Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 44 - 4 november 2015

7 – 8 november: TWEEËNDERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
donderdag 11 november: Sint-Maarten, herdenking van het einde van de eerste wereldoorlog

"De arme weduwe offerde het meest"


In zijn “Kerkrede” zal Jezus straks de toehoorders waarschuwen: “Tempel en stad zullen vergaan. Wees waakzaam!” In de lezingen van dit weekend worden wij opgeroepen om ons aan de kant van de minsten te scharen. Wie geeft uit armoede, is op de goede weg. Wie uit is op aanzien, op de kap van de minsten, is bij voorbaat al verloren …

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wie kent Aloïs Meeus (niet)?

Drie weken geleden brachten wij een stukje uit het leven van organist Aloïs Meeus. Plots braken wij het artikel af. Wegens plaatsgebrek sloegen wij enkele weken over en vandaag breien wij een einde aan dit boeiend verhaal … net op het ogenblik dat de parochie Larum háár koster met 65 jaar dienst vierde. … Ook Don Miechiels zal hier aan het woord komen. Blijf het parochieblad lezen en hou deze bladzijden in de gaten!

DE ORGANIST VAN DE ST.- DIMPNAKERK (DEEL 2)

In 1962 kwam er een nieuwe uitdaging op de weg van AloIs Meeus: het tweede Vaticaans concilie.  Vanaf dan  zijn er hele omwentelingen op til in de liturgie. Voortaan staan de voorgangers met het gelaat naar het volk.  Men vraagt de gelovigen actief mee te bidden en mee te zingen in eigen taal. Er komen aangepaste liederen. Dus moet ook de muziek dichter bij de koorleden. Vooraan komt er op het hoogkoor een hammondorgel. Ook daaruit weet Aloïs ritmische klanken en mooie akkoorden te toveren. Alle genres zijn welkom voor hem. Naast een gregoriaans koor ontstaat er  in de St.-Dimpnaparochie  een kinder- , jeugd- en gemengd koor. Hij begeleidt ze alle even graag. Nieuwe, oude muziek, ritmische liederen, muziek uit “Zingt jubilate” of liederen voor de gezinsviering: Aloïs staat paraat. Vele kerkgangers van St.-Dimpna  beseffen maar al te goed, wat een bekwame organist ze ter beschikking hebben.

Wat onze orgelist echt typeert, zijn de improvisaties die hij bij elke gelegenheid te horen geeft. Na het begeleiden van de kerkgangers bij de zang neemt hij de melodie over en laat hij zijn muzikaliteit de vrije loop…toch blijft die melodie herkenbaar. Wie luistert niet graag naar zijn naspel? Bij het afsluiten van een viering, terwijl de mensen de kerk verlaten, hoor je Aloïs voluit gaan op zijn geliefde orgel. Elke week stoomt hij zichzelf daarvoor klaar want ondanks zijn kunde blijft hij oefenen en nieuwe muziekstukken instuderen. Gelukkig waarderen enkele kerkgangers zijn “sortie’s”, zijn  “eindspelen”! Zij laten zich graag nog even meedrijven in de fantasie en het jubelen van de talentrijke organist. Aloïs ontvangt hun applaus dan ook met dank. Die ovatie voelt telkens warm aan en hij beleeft daar veel deugd aan. Ook zijn muzikale aanpassingen bij uitvaarten kennen geen grenzen. Hij voldoet graag aan de wensen van de familie. Regelmatig komen muziekstukken zoals Pië Jesu, Ave Maria, Ave Verum en vele andere aan bod. Ooit speelde hij bij de uitvaart van een duivenmelker ongevraagd het lied :”k zie zo geren mijn duivenkot”.  Daar werden de mensen stil door en ontroerd.  Hetzelfde deed hij bij de begrafenis van een molenaar en bracht het gekende : “Daarbij die molen”. Ook dat werd uitermate gewaardeerd door de aanwezigen…

