Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 06 - 8 februari 2017

11-12 FEBRuari: 6DE ZONDAG DOOR HET JAAR

" Uw JA moet JA zijn en uw NEE ook NEE "

Eerlijkheid of diplomatie ???
Alle soort grijs ? wit of zwart ?
Jezus is radicaal.
Hij volgde de tien geboden, sprak in acht zaligheden, maar mondt uit in …
Ja … Nee ???

Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. Louis Wouters

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zendingsviering


Griet Wouters

Na acht jaren voorbereiding zal ik op zondag 12 februari om 9.30u in de Sint-Dimpnakerk door Mgr. Johan Bonny gezonden worden tot ziekenhuispastor van ons Geelse ziekenhuis. Niet dat er zichtbaar veel zal veranderen want ik werk er al meer dan vijf jaar als ziekenhuispastor. Maar toch voelt deze zending als ‘de kers op de taart’, iets dat moet gevierd worden, iets waarvoor tijd en ruimte wordt genomen om even halt te houden en te danken. En graag had ik jou erbij!

Want een roeping is en blijft een mysterie. Roeping gebeurt niet zomaar, alsof God gewoon even telefoneert om je vrolijk en duidelijk even mee te delen wat Hij van jou verwacht. Roeping gebeurt steeds via andere mensen die jou raken, via een noodsituatie waar je wil op ingaan, via een boek dat je leest of via een tekst die je aanspreekt.

Roeping blijft een mysterie, iets wat je niet kunt verklaren of aan een ander kunt uitleggen. Je kan het moeilijk in woorden uitdrukken, het is iets dat je van binnen in jezelf beleeft. Ik moest er uiteindelijk ‘ja’ tegen zeggen, ik kon op een bepaald moment niet anders. Het voelde aan alsof dit niet voor de volle honderd procent mijn eigen keuze was, alsof iets of iemand aan mijn mouw bleef trekken. Ik twijfelde constant, soms wilde ik ervan weglopen omdat het voelde als een onbekende last op m’n schouders, omdat ik bang was niet te begrijpen wat er eigenlijk van mij verwacht wordt, omdat mijn eigen geloof ook helemaal niet zo groot en robuust is.

Maar gaandeweg ben ik ervan overtuigd geraakt dat God echt geen supermensen kiest, maar gewone mensen die op één of andere manier handen en voeten willen geven aan Zijn Liefde voor de mensen. God vraagt ons niet bekwaam te zijn maar beschikbaar, bereid om zorgzame aandacht te schenken aan al wie ons pad kruist, bereid om respectvol en menswaardig om te gaan met mensen die ons heel even worden toevertrouwd, bereid om op een enthousiaste, gulle en inspirerende manier tijd te maken voor al wie op ons rekent.

En hoe ik dat dan verder zal aanpakken en volhouden, … daar heb ik geen antwoord op, ik heb niet bepaald een uitgewerkt plan klaar maar ik hoop en vertrouw erop dat God me altijd zal leiden naar de plaats waar ik het meest nodig ben…


26STE ROEMENIË RESTAURANT

Op zondag 19 februari 2017 nodigt het Geels Roemenië comité u van harte uit op haar jaarlijkse restaurant ten voordele van Slatina-Timis, de streek die je op bijgevoegde foto ziet. Het restaurant gaat door op een nieuwe locatie: de parochiezaal van St.-Amands. Je bent welkom van 11.30 tot 14u en van 17 tot 19u.

Er is een aperitief, soep, warmbuffet met saladebar en een dessert tegen de prijs van 20 euro, kinderen betalen 10 euro en met een vrijetijdspas krijgt u 50 procent korting.

Inschrijven kan tot en met donderdag 16/2/2017 bij Jozef Goebels op 014/587197 of jozef.goebels@skynet.be.
Tevens kan dit bij Paul Helsen op 014/723529 of paul.helsen@pandora.be  


DEKENALE ZANGNAMIDDAG

De “Zingende Zuiderkempen” is eind deze maand genodigd om te zingen, bij te leren, te oefenen en te genieten. Pater Jos Bielen komt naar de St. Catharinakerk van het begijnhof te Herentals samen met zijn vaste orgelist Bart Wuilmus op donderdag 23 februari om 14.00 u.

