Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 41 - 14 oktober 2015

17 – 18 oktober: NEGENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
In gebed volgen wij deze week onze bisschop en de synode in Rome op weg naar een gezonde visie op gezin en samenleving

"De Mensenzoon is gekomen om zijn leven te geven"


Niet door macht en heersen en zoeken naar ereplaatsen wordt de christen geleid als hij trouw is aan Jezus’ boodschap. Dienstbaarheid aan de mens en de wereld: dat is het waarmerk van een gelovige gemeenschap!
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. Jgt Ludo en Jozef Geukens, Philomena Vanreusel en Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Wie kent Aloïs Meeus (niet)?

DE ORGANIST VAN DE ST.- DIMPNAKERK (DEEL 1)

Voor de gelovige gemeenschap is het samenkomen om liturgie te vieren uiteraard zeer belangrijk. In het kerkgebouw worden we opgeroepen om Gods Woord te beluisteren en Gods lof te zingen.  Met de hemelse klanken van een orgel, die door een organist vakkundig en soms zelfs vurig de ruimte wordt ingespeeld,  is dat dubbel vieren en aanbidden!  Eén van die muzikale organisten hebben wij hier in Geel: Aloïs Meeus.

Hij is geboren in Kasterlee  in 1945, huwde met Yvonne Hermans en heeft drie kinderen: Judith, Isabel en Lode. We doorlopen zijn muzikale leven. Als kind vindt Aloïs het fantastisch te mogen meezingen in het kinderkoor van zijn parochie en met zijn helder kinderstemmetje mag hij zelfs solo zingen. Muziek boeit hem mateloos en het is een logische stap dat hij naar de muziekschool van Geel en naar de academie van Turnhout gaat waar hij de uitmuntendheidsgraad behaalt  met grote onderscheiding en de gouden stadsmedaille met 96 op 100. Dan krijgt hij pianoles bij Jozef Verhaegen, priester-leraar op het college in Geel. De organist van de kerk te Kasterlee wil, gezien zijn hoge leeftijd, graag wat minder actief zijn. De 14-jarige talentvolle Aloïs mag daarom op zondag het harmonium bespelen en het zangkoor begeleiden.  De onderpastoor ter plaatse hoort wel dat die jonge knaap over een méér dan gewone muzikale gave beschikt. Hij zorgt ervoor dat die jongen naar de kunsthumaniora: het “Lemmensinstituut” kan (toen nog  te Mechelen). Aloïs leert over de stichter van zijn school, de muziekpedagoog:  J.N. Lemmens, (1823-1881) een Belg. Hij was de eerste directeur van de “School voor Godsdienstige Muziek” en een componist die bekend stond om zijn prachtige sonates en als buitengewoon getalenteerde organist.  Aan dat instituut les te mogen volgen is voor Aloïs een ongelooflijke kans, die hij met beide “vaardige” handen én voeten aanneemt. Waar kun je een betere opleiding krijgen in het bespelen van een kerkorgel? Voor het eerst kan hij figuurlijk én letterlijk alle registers opentrekken en met hard werken zijn aangeboren aanleg vervolmaken. Intussen laat  onze muzikant Aloïs zijn hart beroeren door Yvonne, zijn grote liefde, en zij wordt dan ook zijn vrouw!. De pastoor van Kasterlee vraagt bij de ondertrouw: “Jullie blijven toch hier op de parochie wonen?” En met de bevestiging van het  jonge koppel is hij natuurlijk heel blij. Zo is hij verzekerd voor een lange tijd van een goede organist, die zijn orgel met veel enthousiasme zal laten bejubelen.

Men zegt weleens dat een dubbeltje op een onverwachte kant kan rollen. Dat gebeurt als de moeder van Aloïs wordt opgenomen in het ziekenhuis van Geel. Na een bezoek bij zijn moeder rijdt onze muzikant voorbij onze Gotische St.-Dimpnakerk en wordt enorm getroffen door de schoonheid  en uitstraling van dat fiere gebouw. Hij kan niet weerstaan en stapt binnen. Tot zijn verbazing ontdekt hij daar een groots concertorgel! Hij droomt er al van dat monumentale orgel te bespelen. Een prachtig  instrument, gebouwd in 1962. Zoals elke dromer die ook nog van aanpakken weet, trekt Aloïs op onderzoek uit. Wie is hier de koster? Wie is de orgelist die dit instrument mag doen zingen? Wat is de taak van die bevoorrechte mens? Hij komt terecht bij koster –organist Mil Matheussen. En wat een toeval… omdat Mil wat ouder wordt, is men ook hier op zoek naar een andere koster! Aloïs mag dat kerkorgel even uitproberen en is verrukt door de uitzonderlijk klank. Zijn hart springt op bij het beroeren van de klavieren. Hier ligt de kans van zijn leven!  Maar…er wordt een wedstrijd uitgeschreven en er zijn nog vier andere kandidaten. Alsof zijn zielenzaligheid er van afhangt werpt Aloïs zijn beste handen en voeten in de strijd en gebruikt heel zijn lichaam en geest om de mooiste klanken uit de orgelpijpen te doen dansen. En ja, het loont…voor Aloïs Meeus is het zoiets als het winnen van het groot lot! Zijn droom gaat in vervulling. Hij voelt zich de koning te rijk want hij mag voortaan spelen op dat wondere orgel met drie klavieren. De taak als koster neemt hij er graag bij. Als hij zijn klankkleur maar mag botvieren doorheen de gewelven van wat voortaan toch voor een groot stuk ‘zijn’ kerk wordt.