Wat zijn nu de lievelingscomponisten van Aloïs? Op dat antwoord moest hij niet lang nadenken : heel spontaan kwam als eerste natuurlijk Johan S. Bach. (1685-1750) Eén van de invloedrijkste componisten, door iedereen gekend. Van deze Duitse orgelmuziekspecialist komt de uitspraak: Muziek is voor Gods’ eer en tot ontspanning van het gemoed”. Om begrijpelijke reden vernoemt  Aloïs de stichter van het Lemmensinstituut als grote favoriet. Ook de Belgisch-Franse Caesar Franck (1822-1890) die de muziek van Bach uitvoerig bestudeerde. Die was ook bekend om zijn improviseren.  Zijn bijnaam was dan ook: De serafijn! Dan volgt de Fransman Léon Boëllmann, (1862-1897). Zijn bekendste werk is: “Suite gothique, opus 25” uit 1895. Als laatste denkt Aloïs aan Ch.M. Widor, alweer een Fransman (1844-1937), die zijn studies begon bij de ons bekende J.N. Lemmens. Hij was tevens de voornaamste leerling van C. Franck. Widor bracht een nieuw soort orgelmuziek, de zogenaamde Orgelsymfonie

Het is bijna een logisch gevolg dat Aloïs, met zoveel noten en klanken in zijn hoofd, ook zelf melodiën op papier zet. Hij laat deze door hem gecomponeerde muziek dan ook graag door “zijn” kerk vloeien.

Het orgel, gebouwd in 1962,  is echter onderhevig geworden aan slijtage en lijdt stilaan aan ouderdomskwaaltjes. Aloïs ervaart, dat de pijpen soms de pijp aan maarten willen geven…soms spelen ze niet of ze blijven ongevraagd meespelen.…Dat wil zeggen dat balgjes, de lederen afsluitingen die lucht in de pijpen moeten afsluiten of doorlaten, niet goed meer werken. Dat is een groot mankement op muzikaal vlak. Ook nog enkele kleinere herstellingen zijn nodig, zoals het doorstemmen van de tongwerken, waarvan de vormen van hun sluitingen juist moeten blijven, zoals die ook bij blaasinstrumenten bepalend zijn voor de soort en kwaliteit van klank. En door de restauratie van het kerkgebouw, het vele stof dat het teweeg bracht, wacht ook nog een grote schoonmaakbeurt om het geheel op te frissen. Een kostbaar orgel moet toch in goede conditie worden gebracht, hoeveel werkuren het ook vraagt!

Tweederde van de herstellingen zijn ondertussen gebeurd. Onze gedreven koster-organist volgt met spanning de verjongingskuur van zijn geliefd instrument. Hij denkt natuurlijk al : “Er zouden weer concerten kunnen gegeven worden.” In het verslag van orgelmaker De Munck-Claessens uit Sint-Niklaas staat te lezen: ”Het orgel is qua constructie en pijpwerk van hoge kwaliteit. Dit uit zich in een zeer mooi klankspectrum .”

Laten we hopen en bidden dat Aloïs nog in lengte van jaren, doorheen het gekriebel en gewemel van noten op notenbalken, het spectrum en de klankkleur uit zijn herstelde lievelingsorgel kan laten galmen doorheen de gewelven van de oude St.-Dimpnakerk. Moge de toehoorders geraakt en gegrepen worden door zijn wereld van muziek.

Hier past zeker : Dank u Aloïs Meeus!

J..S. 


HERABONNERING 2016

Sedert vorige week is de temperatuur in onze parochiesecretariaten met een paar graden gestegen. De eerste centen voor ’t parochieblad van volgend jaar komen binnen. Het feit, dat de eerste reacties zo snel en spontaan komen, bewijst, dat heel wat lezers bezorgd zijn om hun abonnement. Wij brengen elke week nieuws en … goed nieuws. Dan kan je van veel gazetten niet zeggen. Toch zijn er nog altijd mensen, die ons vragen:”Kan er geen parochieblad komen voor heel Geel?” Beste mensen, technisch kan dit niet. Wij kunnen in de huidige vorm aan mensen veel vrijheid geven. Niet iedereen is even blij met de brede schrijfwijze van “de andere parochies, maar die van ons is goed !” Kerk & Leven is een blad, enig in de wereld met een souplesse om wekelijks zo veel verschillende edities uit te brengen. Het is iedere week een wonder, dat iedereen ‘het zijne’ krijgt en dan nog aan zo’n lage prijs! Toch is er in dit blad slechts ruimte voor 4 lokale bladzijden en meestal hebben wij die nodig, ook als Geel in twee edities uitkomt. Daarom willen wij dat ook zo houden. Ja, wij zouden het spijtig vinden, als onze nieuwsstroom zo klein zou worden, dat wij heel Geel op vier bladzijden zouden krijgen.