Nu het steeds moeilijker wordt om orgelisten en dirigenten te vinden, is een moment waarop nieuwe liederen worden aangeleerd en oude liederen worden opgefrist een unieke kans.

Twee keer per jaar nodigt het dekenaat Zuiderkempen iedereen uit en samen wordt dit telkens een mooie aangename bijeenkomst.

Zééér interessant voor koorleden, maar ieder die graag zingt, is van harte welkom.


EEN BEETJE STRUCTUUR!

Wie is nu onze deken? Wat doet die vicaris? Welke parochie hoort nu waarbij? De afgelopen weken kreeg ik verschillende vragen over structuur... Hoe zit dat nu, we zien door de bomen het bos niet meer... Met dit artikeltje een poging om door de bomen het bos te zien...

Laat ons beginnen met ons bisdom. Met de parochies van Geel behoren we tot het bisdom Antwerpen! Aan het hoofd van ons bisdom staat de bisschop Mgr. Johan Bonny. Tot daar zal iedereen nog wel mee zijn vermoed ik.

Ons bisdom is opgedeeld in 2 territoriale vicariaten! Je hebt het vicariaat Antwerpen met aan het hoofd Vicaris Bart Paepen en het vicariaat Kempen, met aan het hoofd Vicaris Wim Selderslaghs. Geel behoort tot het vicariaat Kempen. De vicaris zorgt ervoor dat in het aan hem toevertrouwde gebied de pastoraal vlot kan verlopen. Naast de 2 territoriale vicariaten heb je nog het vicariaat van de diocesane diensten. Hier heeft vicaris Bruno Aerts de leiding. Het Vicariaat Diocesane Diensten omvat alle diocesane diensten die instaan voor de vorming en begeleiding van medewerkers, alsook voor de ondersteuning van het pastorale werk in de diverse sectoren.

Als we verder inzoomen komen we bij ons eigen vicariaat Kempen. Het Vicariaat Kempen omvat vier dekenaten: Noorderkempen, Zuiderkempen, Kempen-Oost en Kempen-West. Geel behoort tot het dekanaat Zuiderkempen en heeft als deken Norbert Wauters. Norbert woont in Mol en is daar ook pastoor.

Weer verder in detail kunnen we zeggen dat ons dekanaat Zuiderkempen bestaat uit 4 federaties (Regio Herentals, Geel, Herselt - Hulshout - Westerlo, Meerhout - Laakdal) en 1 pastorale eenheid (De Heilige Apostelen Mol - Balen). Aan het hoofd van elke federatie en pastorale eenheid staat een team van mensen bestaande uit vrijwilligers en pastores. Zoals u ook al las in het parochieblad is het de bedoeling dat de federaties in de toekomst allemaal groeien naar pastorale eenheden.

Binnen elke federatie bevinden zich dan de geloofskernen van scholen, parochies, woonzorgcentra, ...

Zo, door het bos de bomen blijven zien, het is misschien door dit artikeltje een beetje duidelijker geworden!


HET KAPELLEKE (33)

De verkoudheid is aan het verbeteren, en onze reporter kan verder op trot! Kapelleke 31 werd door veel mensen geraden en we kregen heel wat extra info! Het is de 'Kapel van de Pier ter ere van de goddelijke maagd en middelares". De winnaar is Mia uit Stelen. Proficiat! Het kapelleke 32 dat geen kapelleke is, staat op het Brits kerkhof. In het kastje ligt het register van de soldaten die er begraven zijn. De winnaar lees je volgende keer. Ons Kapelleke 33 vinden we op den buiten! Zoeken jullie weer mee? Uw antwoord graag voor zondag naar dirkvandenbroeck2@gmail.com! Veel succes!

 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      
         

Externe Links