Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 37 - 16 september 2015

19 – 20 september: VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

maandag 21 september: Heilige Evangelist Mattheus
zaterdag 26 september: H.H. Cosmas en Damianus, patroonheiligen van artsen, chirurgen tandartsen, apothekers, drogisten vroedvrouwen, winkeliers en kappers

"DE MENSENZOON WORDT OVERGELEVERD"


Een kind opnemen … een oproep, die sommige mensen letterlijk in beweging zet. … Je kan ook proberen, het kind – dat je in het diepste van je wezen gebleven bent – weer in je op te nemen. Je kan trachten uit te groeien tot dat, wat je in je diepste wezen bent: een gewoon, eerlijk, onbevangen wezen, dat uit Gods hand is voort gekomen.
Een hele opdracht !
Een zware klus !
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. gebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel op weg naar een pastorale eenheid

Mogelijk heb je er al van gehoord: de bisschop wil met zijn bisdom op weg naar “pastorale eenheden”. Het is een groot woord, dat voor sommigen “angst” betekent en voor anderen “hoop”. Het gaat niet over fuseren van parochies, niet over sluiten van kerken niet over ruzies uit de weg ruimen, maar het gaan over het scheppen van een contactstructuur tussen alle mensen, die gelovig in het leven staan. Gezinnen hebben op vele momenten te maken met geloof: doopsel, eerste communie, ziek zijn, in een vereniging werken, trouwen en begraven worden, tot zelfs opgenomen worden in een rusthuis. Waar ontmoet je God en zijn mensen ???

Samen zijn wij in Geel op weg naar de oprichting van een “PASTORALE EENHEID”.

Dit proces willen we met zoveel mogelijk mensen gaan en daarom moet het ook bekend worden.

Wie actief is in een parochie, op een school, in een WZC, in het ziekenhuis, via persoonlijk engagement ... die verwachten we op de eerste informatie-avond op woensdag 23 september om 19.30 uur in de zaal van St.-Amands op de Werft.

Daar willen wij het project eerst en vooral verduidelijken. Vooraf inschrijven hoeft niet.

Meer informatie bij Chris Geens, 014 / 58 74 39 of  chris.geens2@pandora.be


EFFETA “GA OPEN…”

Een brief van Ann

Met deze woorden die de homilie op zondag kleur gaven nam ik afscheid van zoveel mensen die de drie jaar pastoraal werk in Geel met mij mee vorm gaven.

Drie bewogen jaren die voortdurend in beweging waren. Pastoraal vorm geven aan de 12 parochies van Geel, in het bijzonder in Zammel- Oosterlo en Stelen, werken aan eenheid met de hulp van de Heilige Geest. 

Een woord van dank aan hen allen voor hun betrokkenheid en vrijwillige inzet voor de parochie is hier op zijn plaats.

Het is niet vanzelfsprekend dat mensen langdurig beschikbaar zijn. Dat jullie allen op een of andere manier langdurig betrokken bent en zich inzet voor het pastorale leven in Geel. Het is een hoopvol teken en een oprecht woord van dank waard.

Uw inzet was meestal veel breder dan ik kon zien. Niemand weet hoeveel uren daarmee gemoeid zijn. Maar met eigen ogen zag ik dat het vaak vele uren zijn.

Het parochiewerk situeerde zich tussen mensen en gebeurde ook door de mensen, ik was slechts een klein deel in het radarwerk.

Dag na dag, maand na maand, groeide er een band met dingen en mensen zonder dat ik me ervan bewust was. Ik werd me ervan bewust op het moment toen ik ieder moest loslaten.

Vooral aan mensen geraakt men gehecht. Ik denk aan mensen van Zammel en Oosterlo, een hechte groep, die in alle eenvoud hun best doen om het parochiaal gebeuren en de eigen waarden en normen mee in stand te houden, niet alleen in eigen dorp maar voor de hele regio Geel. Een belangrijk uitgangspunt in het huidige pastorale denkproces.

Ik denk aan mijn collega’s van de pastoresploeg in Geel, ieder individueel zéér betrokken, zij evolueerden van een groep mensen naar een team met vallen en opstaan.

Ik denk aan de mensen van het federatieteam, zij kregen de mogelijkheid om mee verantwoordelijkheid te nemen binnen het pastorale gebeuren van Geel, en zij grepen deze kans om het mee vorm te geven waar het kon. Soms was het met iets vertrouwds af te geven om iets anders mee te ondersteunen. Soms was het een les van dankbaar samenwerken en nederigheid naar elkaar toe. Geen gemakkelijke oefening.

Elk jaar waren we getuigen van belangrijke stappen waarvan we de gevolgen niet kunnen overzien, maar waarvan we wel voelen hoe inspirerend en betekenisvol deze zijn voor de toekomst.

Ik hoop dat dit nieuwe enthousiasme ook een rol gaat spelen bij een aantal veranderingen die in de regio de komende tijd zullen plaats vinden.
Een nieuwe aanpak en een nieuwe invulling van communicatie naar elkaar  toe. Een die aansluit bij een moderne samenleving.
Nadenken over een presentatie van pastoraal werk naar een bredere samenleving. Dat is toch iets wat steeds meer mensen opmerken.
We zullen ons als gemeenschap moeten laten zien. We hebben zoveel in huis wat de moeite waard is en wat werkelijk inspirerend is.
En men zegt dikwijls: “een mooie kerk is maar “mooi” als er mensen zijn”.
Een motto met waarheid.  Het geeft vertrouwen in de toekomst.
Want Kerk-zijn, parochie-zijn mag ook vreugdevol en feestelijk zijn.
Ik wens jullie alle goeds in het verdere pastorale engagement !

Met een hartelijke groet,
Ann De Ceulaerde
Parochieassistent regio Geel


HET KAPELLEKE 4

Wij zijn ondertussen al toe aan de vierde editie van onze wedstrijd. Kijk elke keer maar snel genoeg in je brievenbus en je kan gaan zoeken, waar het kapelletje van de week te vinden is. Weet je waar deze foto genomen is, stuur dan zelf of via je kinderen of kleinkinderen als de bliksem een mailtje naar dirkvandenbroeck2@gmail.com. De eerste die via mail weet te melden in welke straat of op de hoek van welke straat dit kapelletje zich bevindt, wint een leuke en bruikbare kleinigheid! Meld ook steeds bij je antwoord "Kapelleke en het nummer!" Vergeet zeker niet je eigen naam en adres te vermelden! Veel succes!
Vorige week, kapelleke nummer 3 stond aan de Accaciastraat in Winkelomheide.

De winnaar van Kapelleke 2 was Lutgard uit Holven! Proficiat, zij won een lekkere fles witte wijn, die zij vlak voor de hoogmis in ontvangst mocht nemen.

Waar zitten wij met kapelleke nummer 4?
 


Zondag 25 oktober: Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links