Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 42 - 21 oktober 2015

24 – 25 oktober: DERTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Woensdag 28 oktober: H.H. Judas en Simon, apostelen

"Heer, maak dat ik zien kan!!!"


Deze week getuigt de blinde Bartimeus van een sterk vertrouwen in Jezus. Hij schreeuwt zijn diepste verlangen naar zijn Heer. Hij gelooft, dat Jezus hem genezing en een nieuwe toekomst kan brengen.
…Als Jezus op onze weg zou komen, wat zouden wij Hem toeschreeuwen ???
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Op weg naar pastorale eenheid Geel


Deze avond zijn wij met zijn allen weer welkom om mee te bouwen aan een pastorale eenheid in Geel. Je weet wel: het zoeken van de Geelse gelovigen naar een gezamenlijke overleg- en werkstructuur, waar iedereen rond ons katholiek geloof een bron van inspiratie zal vinden. Deze avond komen wij samen in de kleine parochiezaal van Holven om 19.30 u. Chris en Christa loodsen ons door de avond en Neena, Rosa, Marina en Griet getuigen vanuit de zorgsector en de verenigingen, hoe zij de gelovigen van Geel blijvend hopen aan te spreken. Mensen van ziekenzorgkernen en bestuursleden van onze verenigingen zijn zeker extra uitgenodigd.

Afspraak deze avond in Holven ???

De werkgroep


DAG VAN DE JEUGDBEWEGING

Onder het thema "Zingt!", zetten ons jeugdbewegingen zich weer in de kijker op 23 oktober, een leuk zeer toepasselijk thema, want op tocht, aan het kampvuur, tijdens de afwas of voor het slapengaan… in een jeugdbeweging wordt er wat afgezongen, want samen zingen doet deugd! Luid en vals of zacht en oprecht: zingen doet wat met je. Het schept een band, creëert sfeer en roept emoties op. Samen zingen laat niemand onberoerd.

Een paar weken geleden kregen we een heel tof verslag binnen van het chirokamp van Elsum, gemaakt door Toon Gielis. Met wat heimwee naar het verlof of al uitkijkend naar de volgende zomer publiceren wij het hier graag als bijdrage voor de dag van de jeugdbeweging.

"Op 21 juli werd het stille Gooik opgeschrikt door een dolle bende uit Geel. Chiro Kringel uit Elsum kwam er tien dagen op kamp in jeugdheem Strijland en het was weer een topeditie! Één groepje kon echter niet meer wachten. De aspiranten vertrokken op 20 juli al een dagje eerder dan de rest om naar de kampplaats te fietsen. Hun leiding had dan nog een verassing in petto! Ze maakten een kleine omweg om een paar uurtjes te gaan airsoften. Na deze leuke activiteit sprongen ze terug op hun fiets en na een te korte nacht, platte banden en regenvlagen bereikten ze de kampplaats, waar de rest van de leiding al aangekomen was om de alles klaar te hebben op de aankomst van de leden.

En daar waren ze dan, de leden. Nadat ze zich samen met hun ouders geïnstalleerd hadden in hun slaapkamer of tent, konden ze aanschuiven aan onze jaarlijkse BBQ. Na het eten vertrokken de ouders en kon het kamp beginnen. Na het uitleggen van de regels, het aanleren van de kampdans en het duidingsmoment ging iedereen van start met eigen activiteiten tot het slapen gaan.

De volgende dag begon de leiding aan het thema Circus. Het verhaal ging over een jongetje dat gepest wordt en wegloopt van school. Zo komt hij terecht bij een circus. Samen met de circusdirecteur gaat hij op zoek naar een geschikte circus-act. Dit gaat echter niet van een leiendakje. Na lang zoeken vinden ze het, het jongetje wordt Clown. De pestkoppen komen naar het circus kijken en zien hem optreden als clown. Ze zien dat ze fout geweest zijn en worden vrienden.

‘s Anderendaags vertrokken de oudste groepen op tweedaagse. De ene te voet naar Aalst de andere al liftend naar de Gentse Feesten. Een dag later vertrokken de Rakwi’s op dagtocht.

Wanneer iedereen terug “thuis” was, werden ze verrast door een bende Speelclubs. De kleinste bengels waren namelijk die middag toegekomen op de kampplaats. Maar liefst 15 speelclubbers waren er dit jaar mee op kamp. Met de aankomst van het gele legioen was de groep compleet en hadden we nog 7 dagen dolle pret voor de boeg.