Daar hij zijn gezin moet onderhouden moet onze brave man zijn karig loon als koster wat aanvullen. Hij geeft in zijn aanvangsjaren ten huize van een twintigtal leerlingen les in trekorgel, piano, hammondorgel en gitaar. Ook laat hij zijn ritmen en tonen horen op een  hammondorgel in een hotel in Keerbergen en in het gekende restaurant “In de engel” in Balen. De aanwezigen mogen hun voorkeursmelodieën bestellen en krijgen een juist muzikaal antwoord.

Natuurlijk is het voor Aloïs niet altijd een hoog muziekfeest. Omdat priesters bij het zingen niet allemaal “toon” kunnen houden, moet de organist zich aanpassen. Als de pastoor het gloria aanheft en telkens in een andere toonaard zingt, is het nodig muzikaal “in te spelen”, “aan te klampen” als het ware. Maar met een geoefend muzikaal gehoor leert onze nieuwe orgelspeler al vlug “transponeren”.   Of daar nu twee b-mollen of zes kruisen staan, het lukt hem wel het harmonieus te laten klinken. Soms krijgt hij de vraag:“Speel dat lied eens wat lager, zo hoog kunnen wij niet zingen! “ En de koster? Die speelt verder…hij houdt zijn zangers in evenwicht en begeleidt hen naar juiste sferen. Wegens de kwaliteit van “zijn” orgel en de waardering die hij als koster krijgt, is hij apetrots dat ook andere muziekliefhebbers zijn instrument willen bespelen. Hij zelf organiseert elk jaar 3  orgelconcerten en trekt echte grootmeesters in het orgelspel aan om in onze St.-Dimpnakerk hoogstaande muziek te doen galmen. Nog meer dan de toehoorders geniet Aloïs van de edele muziekkunst, van het hemels spel en virtuositeit en erkent en bewondert hij daarin zijn meerderen.

Over enkele weken leest u het vervolg van dit boeiende verhaal!

J.S. 


HET KAPELLEKE (8)

Deze week tonen wij geen “kapelleke tout court” maar een heuse beeldengroep die in geen klein kastje is te vangen. Toch zijn wij er van overtuigd, dat heel wat mensen er nog niet bij gestaan hebben of ervoor gestopt zijn. Volgende week vertellen wij meer over de geschiedenis en de “inhoud” van het beeld, maar nu blijft de vraag: IN WELKE STRAAT STAAN DEZE BEELDEN ? Graag het juiste antwoord naar het gekende mailadres: dirkvandenbroeck2@gmail.com.

De oplossing van vorige week: kapelleke nummer 7 stond op de hoek van de Binnenhoeven en de Ganzenstraat. Heel wat mensen komen er dagelijks voorbij. Je kon niet zeggen dat er ‘geen hond naar omkijkt', want de hond stond mee op de foto.

De winnaar van Kapelleke 6 was Leen uit Ten Aard! Proficiat, zij won een lekkere appelcake gemaakt door de mensen van het dagcentrum.

Veel succes!


de pastorale eenheid in Geel

Wij kijken met zijn allen reeds uit naar de tweede stap om de pastorale eenheid Geel voor te bereiden. Nog steeds willen wij wachten om er een werkgroep van te maken. Wij willen zo veel mogelijk mensen inlichten, zodat de latere “visvijver” om op gang te raken zo diep mogelijk wordt.

Alle geïnteresseerden zijn welkom op de tweede vergadering rond “zorg dragen voor elkaar en “samen vereniging vormen”. Deze gaat door in de kleine zaal van Holven (naast de kerk) op woensdag 21 oktober (volgende week dus en uitzonderlijk begint de vergadering om 19.30 u. Kom liefst zelf en probeer misschien nog iemand anders te overtuigen om mee te komen.

Tot dan!


Zondag 25 oktober: Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links