Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 46 - 18 november 2015

21 – 22 november: VIERENDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
"CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL. GIJ ZEGT, DAT IK KONING BEN"

Waarheid heeft te maken met betrouwbaarheid en die verbinden wij ook met de woorden “hecht”, je “hechten” en “gehecht zijn”. Dat wijst allemaal op stevigheid en die eigenschap verbinden wij nogal eens met stevig hout: van het goede hout gesneden. … stevig en betrouwbaar.

Trouw is een bindende kracht. Trouw brengt samenhang. Trouw aan Jezus betekent: zich hechten aan Hem. Luisteren naar hetgeen Hij zegt.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Feest van Christus Koning

FEEST VOOR DE CHIRO
"Zeg, het is weer Christuskoning... zijn de frikadellen al besteld?" "Ja hoor, geen probleem, alles komt in orde." Een kort telefoongesprekje, dat deze weken weer alom klinkt in menig Vlaamse chirogroep... Christuskoning en Chiro?
Wat zou de chirowebsite daarover vertellen?
"Christus Koning wordt gevierd op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, dus de week voor de advent begint. Gewoonlijk is dat rond 25 november.
De term “Christus Koning” verwijst naar één van de drie Messiaanse functies van Jezus: Koning, Priester en Profeet. In het evangelie van Johannes zegt Jezus letterlijk tegen Pontius Pilatus: "(...) ik ben koning. Met geen andere bestemming ben ik geboren en in de wereld gekomen dan om te getuigen van de waarheid." (Joh. 18, 37).
Vroeger was het feest van Christus Koning, het feest van de Koning der Koningen, één van de hoogdagen voor de Chiro. In de parochie was er een viering en jeugdhulde, en 's avonds was er feest voor de ouders.
In de beginjaren was het opvoedingsideaal van de Chiro nog doordrongen van de romantiek rond Christus Koning. Chiroleden waren ridders of dienaressen van Christus.
Het thema Christus Koning verdwijnt stilaan vanaf de jaren 1960, maar veel groepen houden tradities in ere en vieren nog Christus Koning, helemaal met een hedendaagse invulling."

Ook in Geel vieren onze chirojongeren en hun kookouders weer feest! Wij zijn dan ook enorm blij dat we velen van hen mogen verwelkomen in onze parochiekerken voor en mooie viering of bezinningsmoment.
We wensen alle chiroleden een heel fijne feestdag!

Christuskoningvieringen in kerken te Geel op zondag 22 november
Ten Aard: eucharistieviering om 9.00 met Chiro Ten Aard
Bel: gebedsviering om 9.30 met Chiro Bel
St. Dimpna: eucharistieviering om 9.30 met Chiro Mozaïekske
Holven: eucharistieviering om 10.30 met Chiro Alowio en Chiro Branie
Elsum: eucharistieviering om 10.30 met Chiro Kringel
Larum: bezinning om 12.30 met Chiro Akspejo


HET KAPELLEKE (13)

Loopt het deze week fout? Het getal 13 zal onze kapellekespastoor toch geen parten gaan spelen? Inderdaad wij hebben weer een kapelleke in de belangstelling geschopt. Hier zijn we weer met het Kapelleke en wij willen onze formule vanaf nu wijzigen, want de post komt niet overal tegelijk en wij willen de trage inzenders ook een kans geven. Daarom: Vanaf nu trekken we de winnaar op zondag! Alle antwoorden die via mail of mond aan mond voor zondag binnen zijn, doen mee aan de loterij! Veel succes!

Stuur de straatnaam, waar dit kapelleke te vinden is  aan het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com of stuur hem een briefke.

De oplossing van vorige week: kapelleke nummer 12 stond aan het Kloosterpad en de Eindhoudseweg in Oosterlo.

De winnaar van Kapelleke 11 (het kapelleke van Larum) was natuurlijk iemand van Larum! Van harte proficiat Kris van de Larumseweg en schol met het flesje wijn!

 

BIJBELAVOND

Op donderdag 26 november heeft onze tweede bijbelavond plaats. We staan stil bij het boek Tobit. Zuster Sylvia geeft ons een inleiding in dit boeiende verhaal, waarna we met elkaar in gesprek gaan. Vorige keer waren we met 15 enthousiaste deelnemers. We hopen dat we ook deze keer weer een fijne groep mogen verwelkomen.

De avond gaat door in de kleine parochiezaal van Elsum (zaaltje vast aan de kerk). We starten om 19.30 u. stipt en eindigen om 21.30 u. Deelname is gratis. Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. (dirkvandenbroeck2@gmail.com) Tot dan!


OP WEG NAAR DE GEELSE PASTORALE EENHEID

Samen en met het bisdom Antwerpen zijn wij in Geel op weg naar de oprichting van een “PASTORALE EENHEID”.

Wij stonden reeds stil bij het plan van de bisschop en verkenden ook de verenigingen en de zorgsector.

In een derde bijeenkomst willen wij samen verder het veld verkennen naar de jongeren toe in scholen en verenigingen.

Wij verwachten alle geïnteresseerden op de derde informatie-avond, vandaag, woensdag 18 november om 19.30 u. in het ontmoetingscentrum naast de kerk van Geel Elsum

Vooraf inschrijven hoeft andermaal niet en iedereen is welkom.

Meer informatie bij Chris Geens, 014 / 58 74 39

EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD
In alle parochies zijn onze mensen hard bezig, om de abonnementsgelden voor ons blad in 2016 te verzamelen. Aan een prijs, die boven alles boven staat (of beter “onder alles onder prijkt”) blijf je wekelijks op de hoogte van al wat er omgaat in de kerken van Geel, van ons bisdom, van Vlaanderen en van de wereld. Bovendien zijn de artikels, zowel plaatselijk als nationaal, open genoeg om een brede interesse weg te dragen. Wie nog geen brief ontvangen heeft, moet niet te lang meer wachten om actie te ondernemen.
Wij danken nu al 36 keer voor iedere euro die gestort wordt.
Een nog een paar duizend Dank U Wel´s voor die tientallen vrijwilligers, die hun best doen, om alles te verzamelen binnen de parochies.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links