Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 45 - 11 november 2015

14 – 15 november: DRIEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
dinsdag 17 november: H Elisabeth van Hongarije, patrones van veel ziekenhuizen in onze streek

"God zal zijn uitverkorenen verzamelen"


Nog één weekend na dit en het kerkelijk jaar is ten einde. Marcus denkt deze week al aan het einde der tijden. God verzamelt, wat geweest is en klasseert het aan zijn linker- en zijn rechterhand. Maar als wij dit “goed” lezen, dan zet onze God ons zeker aan zijn rechterhand??? Gevangenen bezoeken, vreemdelingen onderdak verlenen, zieken bezoeken, hongerigen voeden, naakten kleden. Kon Marcus het nog beter samenvatten ???

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gezinsviering; Jgt Seyen Victor, Seyen Annie, Bertha Appels; Jgt Jeanne Langbeen, Jozef Verheyden, Marleen Verheyden, Herman Buschop en G.H. Kerkhofe

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Website van de Geelse parochies

Misschien wist u het al, misschien moet u dringend eens gaan kijken... Sinds enkele weken hebben wij met onze parochies van Geel een website. Daar staat alle praktische informatie in verband met sacramentenpastoraal gebundeld zodat buitenstaanders op een eenvoudige manier alle info op 1 plaats kunnen vinden. Onze doopkalender, data van eerste communie en vormsel, huwelijksinfo, ... vanaf nu zijn ze allemaal online beschikbaar.
Ook kan je op de homepage de contactgegevens van parochiesecretariaten, zalen en kerken vinden. Eén klik op de kerk en je bent bij het juiste adres.
Dan staan op de homepage bovenaan belangrijke data in verband met activiteiten van onze federatie!
We willen iedereen dan ook vragen om voor alle info de mensen zoveel mogelijk door te verwijzen naar onze website www.parochiesgeel.be
Voor alle vragen en opmerkingen kan u steeds terecht bij pastoor Dirk op dirkvandenbroeck2@gmail.com

KONINGSDAG

Volgende zondag, 15 november, vieren wij ook Koningsdag. Sedert vele jaren is dit geen “verlofdag” meer, maar het is altijd een gelegenheid om in elke centrale kerk in de gemeenten een burgerlijke hulde te brengen aan ons vorstenhuis. Dit gaat dan gepaard met de plechtige aanwezigheid van de ‘gestelde lichamen’ … een gelegenheid om burgemeester, vrederechter, militaire- en politie-afgevaardigden en de marinecadetten eens te zien aantreden.
Dit jaar valt het feest op een zondag en het TE DEUM wordt gezongen na de hoogmis van 11.00 u. in de St.-Amandskerk.


HET KAPELLEKE (12)

Deze week maakt het kapelleke zijn dozijn rond. De twaalfde keer, dat je eens moet rond kijken en deze keer moet je toch wel naar een uithoek van onze gemeente rijden. Nog een beetje en ge zit bij “de anderen”. Zoeken dus maar en zeggen in welke straat je bent, als je voor dit kapelleke staat.
Vorige week zaten wij in Larum, vlak bij de molen. Er waren weer heel wat inzendingen en onze pastoor moet nog echt uitrekenen, wie nu de eerste was.
De week daarvoor was Karel uit de Koning Albertstraat er als de eerste bij. Hij won een popje uit de rijke handwerkverzameling van de gasthuiszusters.
Bij dit artikel vind je kapelleke 12. Stuur als de bliksem het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com. Vergeet niet om je eigen adres mee te delen en duidelijk te maken, dat je deelneemt aan wedstrijd 12.
Veel succes!

WAPENSTILSTAND - 11 NOVEMBER … EVEN STILSTAAN...

Deze week ontvangen we het parochieblad misschien een dagje vroeger of later want het is woensdag 11 november, wapenstilstand, herdenking van de slachtoffers van de eerste wereldoorlog en van alle oorlogen.
In het straatbeeld van Geel, rond de markt vinden we al enkele weken foto's uit de oorlog. Staan we er nog bij stil dat ook in onze eigen stad de Tweede Wereldoorlog wekenlang stukken maakte of zijn het stilaan nog maar verre herinneringen... Uit verhalen van mijn grootouders hoor ik nog dat bij hen thuis vluchtelingen mochten onderduiken en een deel van de familie ging zelf op de vlucht. Dit alles is gelukkig voorbij voor ons...
En toch... de problematiek is meer dan ooit actueel! Vandaag komen vluchtelingen van elders naar ons toe. In elke Geelse lagere school ontmoeten wij wel 1 of 2 kinderen die nog geen Nederlands spreken, zij komen uit Afghanistan, Irak, Syrië... Wat dan nog het meeste opvalt is dat tijdens de speeltijd deze kinderen gewoon door hun leeftijdsgenootjes worden opgenomen in de groep en al spelende zonder veel woorden stilaan aan hun nieuw leven kunnen beginnen... Ook in de klas doen de leerkrachten hun uiterste best om hen zo goed mogelijk op te nemen... De kleding- en voedselbedeling in ons eigenste Geel heeft meer dan werk genoeg.
En toch... sluit ik nog veel te vaak mijn ogen... en toch stel ik mij nog veel te veel vragen bij dat gebeuren...
Bij Matteüs lezen we: "Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben we U hongerig gezien of dorstig of als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben we U geholpen?” Dan zal Hij hun antwoorden: “Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van deze minsten hebt gedaan, heb je ook voor Mij gedaan.” Laat ons ook hier in Geel ons hart blijven openen voor hen die in nood zijn...
Pastoor Dirk

EEN ABONNEMENT OP ONS BLAD
In alle parochies zijn onze mensen hard bezig, om de abonnementsgelden voor ons blad in 2016 te verzamelen. Aan een prijs, die boven alles boven staat (of beter “onder alles onder prijkt”) blijf je wekelijks op de hoogte van al wat er omgaat in de kerken van Geel, van ons bisdom, van Vlaanderen en van de wereld. Bovendien zijn de artikels, zowel plaatselijk als nationaal, open genoeg om een brede interesse weg te dragen. Wie nog geen brief ontvangen heeft, moet niet te lang meer wachten om actie te ondernemen.
Wij danken nu al 36 keer voor iedere euro die gestort wordt.
Een nog een paar duizend Dank U Wel´s voor die tientallen vrijwilligers, die hun best doen, om alles te verzamelen binnen de parochies.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

Externe Links