Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 51 - 23 december 2015

26 – 27 december: ZONDAG VAN DE HEILIGE FAMILIE
maandag 28 december: Heilige onschuldige kinderen

"ZIJ ZULLEN U OVERLEVEREN"

Kinderen kunnen soms verrassend uit de hoek komen. Zeker als ze twaalf jaar en ouder zijn. Jezus’ verrassende geloofsbelijdenis kan wel tellen! “Wist je dan niet, dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Hoe staan wij tegenwoordig tegenover dit vaderhuis ? Kunnen ouders ondanks zorgen en onrust heen, iets goddelijks in hun kinderen ontwaren ?
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Plechtige kerstviering met de ploeg van de gezinsviering
Jgt Gust Nevelsteen, Mia Mangelschots; Jgt Vandenbusche Lou; Mia Cools

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Welkom, Lieve Heer

 

Kerstmis.
Warmte.
Wensen.

Mensen allerhande, die elkaar vinden rond een stal,
rond een kind, rond een gebeuren dat ons ontroert,
rond Gods menslievendheid, hier zichtbaar:
als een draad die de hemel met de aarde verbindt.

En wij,
ergens op het veld in de nacht, als herders,
of ergens in een huis in de drukte, als Maria,
ergens naast elkaar, zoekend naar woorden en zingend als engelen,
of ergens in de hoek, verlegen en klein, als de os en de ezel.

En wij,

nu starend naar een stal,
daarnet nog veilig buiten in warme mantels,
met de geur van wijn en sigaren in de kleren
en met de verwachting naar het feest in de ogen.

En wij,
wij horen een stem: "Vrees niet, ik heb goed nieuws!"
Vrees niet!
Kom ook jij maar naar de stal,
treed binnen in dit geheim van God,
zoals je bent,

niet groter of niet kleiner,
zoals je bent,

os of ezel, herder of schaap,

groot of klein, rijk of arm.
Treed binnen en weet:

bij het Kind ben je altijd welgekomen.

de pastoresploeg van Geel

Zalig Kerstfeest!


herabonnering parochieblad

Onze lijsten zijn binnen bij de redactie.

Wie nog moet betalen zal het eerste nummer van januari moeten missen, maar alstublieft !!!! blijf trouw aan ons blad en schrijf vandaag nog over:

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 36,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 36,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord

Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.
Zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.


VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Onze-Lieve-Vrouw én Zusterhof

De organisatie Zorg en Gezondheid organiseerde een enquête over de kwaliteit van leven in de Vlaamse woonzorgcentra. Het is de meest grootschalige enquête bij ouderen in onze woonzorgcentra tot nog toe. Bijna 7.000 bewoners gaven hun mening over de kwaliteit van hun leven in het woonzorgcentrum en de Geelse rusthuizen hebben de test erg goed doorstaan. Waar wij in Geel erg prat kunnen op gaan, dat is de schare vrijwilligers, waar de zorgcentra regelmatig op kunnen rekenen

De 56 vrijwilligers in Zusterhof betekenen een zeer grote meerwaarde en ze hebben een grote verdienste in deze uitzonderlijk sterke waardering die behaald werd.

Ook zin in vrijwilligerswerk? Kom dan naar ons toe en beleef het hier ! Woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw én ook woonzorgcentrum Zusterhof is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Op dinsdag 12 januari om 18.00 u. in woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw, Pastoor Van Neylenstraat 1 is er een infoavond voor nieuwe vrijwilligers en het zou fijn zijn als er weer enkele mensen de groep komen vervoegen.

Doordat de gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers in Zusterhof ondertussen een stuk hoger ligt dan in Onze-Lieve-Vrouw, merken we dat er steeds meer vrijwilligers stilaan de frequentie van hun hulp afbouwen en sommige zelfs (noodgedwongen) stoppen.

Wenst u wat meer informatie?

Aarzel niet en contacteer ons !


de school van leen en erik

Samen met heel wat gelenaren (en anderen) startte Erik en Leen Fourneau enkele jaren geleden een schoolproject in Mathalput in India.
Tegen Nieuwjaar hebben zij de gewoonte, om een stukje van hun werking toe te lichten. We begonnen dit jaar met een nieuwbouw.
Op het gelijkvloers komen klaslokalen voor de vijfde en zesde graad van de school en daarboven plannen wij een tweede  internaat.
De jongens en meisjes worden groter en het is beter dat het internaat voor de jongens en de meisjes volledig gescheiden is.
Er kunnen dan ook meer kinderen op internaat (veel kinderen staan op de wachtlijst).
Deze bouw is nog niet klaar, maar ondertussen is er tegenover de school ook al een grote groentetuin aangelegd geleid door een gedreven gepensioneerde man. Zo hebben ze voortaan heel wat voeding uit hun eigen tuin.
Ook daardoor kunnen er steeds meer kinderen naar de school komen en krijgen zij betere kansen op een waardige toekomst.

Erik en Leen schrijven: Dit kan echter maar gerealiseerd worden indien er voldoende gelden aanwezig zijn. Wij hebben jullie steun nog steeds broodnodig.

Je kan ons financieel steunen door te storten op BE11 7350 1646 6948 van SOL VZW (Solidariteit om leven) Stijn Streuvelsstraat 7 3920 Lommel met vermelding “schooltje Mathalput” (fiscaal attest vaaf 40 euro wordt u volgend jaar bezorgd). Of rechtstreeks: BE11 0012 9813 6448 van Fourneau Eric Technische Schoolstraat 39 2440 Geel met vermelding “schooltje Mathalput” (geen fiscaal attest).


omhaling voor de vluchtelingen van syrie

Op vraag van de Belgische bisschoppen houden wij op zondag 27 december een omhaling tot steun aan de vluchtelingen van Syrië.
In deze moeilijke periode voor zoveel mensen  zal onze steun  meer dan welkom zijn. 


kerstmis vieren in geel

Volgende week vieren wij weer de komst van dat kleine kind dat licht bracht in de wereld.
Wij nodigen u van harte uit om dit kerstfeest met ons te vieren in 1 van onze kerstvieringen.
Sommige vieringen krijgen dit jaar het bezoek van het internationale VREDESLICHT VAN BETHLEHEM en overal zal “vrede op aarde” klinken.

Maak je keuze !

Donderdag 24 december 

Vrijdag 25 december 

Aangezien tweede kerstdag een zaterdag is, zijn er 's ochtends geen vieringen. Op tweede kerstdag zijn er gewoon 's avonds de weekendvieringen. 


 

 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

Externe Links