Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 49 - 9 december 2015

12 – 13 december: DERDE ZONDAG IN DE ADVENT
"ER KOMT IEMAND, DIE STERKER IS"

“Ik moet naar een feest, en heb geen schoenen die passen” … zei de rijke.
“Ik moet naar school en heb geen schoenen” … zei de arme.
Heb je die al gehoord ???
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federale adventswake
 

 

Op woensdag 16 december nodigen wij alle mensen van goede wil uit, om samen met de hele federatie ADVENT te vieren.
Onze adventswake gaat dit jaar door in de kerk van St.-Jozef Holven. De wake start om 19.00
.
Biddend en bezinnend  willen wij ons in deze adventswake voorbereiden op Kerstmis.
We willen ook stilstaan bij de problematiek van armoede in onze eigen omgeving.
Wij nodigen vooral onze zangkoren mee uit, dan kunnen zij ook eens samen zingen zonder dat ze op een hoogdag verstek moeten laten gaan.
Kom je mee zingen ???

Na de adventswake is er ook onze jaarlijkse 'Soep op de stoep' -actie. U krijgt zo ook de gelegenheid om Welzijnszorg te steunen.
Iedereen van harte welkom!
Dank en smakelijk!


Welzijnszorg 2015


Ook in de kerk van 't Punt doen ze mee met de adventsactie
 


Collectezondag

"Laat uw handen niet verslappen" is dit jaar het derde adventswoord in de actie Welzijnszorg. In het evangelie van dit weekend horen we van Johannes de Doper, hoe wij ons leven op het rechte pad houden. Welzijnszorg roept ons op om financieel te steunen in de jaarlijkse omhaling. Er is immers nog altijd armoede in de wereld, zo ook in onze wereld, in onze eigen stad.

Toen Sinterklaas in de kerk van Bel op bezoek was in de kinderviering kreeg hij een serieuze uitleg over de werking van MIN.

Hij kreeg een pakkend verhaal over de Geelse scholen. Het werd geen paniekverhaal, want hij kreeg ook nieuws over helpende handen, die het hele jaar Sinterklaas spelen. Er is in Geel echt verdoken kinderarmoede en die neemt gestaag toe. Steeds meer gezinnen leven onder de  armoedegrens. Schooldirecties stellen vast dat steeds meer kinderen hongerig naar school komen. De brooddozen zijn niet gevuld en  schoolrekeningen blijven onbetaald.

Min, de groep mensen die zich inzet voor wie het moeilijk heeft, is ook actief bezig om iets aan dat probleem te doen.  De groep broodbedeling, had gehoord over de hongerige kinderen in de klassen… Ja zeg … Hoe kan een kind aandachtig de lessen volgen met een knorrende maag? Hoe komen zij de dag door en wat krijgen zij thuis dan te eten? Gelukkig zijn er twee bakkers die hun overschot  gratis aanbieden.  MIN haalt de broden op, snijdt ze en bewaart ze in de diepvriezers in een O.C. M.W.-lokaal. Elke week mogen mensen brood komen halen in de D.S.O op de Diestbaan. 95 Gezinnen maken daar dankbaar gebruik van en krijgen één of twee of meerdere broden mee, volgens het aantal leden van het gezin.  Dit jaar werden 14.500 broden uitgedeeld. Het is al het vierde jaar dat brood wordt gegeven.  Alles samen, sinds 2011, begin van de broodbedeling,  zijn er al 57.300 broden uitgedeeld.

Toch waren er nog altijd kinderen die geen boterhammen in hun brooddoos hadden om ‘s middag op school te eten. Er zijn scholen die de kinderen op de middag ook soep aanbieden, maar die moet betaald worden. Een tas soep kost iets minder dan een euro.

Een portie warme soep met groenten doet deugd, vooral bij kinderen die weinig of niets  warms te eten krijgen. Voor de meeste van ons zou daarvoor betalen geen probleem zijn maar in gezinnen in armoe is elke dag een euro per kind uitgeven een nijpend probleem.  In de school van Bel zijn er gelukkig minder arme kinderen dan in de scholen in het centrum van Geel. Er is met vier scholen een akkoord gesloten.  De directie zal daar de brooddozen nakijken en indien leeg, worden er een paar boterhammen ingedaan, zo mogelijk besmeerd met choco of confituur.

Om er zeker van te zijn, dat kinderen iets warms te eten krijgen zal er voor iedereen soep zijn. De kinderen van gekende probleemgezinnen zullen die rekening niet moeten betalen. Per tas soep wordt 75 eurocent aangerekend aan Min. Die rekening wordt voor Min door sponsoring betaald. Alles bijeen wordt zo aan 126 kinderen soep en brood gegeven. Dat is zowat 90 euro per dag voor vier scholen.

