Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 09 - 1 maart 2017

4 – 5 maart: 1ste zondag in de veertigdagentijd

" Jezus wordt bekoord in de woestijn "

De lange weg naar het beloofde land loopt door donkere dalen. En toch willen wij onszelf staande houden en ons behoeden voor erger.

Daarin komen wij heel veel “duivels” tegen.
Of wij het nu “bekoring” noemen of voortaan “beproeving” moeten noemen, het overkomt ons allemaal.
Volhouden met tournee minerale ???
Broederlijk delen maar achterhaald vinden ???
Onze buurman is een zageman ???
Tante of nonkel heeft het te hoog zitten ???
Allemaal kleine duiveltjes, die op ons afkomen want ieder mens kan voor ons iets “Gods” betekenen … al is het maar dan wij kunnen oefenen, om hem beter te verdragen.

Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Aswoensdag en veertigdagentijd

In het boek 'Waar woont God en 100 andere geloofsvragen' dat in 2004 uitgegeven werd door Uitgeverij Averbode lezen we: "Aswoensdag is de woensdag na vastenavond en duidt het begin aan van de veertigdagentijd. Tot en met de dag ervoor wordt er nog voluit carnaval gevierd, maar vanaf dan begint de voorbereiding op Pasen. Alle gelovigen worden uitgenodigd om zich te bekeren en hun hart klaar te maken voor Jezus' verrijzenis.

Als teken daarvan maakt de priester een kruisje met as op het voorhoofd van ieder die dat wil. Enerzijds is het een teken dat wij allemaal sterfelijk zijn. De priester herinnert ons daar dan ook aan als hij zegt: 'Gedenk, o mens, dat je van stof bent en tot stof zult weerkeren.' Anderzijds is het ook een oproep om anders te gaan leven, meer volgens het Evangellie. Daarom zegt de priester soms ook: 'Bekeer je en geloof in het Evangelie.'. Het askruisje wordt gemaakt met de as van de verbrande palmtakjes van het jaar voordien. Toen dienden ze om Jezus te eren en te loven bij zijn intrede in Jeruzalem. Intussen blijft van dat enthousiasme vaak maar weinig meer over. Het askruisje nodigt dan op zoek te gaan naar het vuur onder de as en naar de vreugde van het Evangelie, die vaak verstopt zit onder de zorgen van alledag. Als je met die ingesteldheid begint aan de veertigdagentijd, kan het maar moeilijk fout lopen. Goed begonnen is immers half gewonnen!" Als thema in de Aswoensdagviering nemen wij "Lieve boetseerder, trek mij uit de klei!" Een verwijzing naar de aarde, maar ook naar het thema van Broederlijk Delen.

In de liturgie van de veertigdagentijd verwijzen we zoals elk jaar ook naar Broederlijk Delen. Dit jaar staat de Kieswijzer centraal als symbool. Deze wegwijzer die ons wil helpen om bewust richting te kiezen. Wegwijzers helpen ons de weg te vinden. Welke richting ga ik met mijn leven? Door wie of wat laat ik me leiden? Welke waarden en normen doen me een richting kiezen? Vanuit de lezingen reiken we elke zondag twee kieswijzers aan, twee richtingen die ons willen inspireren. Kiezen wekt vaak de illusie dat we of voor het ene, of voor het andere moeten gaan. Vanuit schijnbare tegenstellingen die ons vanuit de Bijbel worden aangereikt, is het veelal kiezen voor het ene, en het andere ook niet laten. De twee richtingen die ons iedere zondag worden gewezen, lijken soms onverzoenbaar of tegengesteld, maar blijken twee noodzakelijke elementen van ons christelijk leven te zijn. Hoe gaan we hiermee om?