Buiten de toffe activiteiten per groep speelden wij ook regelmatig samen. Zo was er traditiegetrouw eerst “één-tegen-allen”. De leden moesten zo snel mogelijk een aantal opdrachten volbrengen tegen de leiding. “Wie het snelst is wint en mag de verliezer een tegenprestatie laten doen.” Na een spannende race tegen de klok was het de leiding die als winnaar uit de bus kwam.

Een andere klassieker is de familiedag. De leden en leiding worden door elkaar gemengd en vormen vier teams: Rood, Blauw, Geel en Groen. De families moeten het tegen elkaar opnemen met verschillende proeven: touwtrekken, toneelspelen, loopparcours en zelfs een eetwedstrijd. Op het einde van de dag kroonde blauw zich tot winnaar van deze fijne dag.

Het hoogtepunt van het kamp was natuurlijk de bonte avond en het kampvuur. Elke afdeling had wel iets voorbereid, circusacts, dansnummers, goochelaars, leiding die in de bloemetjes gezet werd en zelfs een playbackact van de leiding. Na al dat fijns konden we aan het kampvuur gaan zitten. Dat was natuurlijk het begin van “afscheid nemen”. Het zou september worden, eer wij elkaar terug zaken en toen stelden wij vast dat enkele leid(st)ers gestopt waren. We namen afscheid van Arne, Jan-Louis, Pieter-Jan, Sander en Kato. We gaan jullie heel hard missen, en hopen jullie steeds te mogen verwelkomen op een activiteit van de Chiro.

Aan al het goede komt een einde en ook aan het kamp. Het was een fijne tijd in Gooik. Maar ik treur niet. Neen want volgend jaar ga ik terug mee hoor, want als je het mij vraagt….

Misschien wel tot op de dag van de jeugdbeweging op 23 oktober.

TOON.

Een heel fijne dag van de jeugdbeweging voor al de leden van de chiro, de scouts, de KLJ, JNM, KSA, het jeugd rode kruis, Berkven en nog zoveel andere!


HET KAPELLEKE (9)

Hier zijn we weer met ons Kapelleke!

De oplossing van vorige week: kapelleke nummer 8 was eigenlijk geen kapelleke, maar wel de beeldengroep van de verschijning van O.L.V. in Fatima. Deze beelden staan aan de pastorij van Punt ( de Antwerpseweg dus) en kwamen er door een bijzondere devotie van de familie Lievens voor Onze Lieve Vrouw van Fatima. Zij trokken voor de oorlog al voorbij Lourdes naar Fatima en zorgden ervoor, dat dit Portugese bedevaartsoord ook in de Kempen bekend raakte. 15 Jaar geleden werd het mariabeeld nog bijgewerkt en mocht het daarna dienen als gietvorm voor enkele kopies in de streek van Brabant en Antwerpen.

De winnaar van Kapelleke 7 was Guy uit de Elsumakker! Proficiat, hij won een theelichthouder gemaakt door de jongeren van het BUSO in Oosterlo.

Vandaag staan wij stil bij  kapelleke 9. Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.

Hoe heet de straat (niet de parochie hé !!!) waar dit kapelleke staat?

Veel succes!


BIJBELAVOND

Op donderdag 29 oktober gaan we weer van start met onze bijbelavonden "5 broden en 2 vissen". Thema dit jaar is "Mens en dier" in de ruimste zin van het woord. In de eerste bijbelavond staan we stil bij "De schepping van de dieren". We bekijken de twee scheppingsverhalen uit het boek Genesis en actualiseren naar het bewust omgaan met dieren de dag van vandaag. Het is misschien een heel andere invalshoek dan we gewoon zijn, maar met de laatste encycliek van onze paus Franciscus in het achterhoofd, staat de problematiek van milieu en natuur ook in kerkelijke kringen heel centraal.

De avonden gaan door in de kleine parochiezaal van Elsum (zaaltje vast aan de kerk). Ze starten om 19.30 stipt en eindigen om 21.30.

Deelname is gratis.

Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. (dirkvandenbroeck2@gmail.com)

We hopen op een talrijke opkomst!

Tot dan!


Zondag 25 oktober: Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Externe Links