Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 39 - 30 september 2015

3 – 4 oktober: ZEVENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Maandag 5 oktober: H. Treesje van Lisieux
Woensdag 7 oktober: OLV van de Rozenkrans.

"Wat God verbonden heeft, mag een mens niet scheiden"

Ook vandaag wijst Jezus op de moraal van het hart en niet op de hardheid van de wet. Uit de echt gescheiden mensen worden vandaag nog vaak met de vinger gewezen. Achter hun rug wordt geoordeeld en veroordeeld. De barmhartigheid van God roept ons op om in deze menselijke mislukking en gebrokenheid 'bij elkaar te staan' en 'elkaar bij te staan'. Zo kunnen mensen iets van die 'warm-hartigbeid' van God ervaren, van God die mensen in bun mislukking niet veroordeelt maar verwelkomt zodat ze in staat zijn bun mislukking te aanvaarden en te verwerken.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. Eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Communie delen in het ziekenhuis, een gezegende taak

Twee jaar geleden, op zondag 6 oktober 2013 zijn we in het ziekenhuis van start gegaan met een groep enthousiaste vrijwilligers die op zondag communie delen in het ziekenhuis aan patiënten die dat wensen. Intussen is er in onze ploeg een beetje “gegaan en gekomen” maar nog steeds zetten 13 vrijwilligers zich in om iedere zondag het ‘Lichaam van Christus’ tot bij zieke gelovigen te brengen. Want … kan de zieke niet tot bij de Heer komen, dan komt de Heer tot bij de zieke.

Communie delen is echter niet zomaar “een taakje”. Communie delen is een diensttaak: ze gebeurt in de naam van Christus. Als communiedeler draag  je niet iets van jezelf uit, je draagt Christus uit.

Voor alles wat de mens overstijgt en waar ‘mysterie’ aankleeft, gebruikt de mens rituelen om uit te drukken wat niet in woorden uit te drukken is. Communie delen is ook een ritueel. Gewone dingen, gebaren en woorden krijgen een diepere betekenis omwille van de religieuze context. Door rituelen komt datgene wat we niet kunnen benoemen en niet kunnen vastpakken, toch werkelijk aanwezig. Bij het delen van de communie noemt men de hostie ‘het lichaam van Christus’ omdat het hele gebeuren van communie geven verwijst naar Christus, die Zijn leven deelt en breekt opdat wij ons door Zijn nabijheid gesteund en gesterkt zouden weten. Communiedelers gaan dan ook heel zorgzaam en respectvol om met de hostie. Alles wat ze doen en zeggen straalt zorg, eerbied, waardigheid en respect uit. Alles verwijst immers naar iets dat niet van henzelf is, het gaat immers om Christus. Communie delen is een gezegende taak: het is geven en ontvangen zowel voor de communiedeler als voor de patiënt. Je maakt er mensen gelukkig mee, je staat samen met hen even biddend stil  opdat de kracht van de Heer hen door de dag zou helpen. Daardoor word je zelf ook een rijker mens.

Bedankt vrijwilligers, dat dit al twee jaren mogelijk is. Hopelijk doen we er nog vele jaren bij.

Wie zich hiervoor ook wil engageren of gewoon wat meer informatie wenst, kan altijd contact opnemen met de pastorale dienst van het ziekenhuis op 014 / 57 75 20.

Hilde of Griet zullen je graag te woord staan.


Concert in de kerk van Bel

Zondag, 11 oktober om 15.00 u. zal er een buitengewoon hoogstaand concert plaatsvinden in de kerk van Bel. Het betreft de uitvoering van een middeleeuws werk. Een mis van Guillaume de Machaut (°omstreeks 1300 - 1377). Deze kunstenaar hield zich niet alleen bezig met componeren, hij schreef ook gedichten en zelfs een roman in versvorm.

In zijn werk ‘Messe de nostre Dame’, geschreven in 1360, maakt hij gebruik van meerstemmige muziek of polyfonie. Vóór de ‘ontdekking’ van de polyfonie hanteerde men bij het musiceren ‘de stemming van Pythagoras’. Van zijn stelling hadden we al gehoord maar . . .’de stemming’? Wie daar meer wil over weten, kan terecht op het internet. Blijkt dat muziek véél, zo niet alles te maken heeft met wiskunde. 

De mis, waarover sprake, is duidelijk door één en dezelfde componist geschreven. Dat was ongebruikelijk in die tijd. Bovendien beperkt de componist zich tot het ‘ordinarium’ van de liturgische viering. Dit bestaat uit: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei en het Ite Missa Est. (Volledigheidshalve vermelden we dat het ‘proprium’ van de mis de dagelijks wisselende gezangen omvat.)

Als voorbeeld van de hoge kunstzinnige waarde van dit werk verwijzen we graag naar de zangpartijen van het Agnus Dei. Deze zijn even complex als de architectuur van een gotische kathedraal. Wondermooi!

De uitvoering staat onder de algemene muzikale leiding van Lode De Kimpe.

Alvast afspraak op 11 oktober om 15.00 u. in de kerk van Bel !!!

DoorT


ophaling van oude kledij in holven

Tijdens de maand oktober houdt de parochie Holven haar jaarlijkse inzameling van kleding, schoenen, enz... ten voordele van Wereldmissiehulp. Zeker in deze tijd, waar mensen have en huis achter (moeten) laten en zonder middelen in een vreemd land aankopen, heeft Wereldmissiehulp een grote taak.

De inzameling gaat door op zaterdag 24 oktober van 14.00 tot 17.00 u.

U kan alles afgeven (goed verpakt  in dozen of plastiekzak in het kapelleke, dit is het eerste lokaal op de parking naast de kerk. Van Holven. 


HET KAPELLEKE 6

Vorige week was ieder mail welkom, als er maar “Molenstraat” of “De Billemontstraat” op stond, want daar stond ons kapelleke 5. Het is het voor de zoveelste keer vernielde en herbouwde oudste gebedsoord van Geel, waar St.-Maarten als jaren present houdt.

Kapelleke 4 stond dan weer in Bel (aan de Pastorijstraat en niet in de Duinenstraat zoals onze schrijvelaar vorige week meldde). Het was weer Jeroen van St.-Dimpna, die een prijs kreeg: een theelichthoudertje gemaakt door de mensen van het dagcentrum.

Waar staat ons kapelletje 6? Stuur zelf of via je kinderen of kleinkinderen als de bliksem een mailtje naar dirkvandenbroeck2@gmail.com.
De eerste die via mail weet te melden in welke straat of op de hoek van welke straat dit kapelletje zich bevindt, wint een leuke en bruikbare kleinigheid! steeds "Kapelleke en het nummer!" vermelden en je eigen naam en adres!

Veel succes!


Zondag 25 oktober: Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

Externe Links