Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 12 april 2017

15 – 16 APRIL: HOOGFEEST VAN PASEN
" Jezus leeft "


Soms kan ons leven uitzichtloos zijn. Het leven wordt een karwei … in de bijbel is geen sprake van “burn-out”.
Dat woord kenden ze toen nog niet, maar het groeiend verrijzenisgeloof van de leerlingen en de mensen rond Jezus, die Hem kwijt waren … het zou nu onderwerp zijn van psychologische studies.
Het is een kluif voor wetenschappers en een “kruis” voor wie het moet meemaken.
Verrijzenis is nog steeds van onze tijd. Christenmens, in deze onzekere tijden, STA OP !

17.30 u. gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zalig Pasen!

Beste mensen, wij zitten in de Goede Week. In onze federatie willen wij deze week intens vieren en beleven. Ook in tal van verenigingen in onze parochies zijn er paasfeesten met telkens mooie versiering en extra aandacht voor bezinning. Het is fijn om te zien dat het Paasgebeuren bij velen nog leeft. Ook in de liturgie vieren wij samen deze week. We doen dit door samen te komen in onze kerk om als 1 gemeenschap de laatste weg van Jezus mee te gaan. Wij wensen u een deugddoende en intense voorbereiding naar Pasen en vooral een Zalig Pasen.

 "Zalig Paasfeest Dat er licht mag zijn. Licht in onze ogen, zodat we elkaar zien, zo goed als nieuw. Licht in onze huizen, dat er vriendschap en gastvrijheid mogen heersen. Licht op onze wegen, dat we niet dwalen en elkaar tot doolhof zijn. Licht op deze plaats, om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen. Met het geloof in Hem die ons geroepen heeft: ‘Ik ben het licht van de wereld!"

Wij nodigen u uit op:


DE VRAAG (2 BIS)

Een nieuwe rubriek brengt blijkbaar soms kinderziektes met zich mee.

Vorige keer las u in vraag 3 het antwoord van Elien op de vraag van pastoor Jef. Pastoor Jef moest antwoorden op de vraag van Don uit Larum, maar daar verscheen helaas enkel een grote foto met lege stoelen. Confronterend dat wel want de vraag van Don was hoe Jef de misgang zag evalueren. Het antwoord van Jef is natuurlijk een beetje genuanceerder dan de lege stoelen. Je vindt het hieronder en daarna pikken we dan weer de draad op met vraag vier. Onze excuses dus voor het ongemak en veel leesplezier!

Jef Seuntjens, oud - pastoor St.-Dimpna en Bel over de toekomst van de misgang...

"Toen ik in 1977 als pastoor van St.- Dimpnaparochie werd aangesteld, waren er in een weekeinde iets meer dan duizend kerkgaande mensen. Daarom waren er op zaterdag én zondag telkens twee eucharistievieringen. Maar de daling van “het ter kerke” gaan” was al goed zichtbaar. Van 1977 tot en met 1980 verloren we zowat 100 kerkgangers per jaar. Dus verminderde het aantal vieringen. Wat waren oorzaken van die terugval? Het geloof in en de nood aan God was aan het tanen. Door de groeiende kennis in elke tak van de wetenschap; zoals in de geneeskunde en de astronomie, de mechanisatie in de landbouw, de ontdekkingen in de samenstelling van het menselijke DNA enz, denken velen dat het leven op aarde “maakbaar” is geworden door de mens. Waarom moet er dan nog een God zijn? Waar kun je Hem ervaren? De welvaart maakt van de mens een eenling, die in zijn streven naar méér niet meer steunt op God en zijn geloofsgemeenschap. Vooral in Europa wordt “de Kerk” gezien als een instituut van regels en wetten, die de mens beknot in zijn drang de wereld te beheersen. Terwijl juist de geloofsleer gaat over liefde en de zorg om de medemensen en niet om macht. Men keert zich af van die Kerk omdat ze te weinig de weerspiegeling weergeeft van de gedrevenheid van Jezus zoals we Hem kennen uit het evangelie. Gelukkig stemt paus Franciscus ons hoopvol door weer vorm en inzicht te geven wat geloven inhoudt voor de moderne mens. Hij wil ons weer leiden naar de kern van het Godsgeloof: God die zich naar ons keert in de persoon van Jezus. Wanneer je iemand de vraag stelt of hij of zij zichzelf beschouwt als gelovige, wordt er duidelijk verschil gemaakt tussen gelovig en kerks. Volgens Jaak Billiet is vooral de categorie christelijk gelovig belangrijk, maar niet het kerkse. (zie parochieblad van 22 februari) Die groep gelovigen, 20 tot 22 procent van de bevolking, wijzigt niet, terwijl de rest verandert. De groep “kerksen” is gedaald naar 6,7 procent. In 2010 had vooral de zaak “Van Gheluwe” effect op de randkerkelijken. Zij namen nog meer afstand van de Kerk. Nochtans groeit de Kerk dan weer in de grootsteden, zeker in Antwerpen. Katholieken, met diverse culturele achtergronden, ook kerkelijk liturgisch, brengen een enorme dynamiek met zich mee. Op de vraag “Hoe zal het kerkelijk praktiseren evolueren?” moeten we het antwoord schuldig blijven. Zitten we op ons dieptepunt? Gelukkig zullen er altijd mensen zijn voor wie geloof in God wel belangrijk is en voor hen blijft de eucharistie een ontmoeting met God in Jezus. En waarom zouden wij als kerkgangers niet in het openbaar getuigen van ons geloof? Ook al is geloven in onze tijd niet meer vanzelfsprekend, en wordt het soms als ouderwets bestempeld, het blijft een stevige houvast en een zekerheid in het leven. In nederigheid God loven en leven naar Christus, geeft perspectief op een betere wereld. Dat is toch waar katholieken naar streven, Gods droom waarmaken, het Rijk Gods hier bij ons."

Voor alle duidelijkheid: volgende keer dus het antwoord op de vraag van Elien aan een schooldirecteur, en dan zitten we terug in het juiste ritme... 


OMHALING KLEDING

In de parochie Holven

op zaterdag 22 april van 14 tot 16 uur

De Lente is in het land, winterkleding wordt geruild voor zomerkleding, er zijn heel wat mensen met de schoonmaak bezig, en vragen of ze hun klederen, speelgoed, schoenen kunnen binnen brengen.

Daarom houden wij een inzameling van kleding, schoenen, speelgoed enz. ...ten voordelen van wereldmissiehulp.
U kunt alles afgeven ( goed verpakt in dozen of plastiek zak ) in het kapelleke, dit is het eerste lokaal op de parking naast de kerk.
Alvast bedankt. 


VZW KREATIEF

Wij zijn een toffe, enthousiaste, kre-actieve ploeg die diverse activiteiten organiseert in de Kempen.
Vele volwassenen, die hun vrije tijd nuttig en zinvol willen opvullen, vinden hun weg naar onze workshops, cursussen en andere activiteiten.

 “Met veel goesting hun kennis aan anderen doorgeven”, dat is wat onze vrijwilligers doen!

Wil jij onze vrijwilligersploeg versterken ?
Wij vragen geen diploma’s maar mensen die door hun ervaring of uit de praktijk deze kennis hebben en dit willen doorgeven aan anderen.
Voor 2017-2018 zijn wij op zoek naar lesgeefsters/lesgevers Frans beginners, Engels beginners, Spaans beginners, Spaans op reis, Tuinieren (een hof is tof), BBB-oefeningen, …

Meer info: kreatief.geel@skynet.be


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        
         

Externe Links