Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 01 - 4 januari 2017

7 – 8 januari: OPENBARING VAN DE HEER
maandag 9 januari: Doop van de Heer
zaterdag 14 januari: H Valentinus Paquay (Sint-Valentijn voor de vrienden)

" Zij “kwamen van verre” en ontmoetten hun Heer …
Almachtige Vader, U mogen ontmoeten in een weerloos kind,
in een mensje, dat alle zorg behoeft.
Leer ons, hoe het moet, zoals die mannen uit het Oosten …
Door de knieën gaan voor het onaanzienlijke
En zo het kleine in de schepping (ver)eren. "
 

Uit het rode Bijbeldoosje

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een Nieuwjaar, een oude wens

’t Zit erop, mensen, dat jaar 2016, dat voor heel veel mensen een jaar zal zijn “om snel te vergeten”. Juist dáárom zal het een jaar worden, dat in dikke letters in de geschiedenisboeken komt. Het was een jaar met terreur, miserie en ellende in overvloed. Het was een jaar, waarin veel mensen elkaar geen warm hart toedroegen: Islam, vluchtelingen, Trump, Poetin, kinderlawaai in mijnen hof, Turteltaks, belastingen, Aleppo, zorgtorens, wegcodeveranderingen, ruziënde koningskinderen en windmolens aan ons achterdeur … het mag gaan ophouden!

Dat zijn de dingen die wel onthouden zullen worden door grote bladzijden in de geschiedenisboeken, maar laat ons misschien toch verder bouwen op die ándere kant van ’16: Kom op tegen kanker, warmste week, Cunina, samenwerkende parochies, nieuwe buren in de straat, Palmen- en Kerstmarkt, de eerste intocht van een Geelse Sinterklaas, knallend Roemeniërestaurant en gezellige familiefeesten.

Laat ons vooral kijken, naar de dingen, waar we zelf iets aan kunnen en laat ons dan niet op onszelf beginnen kankeren en bang zijn. Laat ons misschien op antieke wijze proberen, om “allemaal ons best te doen”. Dat wensen U,

Uw Geelse pastores en uw parochieblad.


OMHALING AFRIKAANSE MISSIES

In het weekend van 7 en 8 januari is er de omhaling voor de Afrikaanse missies. Deze collecte, vastgesteld door de Belgische bisschoppen, is bestemd als steun en aanmoediging voor de Kerk in Centraal-Afrika. Vele missionarissen van Vlaanderen hebben daar het woord Gods gezaaid. De jonge kerken van Congo, Rwanda en Burundi liggen ons na aan het hart. Zij hebben het momenteel bijzonder moeilijk. Onze steun helpt hen te overleven. De laatste jaren zijn er in ons bisdom Antwerpen steeds meer buitenlandse priesters actief. Vanuit de jonge kerken wereldwijd komen zij hier helpen om ook hier het woord van God te blijven verkondigen.  Wij bevelen u deze omhaling dan ook van harte aan.  


afscheid en welkom ???

Met dit nummer beginnen wij een “noeste” jaargang van ons parochieblad. Het heeft elke week zijn nieuws gebracht. Het komt beter aan bij de abonnees, want hun naam en adres staat erop. Het is ook in kleur. En … onze mensen hebben massaal geherabonneerd. Dank U !!! Welkom aan de tientallen nieuwelingen.

Toch moeten wij oppassen, want sommige mensen dreigen wij te verliezen, omdat hun abonnement nog niet vernieuwd is. Wij weten, dat het hier dikwijls om vergetelheden gaat en daarom deze laatste oproep. Ga niet meer langs in je parochie, want daar zijn de lijsten afgesloten. Als je nog moet betalen voor:

Prijs van het abonnement: 36,00 euro.

Je mag ook bellen naar 014 / 58 23 83 om stellig te beloven dat je morgen gaat betalen. Dan doen wij ook ons best om je helemaal aan boord te houden. 


“WELKOM IN DE MIS” IN ELSUM

Op zaterdag 14 januari om 13.30u. worden al onze vormelingen verwacht in de kerk van Elsum.
Met alle vormelingen van Geel komen wij er te samen om te luisteren naar Vicaris Bart Paepen.
Het thema van deze namiddag is: “Welkom in de mis” Wat doen we eigenlijk in de mis. Wat betekent dat allemaal?
Na de uiteenzetting van Bart Paepen is er tijd voor een hapje en een drankje.
Om af te sluiten vieren wij samen eucharistie en kunnen we in de praktijk brengen wat we die namiddag hebben bijgeleerd.
Wij wensen al onze vormelingen en hun catechisten een heel fijne namiddag toe.


Damiaantentoonstelling in Zammel


Bijbel in januari

Zaterdagnamiddag 21 januari is er een nieuwe "Up to D8!" bijbelnamiddag voor kinderen. Deze gaat door op de pastorij in Holven (Kapelstraat 20) van 14.00 tot 15.30.

Op donderdag 26 januari is er de volgende "5 broden en 2 vissen" bijbelavond tevens op de pastorij.

In januari staan we stil bij het verhaal van het laatste avondmaal, en meer bepaald bij de instelling van de eucharistie. We hopen dat we weer veel mensen mogen verwelkomen.


 


 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52      
         
         

Externe Links