Ondertussen vragen wij aan alle abonnees, om de richtlijnen van de parochies in het oog te houden, want elke parochie draagt bij ons zorg voor haar eigen abonnees. Mensen die een editie van buiten hun parochie willen ontvangen, die kunnen nog altijd 36 euro storten op de centrale nummers

Voor Geel Zuid (St.-Amands, Punt, Stelen, Winkelomheide, Zammel en Oosterlo) storten op BE81 3200 1472 9724 en BBRUBEBB van “Kerk en Leven Geel Zuid”.

Voor Geel Noord (St.-Dimpna, Holven, Bel, Larum, Elsum en Ten Aard) storten op BE51 8335 3019 2162 en GKCCBEBB van “Parochiefederatie Geel Noord

Wij vragen wel, om het adres van de abonnee te herhalen in de mededeling, omdat de banken niet steeds het volledige adres van de afzender hoeven te vermelden.

Laat je niet kennen. Betaal nog deze week via je parochie!

Met dank vanwege de parochieverantwoordelijken.


HET KAPELLEKE (11)

Elf kapellekes in elf weken, waar blijven ze ze vinden !!! En elke week zijn er enkele lezers, die reageren. Hier zijn we weer met het Kapelleke!

De oplossing van vorige week: kapelleke nummer 10 stond op de hoek van de Brandemolenstraat en de Koning Albertstraat. Het heeft al vele auto’s tegen gehouden en houdt nog maar een paar jaar stand. Het is bijna een baken om grenzen vast te leggen tussen de St.-Amandsparochie en Stelen, hoewel het Punt ook niet ver vandaan is zomin als de Hei. Ligt hier een zwaartepunt van de geschiedenis???

De winnaar van Kapelleke 9 was Hilde van de Tongerlosebinnenweg! Proficiat, zij won een doos koekjes!

Vandaag bieden wij kapelleke nummer 11. Graag de juiste straat(hoek) naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.
Veel succes!


JE KIND ZELF LEREN AUTORIJDEN

Ouders die hun kinderen zelf willen leren autorijden, bereiden zich beter goed voor op het examen. Uw eigen kind leren autorijden, is nog steeds de goedkoopste wijze om een rijbewijs te behalen. Dat kan tot 1.200 euro besparing opleveren. Bovendien behoren deze autorijders bij de betere bestuurders.

Wanneer je met een leerling-bestuurder de weg op gaat, is een opfrisbeurt over de wegcode geen overbodige luxe. KWB heeft voor deze begeleiders een aangepast lespakket van twee lesavonden. Ook voor wie al aan het oefenen is, hebben deze avonden een meerwaarde. Een geïnformeerd team verhoogt de slaagkansen. Tijdens twee avonden worden de begeleiders theoretisch en praktisch bijgeschoold.

Kan je je vrij maken op maandag 16 en dinsdag 17 november tegen 19.30 u., schrijf je dan in voor het opfrissen van de nieuwe verkeersregels, technische kennis van de auto, begeleiden van de leerling, de parcours in Geel – Oevel – Olen en Herentals, manoeuvres, voorbereiding op het examen, valkuilen en praktische tips.

Afspraak in Feestzaal Elsum, Dr Peetersstraat 90.

Inschrijven is verplicht: rijbewijs-kwb-geel@hotmail.com of 0475 85 62 29

KWB-Leden betalen 13,- euro, niet-leden 18,- euro

Kinderen en tweede begeleider nemen gratis deel.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links