaar. Alle kinderen zijn welkom in het pastoraal huis van Holven. Ook daar werken we deze voormiddag rond het verhaal van Filippus.


DE MOOISTE VIS VAN DE ZEE

Vrijdag 24 maart, een mooie lentedag. Om 14.00 u. verzamelde de hele school, ouders, familie en vrienden in de kerk van Oosterlo. Voor de mooiste vis was het moeilijk om van zijn mooie glimmende schubben mee te delen met de andere vissen. Maar stilaan leerde hij dat als je meedeelt toch nog altijd genoeg hebt, en zo kreeg hij vele vriendjes. Tijdens de viering zong ons eigen zangkoor en met zang en gebaren zorgde zij ervoor dat de viering enorm mooi werd. Na de viering werd er nagepraat in de zaal, met een tasje koffie, fruitsap, wafels, cake….

Dank aan iedereen die tijdens deze viering geholpen heeft. De juffen en de meesters, Julienne, Paula,Ria en Annie die zorgde voor de bediening en de afwas nadien.

Rune, Jelle en Kyara jullie hebben het fantastisch gedaan een dikke proficiat ook voor de ouders, grootouders, peters en meters. Op 2 juni vieren wij in onze school van het BKLO Oosterlo het vormsel,en daarover willen wij jullie graag later ook over vertellen.


DE LAATSTE STAPPEN NAAR ONS VORMSEL!

Een laatste catechesebijeenkomst, een afscheidsfeestje, een kruisoplegging en nog veel oefenen...
We zitten in de laatste rechte lijn naar het vormsel. Onze vormelingen en hun begeleiders zijn samen met de ouders weer een heel werkjaar op weg gegaan.
Aan de reacties te horen uit alle parochies, waren het weer deugddoende bijeenkomsten in kleine of grote groep.
Dank je wel, nu al aan alle begeleiders om de meer dan 200 jongeren van onze parochies in Geel weer voor te bereiden!
De vormselvieringen dit jaar hebben plaats op zaterdag 13 en zaterdag 20 mei 2017.

Zaterdag 13 mei 2017 komt E.H.vicaris Bart Paepen vormen.

Zaterdag 20 mei 2017 komt E.H. Jos Vanhoof (nationaal havenalmoezenier) vormen.

Wij wensen iedereen heel fijne vieringen toe.  


BEL BEROEMD

Naar aanleiding van het 400-jarig overlijden van William Shakespeare, brengt "Geels Vocaal Ensemble" een waaier aan liederen gebaseerd op teksten van, wellicht, de bekendste Engelse dichter. Afwisselend met een aantal voordrachten verzorgd door enkele leerlingen van de afdeling woord van SAMWD uit Herentals, zal u ondergedompeld worden in woord en rijm van deze Engelse grootmeester in de heerlijke Sint-Lambertuskerk van Bel.

Dit concert vangt aan om 20:00 u. en staat onder leiding van Eva Vermeren.

Kaarten in vvk 10 euro, aan de kassa 12 euro zijn te verkrijgen bij de koorleden of via www.geelsvocaal.be of 0476/95.51. 72.


Zaterdag 6 mei

Eerste communie Punt

Zaterdag 13 mei om 10u

Vormselviering Punt in St. Dimpnakerk


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    
         

Externe Links