Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 50 - 16 december 2015

19 – 20 december: VIERDE ZONDAG IN DE ADVENT
vrijdag 25 december: hoogfeest van Kerstmis
"GEZEGEND IS DE VRUCHT VAN UW SCHOOT"

Elisabeth doet vandaag een “zaligspreking” over Maria.
Zij wordt geprezen om haar onvoorwaardelijk geloof in een woord dat tot haar gericht was, een belofte, waarvan de vervulling haar leven dooreen zou halen.
Gebeurt zoiets nog in 2015? Een situatie, die ons ongerust kan maken en waarbij vertrouwen ver te zoeken is?
“Mij geschiede naar Uw woord”, zei Maria. Probeer het eens te zeggen … geniet er van!
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. Jgt Ludo, Gust en Sooi Nevelsteen; Jgt Linda Taels, Germaine Verachtert en Wim Verherstraeten; Jgt Roger Vanlommel en familie Dauwen; Van Roey Simonne

17.30 u. Plechtige kerstviering met de ploeg van de gezinsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Een jaar van barmhartigheid

In rome …

Vorige week woensdag was het “jaar van Barmhartigheid” een item in het wereldnieuws. Paus Franciscus duwde de zware bronzen heilige deur van de St.-Pieterskerk in Rome eigenhandig (binnenin geholpen door enkele forse monsignores) open, nadat het werkvolk het muurtje had afgebroken, dat deze poort al 14 jaar verzegelde. Zijn voorganger, Benedictus, was de eerste die volgde. Een nieuw Heilig Jubeljaar is begonnen. Dit valt niet toevallig samen met de vijftigste verjaardag van het einde van het Tweede Vaticaanse Concilie. De paus beklemtoont, dat de geloofwaardigheid van de Kerk recht evenredig is met de mate waarin zij barmhartigheid betoont.

Met het Jubeljaar wil Franciscus de kerkelijke traditie van barmhartigheid opnieuw op de voorgrond plaatsen en de barmhartige en meelevende God, die teder is voor de mensheid, opnieuw helpen herontdekken. Hij sprak de hoop uit dat het Jubeljaar zou leiden tot 'een revolutie van tederheid'.

Tegelijk verbindt de paus dit jaar met de idee van een pelgrimstocht, die niet enkel innerlijk in het hart maar ook letterlijk met de voeten kan worden afgelegd. Gelovigen wereldwijd worden opgeroepen om op bedevaart te gaan naar Rome en er de vier monumentale basilieken te bezoeken.

Wie de reis niet kan maken, kan op Jubelbedevaart in eigen land. In totaal werden er 44 Jubelkerken in België aangeduid, waaronder de basilieken in de populaire Waalse bedevaartsoorden Beauraing en Banneux. In Vlaanderen Kan je onder andere naar de kathedralen van de verschillende bisdommen, naar Scherpenheuvel, Halle en Oostakker.

in antwerpen …

Vorige zondag opende bisschop Bonny de Heilige Deur van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, het noordportaal van de kathedraal van Antwerpen. Hij kwam daarvoor uit de Sint-Carolus Borromeuskerk in processie naar de Heilige Deur van de kathedraal aan de Torfbrug. Nadat de bisschop de Heilige Deur geopend had, volgde een pontificale hoogmis in de kathedraal. Iedere namiddag is de heilige deur open gedurende twee uur en het kathedraalbezoek zelf is dit jaar gratis voor alle inwoners van de provincie Antwerpen.

in geel !!!

In het bisdom Antwerpen wil men met dit jaar van Barmhartigheid ook actie voeren rond de zeven WERKEN VAN BARMHARTIGHEID. Daarom heet het bij ons ‘Hartelijk verbonden. Zeven kerken, zeven werken.’  Je kan in ons bisdom pelgrimeren naar de zeven collegiale kerken die er zijn en daar telkens stil staan bij één werk van barmhartigheid.

Er is een speciaal programma voor iedere kerk en ieder werk … Je weet nog wel: die zeven fysieke en zeven spirituele werken van Barmhartigheid. Trek zo ons bisdom rond:met de bedoeling om mensen uit te nodigen in de loop van deze periode deze te gaan bezoeken.

Vermits dit project slechts vanaf Pasen begint te lopen, komen wij er later nog terug, maar je ziet: ook in Geel kan je pelgrimeren voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid.
Bij het parochieblad hebben wij een beperkte voorraad gekregen van de bedevaartboekjes, die de Belgische bisschoppen hebben uitgegeven.
Wil je er eentje hebben, bel ons dan als de gesmeerde bliksem: 014 / 58 23 83.
U hoort er nog van !!!


