Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 33 - 19 augustus 2015

22 – 23 augustus: EENENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Vrijdag 28 augustus: Sint-Augustinus

"NAAR WIE ZOUDEN WIJ GAAN ???"

De laatste weken spreekt Jezus krasse taal in de evangelies. Veel mensen haakten indertijd af op die woorden. Zijn boodschap klopte niet met hertgeen “de mensen” verwachtten. Toch roept Petrus uit: ”Naar wie zouden wij gaan?” En de afhakers van tegenwoordig … waarheen zouden die gegaan zijn ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

Doopzondag in Punt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

‘5 broden en 2 vissen’ jaargang 2

SAMEN OP WEG MET DE BIJBEL ALS BRON

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor duizenden mensen. Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg  voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van oktober tot april willen we in het komende werkjaar zes "bijbel" - avonden samenkomen rond een Bijbeltekst. We kozen voor onze tweede jaargang het thema 'Mens en dier'. Het dier is soms maar de aanleiding tot een verhaal, maar soms staat het ook sterk als symbool. Vanuit zes boeiende geloofsverhalen kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. Wij nodigen u van harte uit om mee op weg te gaan met ons nieuw project... We bouwen verder op het succes van vorig jaar en hopen dat we weer enkele mensen kunnen aanspreken met een boeiend verhaal! Binnenkort vindt u de folders in de kerk, maar nu kan u alvast de data noteren in uw agenda!

Tijdens de avond starten we met een bezinning en daarna een uitleg over het Bijbelse thema dat op de avond centraal staat. De uitleg is een algemene inleiding tot het gesprek, niet direct de grote theologie of exegese. Het hangt gewoon af van de persoon die het thema zal inleiden. Daarna lezen we een Bijbeltekst en delen met elkaar over wat de Bijbeltekst voor ons kan betekenen. Na de koffiepauze is er een actuele vraag die van toepassing is op de Bijbeltekst. We wisselen met elkaar uit wat deze Bijbeltekst vandaag nog kan betekenen. Het is dus uitdrukkelijk de bedoeling om niet met elkaar in discussie te gaan, maar gewoon als gelovige christenen samen te komen rond de bijbel en te luisteren en te delen met elkaar.

De avonden gaan door op:

De avonden gaan door in het Ontmoetingscentrum, de kleine zaal van Elsum (naast de kerk). Ze starten om 19.30 u. stipt en eindigen om 21.30 u. Deelname is gratis. Wie wil kan op het einde van de avond een vrije gift doen als bijdrage in de onkosten.

Inschrijven kan voor elke avond apart of voor het hele programma bij pastoor Dirk op 0485 / 30 82 19 of dirkvandenbroeck2@gmail.com.
We vragen u om ten laatste twee dagen voor de bijbelavond te laten weten of u kan komen. We hopen op een talrijke opkomst! Tot dan!


de herentalse preekstoel

In Herentals kijken ze volgende week al terug op enkele volle kerken voor de dinsdagavonden op de preekstoel. Vooral de figuur van Rudi Mannaerts boeide vorige week een grote massa en Dirk Van der Goten sprak gisteren over Santegidio.

Volgende dinsdag is er de 62-ste “preekstoel” en dat word een exotisch-Kempense avond. Joris Vercammen, Kempenaar is hart en ziel, sluit het seizoen 2015. Hij bracht het de laatste jaren tot aartsbisschop van de Oudkatholieken. Dit is een christelijke kerk, die toch niet Rooms is, maar niks te maken heeft met het concilie, wat veel mensen menen. Joris is aartsbisschop van Utrecht, maar die functie heeft binnen de Oudkatholieken een wereldwijde uitstraling. Volgende dinsdag spreekt hij om 20.00 u. In de St.-Waldetrudiskerk over de vraag die hem gesteld wordt: “Wat betekent het voor jou, als je zegt Ik ben christelijk gelovig?”


op naar een nieuw werkjaar

In de eerste week van augustus kwamen de Geelse pastores voor een hele dag samen in de abdij van Postel. De ploeg zal er een beetje dunner uitzien, nu Mia Schoofs als parochieassistente aan haar pensioen werkt en Ann De Ceulaerde naar de federatie Herentals is geroepen. Een stuk van de planning kan je al vinden op bladzijde 4 en verder ga je er nog wel van horen. Wij vragen alle verantwoordelijken, om deze rubriek goed in het oog te houden, om plaats in de agenda’s vrij te houden. Meer nieuws zal je volgende week al kunnen vinden.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32

Externe Links