Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 48 - 2 december 2015

5 – 6 december: TWEEDE ZONDAG IN DE ADVENT EN FEEST VAN SINTERKLAAS
maandag 7 november: Sint-Ambrosius, patroonheilige van de imkers.

"HEEL DE MENSHEID ZIET GODS REDDING"


Als mensen werken aan vrede, rechtvaardigheid en veiligheid in een stad, een dorp of in de wereld, dan geniet iedereen daarvan … zonder onderscheid. Dat is “advent”: openheid maken voor God in de wereld en daar kan geen terrorist tegenop.
Laat ons mensen zijn van HOOP !
(naar het groene bijbeldoosje)

17.30 u. jgt Jeanne Boeckx, Erna Geudens, Frans Dens

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

herabonnering parochieblad

Ja, de parochies zijn zo veel als klaar met hun lijsten. Toch kan je nog aansluiten maar dan dringt de tijd. Stort dan 36,- euro op onze rekening en vermeld OOK IN DE MEDEDELING naam en adres van diegene, voor wie het abonnement bestemd is.

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) kan je altijd 36,00 euro storten op 320-0147297-24 van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) schrijf je dan weer 36,00 euro over op 833-5301921-62 van “Parochiefederatie Geel Noord

Niet wachten tot Nieuwjaar om je abonnement helemaal rond te hebben. Dat moet eerder gebeuren.

Nog een beetje geduld, volg de aanwijzingen van je eigen parochie en alles komt in orde, maar … zie, dat wij elkaar niet verliezen, want dan verliezen wij ook het nieuws over elkaar.

Tot ziens in ons blad, ook na Nieuwjaar !


Welzijnszorg

EEN TOEKOMST ZONDER ARMOEDE

Een kinderwagen zet mensen in beweging. Wie komt niet graag kijken naar het kindje dat erin ligt? Het jonge leven trekt ons aan. Maar een kind in een kinderwagen daagt ons ook uit. Om na te denken over de samenleving waarin het moet opgroeien. Een kind wens je een gelukkige toekomst met veel kansen toe.

Niemand kiest voor een toekomst in armoede niet voor zichzelf noch voor zijn kinderen of kleinkinderen.  En toch…  1 op 7 mensen in ons land leeft in armoede. Zij proberen dag na dag te overleven.

Durven zij dromen van een betere toekomst?

Welzijnszorg wil in deze adventstijd actie voeren om mensen in armoede hoop geven op een betere toekomst. Zij kunnen dit echter niet alleen. De toekomstdroom van mensen in armoede is een zaak van iedereen, die samen met Welzijnszorg gelooft in een solidaire samenleving. Een samenleving waar niemand uit de boot valt en ieder zijn rechten kan opnemen.  

Met de campagne van 2015 wil Welzijnszorg de aandacht vestigen op het belang van een duurzame armoedebestrijding om die solidaire samenleving vorm te geven. Duurzame armoedebestrijding pakt de oorzaken aan van de ongelijkheid die armoede creëert, het pakt de wortels van het armoedeprobleem aan.

Een mooie toekomst waar iedereen van kan dromen is voor mensen in armoede nog veraf. Vooral op het vlak van wonen, vervoer en gezondheid stelt Welzijnszorg vast dat nog heel wat duurzame maatregelen ontbreken waardoor mensen in armoede het extra moeilijk hebben. Daarom voert Welzijnszorg campagne in 2015, daarom hopen we ook dat jij meedoet.

In de Geelse parochiekerken is overal vooraan een kindervoiture verschenen en in de vieringen vragen wij iedere week aandacht voor mensen in armoede.


kunst en cultuur in de geelse parochiekerken

Is er nog plaats voor ons?” De grote vraag van Kerstmis. Jozef en Maria op zoek naar iets warms voor Het Kind. Dat is ook de grote vraag voor alle vluchtelingen, waarover nu zoveel wordt gesproken: ”Is er nog plaats voor ons?”

Zelfs als mensen van goede wil vinden wij geen afdoend antwoord

Laat het licht van Kerstmis onze harten verwarmen, doemdenken en angsten verbannen en onze hoop op vrede voor alle mensen wakker houden.
Musiceren en zingen, vooral in de kersttijd, is een mooie manier om uiting te geven aan onze hunker naar vrede en welzijn.  Hartelijk welkom aan u allen.