VOEDSELINZAMELING MIN
Het is winter, het is koud buiten. We zetten de verwarming een graadje hoger. De feestperiode (Kerstmis en Nieuwjaar) komt er aan. We doen onze inkopen voor het feestelijke kerstmaal of het oudejaarsdiner en we kopen kadootjes voor wie ons dierbaar zijn. De normaalste zaak van de wereld, toch? Echter niet voor iedereen. De armoede in Vlaanderen neemt alsmaar toe, steeds meer gezinnen leven in armoede. Ook in Geel is dit zo. MIN (Mensen In Nood) krijgt steeds meer oproepen van mensen die het moeilijk hebben om rond te komen, die in de armoede terecht komen. De vrijwilligers van MIN houden daarom naar jaarlijkse gewoonte een voedselinzameling en stellen met het ingezamelde voedsel pakketten samen voor de meer dan 100 gezinnen die zij volgen. Zo krijgt de kerstperiode voor deze gezinnen ook een feestelijk tintje.

De voedselinzameling gaat door op vrijdag 18 en zaterdag 19 december aan de Delhaize (op de Logen, Sint-Dimpna).

Jij komt toch ook langs? Een klein gebaar van ieder van ons betekent immers een groot cadeau voor wie het moeilijk heeft! 


UITNODIGING ADVENTSWAKE
Vandaag, 16 december
nodigen wij u allen uit op onze adventswake die doorgaat in de kerk van St.- Jozef in Holven.
De wake start om 19.00 u. Biddend en bezinnend  willen wij ons in deze adventswake voorbereiden op Kerstmis.
We willen ook stilstaan bij de problematiek van de armoede in onze eigen omgeving.
Na de adventswake is er onze jaarlijkse 'Soep op de stoep' -actie.
U krijgt zo ook de gelegenheid om Welzijnszorg te steunen. Iedereen van harte welkom! 


boeteviering maandag 21 december

Op maandagavond 21december om 19.00 u. nodigen wij u uit op onze federale boeteviering in de parochiekerk van Elsum.
We willen voor het grote feest van Kerstmis even stilvallen bij onszelf en onszelf klein maken voor God en voor elkaar, om zo stil te worden, ons om te keren en mensen van licht te kunnen zijn die de boodschap van Kerstmis uitdragen naar de wereld.

We hopen met velen te zijn...
Van harte welkom!!! 

Heer,
wat zouden wij U eigenlijk kunnen brengen?
Wat hebben wij om aan U te schenken?
Er is zoveel duisters in onze menselijke verhoudingen
en in ons eigen binnenstel.
Er zijn zoveel verwarde gedachten,
er is zoveel koude en trots,
zoveel lichtzinnigheid en haat!
Zoveel waarover U zich niet verheugen kunt,
wat ons ook van elkaar scheidt
en wat ons beslist niet verder helpt.
Zoveel wat rechtstreeks in tegenspraak is
met de boodschap van Kerstmis!
 


kerstmis vieren in geel

Volgende week vieren wij weer de komst van dat kleine kind dat licht bracht in de wereld.
Wij nodigen u van harte uit om dit kerstfeest met ons te vieren in 1 van onze kerstvieringen.
Sommige vieringen krijgen dit jaar het bezoek van het internationale VREDESLICHT VAN BETHLEHEM en overal zal “vrede op aarde” klinken.

Maak je keuze !

Donderdag 24 december 

Vrijdag 25 december 

Aangezien tweede kerstdag een zaterdag is, zijn er 's ochtends geen vieringen. Op tweede kerstdag zijn er gewoon 's avonds de weekendvieringen. 


abonnement op je parochieblad

Het is toch een mooi kerstgeschenk voor de hele familie !!!

Wij zijn al in december. De parochies moesten hun abonnementen afrekenen en wij verwelkomen heel wat nieuwe abonnees. Als je nog niet betaalde en geen onderbreking wil in je abonnement en zeker de eerste nummers in januari goed wil ontvangen, dan moeten wij je gegevens hebben. Was het je ontgaan, onderneem dan snel een overschrijving:

* Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 36,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

* Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 36,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Mogen wij vragen, alles zo vlug mogelijk te regelen ???

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

Externe Links