Op de eerste zondag van de veertigdagentijd plaatst de bijbel ons voor de keuze: ‘kwetsbaar’ en ‘veerkrachtig’. Een kind is kwetsbaar, broos, afhankelijk van de zorg van volwassenen. Ons kind van God weten is weet hebben van onze broosheid, onze vergankelijkheid. God is de Boetseerder, wij zijn de klei. Maar een kind heeft ook veerkracht, groeikracht, creativiteit om moeilijkheden om te buigen tot kansen. Ons kind van God weten, is ons geroepen weten. Is onze taak opnemen in de wereld en de ellende en problemen met veerkracht en vastberadenheid ombuigen tot uitdagingen en kansen voor iedereen. De mannen en vrouwen in Burkina Faso laten het ons zien: kwetsbaar en veerkrachtig – tegelijk!


HET KAPELLEKE (35)

De winnaar van kapelleke 33 is Maria uit Kievermont. Nog even een kleine rechtzetting. Onze reporter vergiste zich even en moest een straatje verder zijn dan de Gooreind. Kapelleke 33 stond natuurlijk op de hoek Ganzenstraat - Kruisendonk. Onze excuses. Mevrouw Ria Nevelsteen en Mevrouw Annemie Nevelsteen wisten ons te vertellen: "Met trots herkennen wij het kapelleke 33, het bevindt zich namelijk op de hoek van de Ganzenstraat en de Kruisendonk. Het werd gebouwd door mijn vader, Door Nevelsteen en zijn broer Jef , wij denken eind jaren '40 . Voor het begin van de maand mei doen wij nog het onderhoud en we zorgen ervoor dat gedurende de meimaand er steeds een kaars brand." Zeer mooi verhaal! Dank je wel...

Het kapelleke 34 stond op het schoolterrein van het MPI in Oosterlo. De winnaar vinden jullie volgende week in ons parochieblad. Voor Kapelleke 35 trekken we naar buiten waar de "vogeltjes" fluiten. Met deze tip kan het niet eenvoudiger dachten wij! De juiste straat graag voor zondag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!

 


PROGRAMMA BROEDERLIJK DELEN!

Woensdag 1 maart 2017

Vrijdag 10 maart 2017: Nationale Koffiestop, ook in Geel

We nodigen u uit om op vrijdag 10 maart een tasje koffie te komen drinken aan de Colruyt in Geel om zo Broederlijk Delen te steunen.
Ons koffiestop-team is aanwezig tussen 14.00 u. en 20.00 u


VORMING OP THOMAS MORE

Een kleine maand geleden zakten vele mensen uit het vicariaat Kempen af naar de Thomas More hogeschool in Geel voor een vorming over liturgie en de kwaliteit van het voorgaan. Professor Joris Polfliet, voorzitter van de interdiocesane commissie voor liturgie gaf in een boeiende uiteenzetting uitleg over vorm en inhoud van de liturgie. Waarom is het belangrijk dat de micro goed staat? Waarom is het belangrijk dat er tijd gemaakt wordt voor stiltemomenten in een viering? Waarom lezen we het evangelie uit een evangeliarium? ... Aan de hand van hele praktische vragen en voorbeelden zette hij de deelnemers aan het denken over hun eigen liturgisch handelen. Vele mensen van Geel (waaronder onze gebedsleiders, pastores, ...) volgden deze vorming mee. "Het was de beste vorming die men in jaren gegeven heeft," hoorde ik menigeen nadien zeggen. Onze bisschop besloot de boeiende avond met een moment van bezinning en gebed.


GEZINSWEEKEND IN POSTEL

Van vrijdag 5 mei tot en met zondag 7 mei organiseert de abdij van Postel een gezinsweekend. Op zaterdag 6 mei is er de gezinsdag rond het thema "Moderne geloofsgetuigen". Kerk in Nood – begeleidt deze dag van gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. Samen met de abdijgemeenschap wordt de mis en het avondgebed gevierd. Er is biechtgelegenheid voor oud en jong. Er is catechese en opvang voor de kinderen.

Voor wie dieper wil kennismaken met andere jonge gezinnen, wie met andere jonge gezinnen wil bidden, wie gezellig wil napraten... een aanrader.

Info bij pater Benny in de abdij van Postel, 0496 50 15 23.


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
         

Externe Links