Wij staan er zelden bij stil dat verdoken armoede ook in Geel, in onze eigen straat, in onze eigen omgeving toe neemt. Het is normaal dat we denken: “wát gaan we vandaag eten”? Er zijn er anderen die denken: “ héb ik vandaag iets om te eten”?  Wie wil meehelpen als sponsor om een halt te roepen aan deze honger door het soepproject  te ondersteunen, wordt dat in dank aanvaard.

Op vrijdag 18 en zaterdag 19 december staan we aan de Delhaizewinkel in Geel om voedsel te verzamelen voor de mensen in armoede die door MIN worden bezocht.


concertWEEKEND "12 en 13 deCember"

Je kan natuurlijk naar de grote Geelse Kerstmarkt volgend weekend, maar ook in onze kerken is kunst te rapen. Op de ene plaats is er écht nood aan “geld in ’t bakske” en op de andere zal de opbrengst goed besteed worden. Bovenal is kunst troef volgend weekend!

In Geel Bel Kunnen wij op zaterdag 12 december naar het versterkte St.-Lambertuskoor, onder leiding van Herman Driesen met liederen van hier en van verre. Florilegium, dat letterlijk “bloemlezing” betekent,  is een kamerkoor uit Leuven onder leiding van Simon Van Damme, Dat naar Geel, naar Bel komt met muziek van Bach en andere wereldkunstenaars. Kaarten voor dit concert zijn te bekomen bij de koorleden van Bel of in cultureel centrum De Werft van Geel,. voorverkoop 12, kassa 15 euro.

Afspraak: zaterdag 12 december om 20.00 u. in de Sint Lambertuskerk van Bel


In Geel Zammel geeft CONSORELLA present met een Kerstprogramma. Tine, Nele en Marthe Gilis: drie Geelse zussen zetten hun beste beentjes in. Zij brengen klassiekers, kerstliederen en lichte klassieke muziek samen met pianist Nils Hellemans. Afspraak zondag 13 december, 15.00 u. in de Sint-Laurentiuskerk van Zammel.  Kaarten zijn in voorverkoop ter beschikking aan 8 euro bij Ludo Verwimp, Zammelseweg 75 of elke woensdag van 13.30 u. tot 14.30 u. in de pastorij van Zammel. Aan de inkom betaal je 10 euro.

Voor informatie : Ludo.Verwimp@pandora.be


In Geel Ten Aard komt zaterdagnamiddag om 14.00 u. niemand minder dan Mieke en Luc Van Meeuwen en zij worden begeleid door Marc Stans. Hier zijn weer heel andere liefhebbers welkom en je kan zeker combineren, want je krijgt ook nog een avondvoorstelling om 19.30 u. Kaarten zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar aan 15 Euro (consumptie tijdens de pauze inbegrepen) bij Patio Bloemen: Dr. Vandeperrestraat 96, of via overschrijving na telefonisch contact op. BE94-1043-6693-8014   (eerst bellen naar Marleen op 0496 / 83 12 13. Afspraak: zondag 13 december om 14.00 u. en 19.30 u. in de Sint Hubertuskerk van Ten Aard. 


kapelleke
Vorige week namen wij voorlopig afscheid van onze rubriek ’t Kapelleke. Wij waren natuurlijk de winnaar nog schuldig van de laatste opgave: het kapelleke aan de boom in Holven. De winnaar van het kapelleke 14 dat stond in de Kapelstraat in Holven, was Ward uit Holven! Van harte proficiat, hij wint een lekker bordje Sinterklaaslekkernijen. 


HERABONNEREN OP HET PAROCHIEBLAD !!!

Wij zijn al in december. De parochies moeten hun abonnementen afrekenen. Als je toch geen onderbreking wil in je abonnement en zeker de eerste nummers in januari goed wil ontvangen, dan moeten wij je gegevens hebben. Was het je ontgaan, onderneem dan snel een overschrijving:

* Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 36,- euro storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

* Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 36,- euro over op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Mogen wij vragen, alles zo vlug mogelijk te regelen ??? 

Ja, en zoals ieder jaar kregen wij weer de vraag: Kunnen ze nu geen parochieblad voor heel Geel maken ???
Neen, dat is technisch nog steeds niet mogelijk. Wij willen écht wel ruimte geven aan iedere parochie en dan volstaan die eerste vier bladzijden niet. Andersom is het technisch onmogelijk om meer plaatselijk nieuws te voorzien.
Kerk & Leven is een blad dat fantastisch soepel is, om veel plaatselijke edities toe te laten, maar niet alles is mogelijk.

Toch staat onze prijs van 36 euro buiten alle concurrentie.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

Externe Links