Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 29 maart 2017

1 – 2 APRIL: 5DE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

" De opwekking van Lazarus "

Een gelovig mens aanvaardt zijn leven én zijn sterven in vertrouwen op Jezus’ woord. Voor hem heeft de dood niet het laatste woord.
Zijn verbondenheid met God gaat tegen de dood in.
Ja leven en dood kunnen mensen overkomen, maar ze kunnen hen niet scheiden. … Lazarus in ieder van ons!

Naar het rode bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

5de zondag veertigdagentijd

De keuze waarvoor de Bijbel ons vandaag plaatst, is: Marta en Maria.
Twee gezichten van één gemeenschap: de strijdende, naar buiten gerichte gemeenschap en de ingetogen, naar binnen gekeerde gemeenschap. ‘Werk en bid’ zeggen de monniken, ‘strijd en inkeer’ klinkt het in de bevrijdingstheologie.
Twee pijlers van ons christelijk engagement. We hoeven geen keuze te maken voor het één of voor het ander.
Als christen hebben we beide te verdiepen, te versterken: stilte en solidariteit. Het één kan niet zonder het ander.
Wij danken u voor uw gift voor de actie van Broederlijk Delen de afgelopen week.
Wij hopen dat u ook met Palmzondag nog wil bijdragen om de acties van Broederlijk Delen te blijven ondersteunen.
De koffiestop bracht dit jaar ondanks het mindere volk dat langskwam aan de Colruyt ook nog 250 euro op.
Dank aan alle gulle gevers en aan de helpers!


DE 2 DE VRAAG

Hoe zie jij de misgang, het aantal kerkgangers evolueren de volgende jaren?

Het antwoord van Jef Seuntjens, oud - pastoor St.-Dimpna 


EEN EXTRA KAPELLEKE

Het laatste kapelleke van vorige reeks dat stond op het Stokt werd geraden door Jan Mertens. Proficiat aan de winnaar!
Wij willen met deze extra bijdrage toch even het mooie kapelleke van Reiten - Rauwelkoven in de aandacht brengen.
Jammer genoeg kan het niet meer in onze wedstrijd fungeren, daar in de week van 16 - 17 maart door een tragisch ongeval dit kapelleke is verwoest. We hopen dat de verantwoordelijken spoedig de tijd en het geld vinden om dit kapelleke weer op te bouwen. 


GOEDE WEEK AGENDA!


SOLIDARITEITSMAALTIJD

Op zaterdag 18 maart namen onze vormelingen in Larum actief deel met het helpen op de sobere maaltijd.
Bij het ter perse gaan van dit artikel was de opbrengst nog niet bekend, maar in elk geval, was het een gezellige avond, waar we met elkaar in gesprek gingen met in ons achterhoofd de mensen in het zuiden. Dank aan alle helpers en eters

Wat ook fijn om melden is, is het feit dat wij met dank aan de stad Geel nog een extra steuntje in de rug krijgen voor onze Geelse werking van Broederlijk Delen. 


CUSTOSKAMER ???

Custos wie? custos wat ? Waarschijnlijk heb jij er ook nog nooit van gehoord en toch bestaat het.
Als je in de custoskamer bent, heb je een mooi zicht op het Sint-Dimpnaplein.
Heeft het dan met de Sint Dimpnakerk te maken? Inderdaad !

Wilt u er alles over weten kom dan op zondag 2 april naar de Sint-Dimpnakerk.
Vanaf 14.00 u. en tot 16.30 u. vertellen de gidsen u over dit mysterieus kamertje.
De gidsbeurten hebben om het half uur plaats en zijn gratis. 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links