Met de advent komt de kerstsfeer ook in onze stad. Waar wij ons ook draaien of keren, Kerstmis klinkt in onze stad op 12 en 13 december. Niet alleen is er dat weekend de traditionele kerstmarkt met de geweldige musical in het centrum, maar in niet minder dan drie parochiekerken: Bel, Zammel en Ten Aard is er Kerstmis met een hele grote K. Muzikale hoogstandjes dienen zich aan:


In Bel Kunnen wij op zaterdag 12 december al genieten van het versterkte St.-Lambertuskoor, onder leiding van Herman Driesen. Zij zetten de toon met liederen van hier en van verre. Florilegium, dat letterlijk “bloemlezing” betekent,  is een kamerkoor uit Leuven onder leiding van Simon Van Damme. Hun stemmen  zullen als klanksterretjes ons verder meenemen langs de hoge gewelven en de stilte vullen met de zoete hoop te mogen deelnemen in de toonhoogte van Gods’ belofte van een  nieuwe hemel op aarde en het vaste geloof dat we tranen, pijn en lijden uiteindelijk te boven zullen komen. Kaarten voor dit concert zijn te bekomen bij de koorleden van Bel of in cultureel centrum De Werft van Geel,. voorverkoop 12, kassa 15 euro.

Afspraak: zaterdag 12 december om 20.00 u. in de Sint Lambertuskerk van Bel 


In Zammel geeft CONSORELLA present met een Kerstprogramma. Tine, Nele en Marthe Gilis: drie Geelse zussen, wier stemmen nu eens vertederend dan weer verfrissend klinken. Zij brengen hun liederen verrassend, maar steeds loepzuiver. Zij brengen klassiekers, kerstliederen en lichte klassieke muziek samen met pianist Nils Hellemans. Afspraak zondag 13 december, 15.00 u. in de Sint-Laurentiuskerk van Zammel.  Kaarten zijn in voorverkoop ter beschikking aan 8 euro bij Ludo Verwimp, Zammelseweg 75 of elke woensdag van 13.30 u. tot 14.30 u. in de pastorij van Zammel. Aan de inkom betaal je 10 euro.

Voor informatie : Ludo.Verwimp@pandora.be


In Ten Aard komt die zelfde namiddag om 14.00 u. niemand minder dan Mieke en Luc Van Meeuwen en zij worden begeleid door Marc Stans. Hier zijn weer heel andere liefhebbers welkom en je kan zekr combineren, want daar krijg je ook nog een avondvoorstelling om 19.30 u. Kaarten zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar aan 15 Euro (consumptie tijdens de pauze inbegrepen) bij

Patio Bloemen: Dr. Vandeperrestraat 96, of via overschrijving na telefonisch contactop. BE94-1043-6693-8014   (eerst bellen naar Marleen op 0496 / 83 12 13. Afspraak: zondag 13 december om 14.00 u. en 19.30 u. in de Sint Hubertuskerk van Ten Aard

Wij zijn ervan overtuigd, dat deze drie concerten een fijn bijdrage zullen leveren om verder te kunnen uitzien naar de komst van de Heer. 


HET KAPELLEKE (SLOT REEKS 1)

Hier zijn we weer met het Kapelleke, althans met het slot van reeks 1! Met de koude dagen voor de deur zou het toch een beetje ongezond zijn, om onze lezers op zoek te sturen naar de kapellekes. Stel je voor, dat je bedevaart eindigt met in het ziekenhuis, of dat een mooi kapelleke omver gereden wordt door een bedevaart auto. Je mag er niet aan denken! Daarom stoppen wij onze reeks tot “na de winter”.

De oplossing van vorige week: kapelleke nummer 14 hing in de Kapelstraat in Holven. Het is het fijn geherwaardeerde boomkapelletje, dat de laatste jaren in de meimaand een ware bedevaart over zich heen krijgt..

De winnaar van Kapelleke 13 was Wouter, die wist te vertellen dat hij ooit met de scouts aan dat kapelleke was geweest. Proficiat Wouter en smakelijk!

Bij dit artikel vind je dus geen nieuw kapelleke meer. We bergen ons fototoestel op en als de nieuwe lente ontspruit, gaan wij weer op pad met onze kodak! Tot dan!

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

Externe Links