Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 29-30-31 - 22 juli 2015

26 juli – 14 augustus: 17DE – 19DE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 4 augustus: Heilige pastoor van Ars
Donderdag 6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
Maandag 10 augustus: Heilige Laurentius, patroonheilige van Zammel
Vrijdag 14 augustus: Heilige pater Kolbe van Auschwitz

"UITGEBREIDE AFSCHEIDSREDES VAN JEZUS"


Midden in de vakantie biedt de liturgische kalender ons de samenvatting van Jezus’ boodschap. Hij stelt daden met een diepe betekenis en gaf een nog diepere uitleg aan zijn leerlingen. … Wij mogen samen op weg met hen:
* Delen in de broodvermenigvuldiging
* Je zal geen honger lijden
* Ik ben het levend brood

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u. eucharistieviering

17.30 u. eucharistieviering

17.30 u. eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

De bisschop op bezoek

Op 4 juni werd bisschop Johan Bonny in Geel verwacht. Hij zou met coördinator Marcel De Vries de parochiefederatie bezoeken, samen met deken Norbert Wauters en dekenassistent René Hendrickx.  Omdat de vicaris in het ziekenhuis lag, was ook Christa Damen mee gekomen. Zij begeleidt momenteel het proces om een pastorale eenheid in Geel te vormen. Toen de bisschop op het plein van Oosterlo arriveerde, waren al enkele parochianen opgedaagd, om hem welkom te heten. Dat gebeurde werkelijk onder het stof van een aannemer, die net die dag bezig was, enkele huizen in het centrum van Oosterlo te slopen.

Een eerste halte was “Huis Perrekes”, een zorginstelling, die – helemaal in de “stijl van Geel” – opvang biedt voor dementerenden in een familiale sfeer. De bisschop kwam dadelijk onder de indruk van de hartelijke aanpak van het tehuis en bewoog zich vlot tussen de vele mensen, die een verhaal kwijt wilden. De tijd was te kort voor de kinesiste, de keukenhulp, de geitenboer, de naaister, de hovenier en nog zo vele anderen. Zelfs een groep mensen, die de laatste jaren in het huis afscheid hadden moeten nemen van een gezinslid, kwamen getuigen van hun rijke ervaring tijdens de laatste levensjaren van hun dierbaren.

De bisschop stond erop, dat hij ook even goeiedag zou gaan zeggen bij de zusters Josepha, Tarcitia en Augustine in Oosterlo, waar zuster Alice, de vierde laatste overlevende in het MPI net die week begraven was. De vreugde was met volle schepels van de zusters af te scheppen omwille van de rijke attentie die de bisschop hen bood.

Tegen de middag hadden de gasten van “Den Alleman” – een buurthuis in Elsum - de tafels klaar gezet, om de bisschop met zijn gezelschap te ontvangen. De hoge gast genoot met volle teugen van de drie soorten spaghettisaus, en hoe veel keer er bij geschept werd, dat werd niet bijgehouden. Ook hier had iedereen zijn verhaal klaar en ook hier was het niet duidelijk wie de meeste vragen had en wie de duidelijkste antwoorden kon geven.

Eens bekomen van de maaltijd, trok de monseigneur naar Holven, waar moeder en dochter op hem zaten te wachten. Meestal zitten ze daar op de dokter te wachten, maar voor één keer was het plezanter bezoek. De Leuvense stoof moest zeker niet aangestoken worden, want het weer was schitterend, maar rond de stoof smaakten de koekjes lekker en de koffie heerlijk. Zowel de bezoeker als de gastvrouwen vonden de tijd te kort, maar in het parochiecentrum van St.-Amands zat het voltallige federatieteam te wachten. Alle parochies hadden wel ’t één en ’t ander te vertellen aan hun bisschop. Die luisterde en vatte op het einde van de vergadering samen wat hij van ons geleerd had en ook wat hij zelf daarop te zeggen had.

Een bezoek aan de G-sporters van Geel kon spijtig genoeg niet doorgaan. Die gasten hadden een hele dag gefeest en waren er stillekes van onder gemuisd. Van de verantwoordelijken kreeg de bisschop een uitvoerige uitleg en ook zij konden op een waarderend woord rekenen.

Apotheose van de dag moest toch wel de eucharistieviering in de St.-Amandskerk worden, waar het St.-Amandskoor en de koor van AL-ARM de ferm gevulde kerk bijna in lichterlaaie zette. Strijdliederen en kerkgezangen wisselden af met de liturgie van Sacramentsdag en alles paste ineen. De bisschop dankte voor de opkomst en gaf ons allen mee, dat wij – ook in onze kleinheid – een licht kunnen zijn voor de grote wereld. “Hetgeen wij te bieden hebben is klein, maar het heeft véél te betekenen”. Bij het einde van de viering trok een “blije menigte” naar de zaal om alle boodschappen van de hele dag grondig te laten bezinken bij een overvloedige receptie, waar ook weer heel wat helpende handen voor gezorgd hadden.

Het werd al-bij-al een boeiende dag, waar heel wat mensen van genoten in hun gelovig zijn, in hun Gelenaar zijn, hun parochiaan zijn … kortom hun hele mens-zijn. En hopelijk was dat gevoel ook over gekomen bij de bezoekers van de dag.


parochieblad in de vakantie

Je hebt ons even moeten missen, beste lezer en wij zijn slechts even terug.
Volgende twee weken moeten jullie ook verder lezen in dit nummer, maar op 12 augustus zijn wij er weer. 


de preekstoel in herentals

Ook volgende weken “draait” de preekstoel in Herentals op volle toeren. Wij heten volgende mensen van harte welkom.
Na een kort orgelconcert spreken tot ons telkens om halfacht:

Op dinsdag 28 juli horen wij Bart Willemen. Hij is leraar Nederlands en Godsdienst in de derde graad van het middelbaar onderwijs. In 2014 ontving hij de prijs voor het spirituele boek voor “The Lord of Tolkien”, een boek waarin hij twee passies combineert. Hij neemt de lezer mee op een queeste naar Tolkiens spirituele leven en denken, een boeiende tocht langs zijn gelovige levenshouding en de intieme band tussen zijn schrijverschap en zijn spiritualiteit.

Dinsdag 4 augustus is het de beurt aan Marjan Bonaugure. Die is 37, woont in Duffel en werkte als maatschappelijk assistente bij het OCMW. Een krachtige Godservaring veranderde haar leven ingrijpend en werd het begin van een zoektocht naar essentiële geestelijke vrijheid, waarbij het vertrouwen in God centraal staat. Dit leidde haar ook naar het buitenland, waar ze als vrijwilligster werkte in de tehuizen van de Zusters van Moeder Teresa. Wat er de voorbije 9 jaar gebeurde, vervult haar met hoop, die haar eigen verhaal overstijgt en die ze graag met anderen wil delen.

Wij luisteren op dinsdag 11 augustus naar Rudi Mannaerts. Rudi is zowat de toeristenpastoor van Antwerpen en heeft toch wel een eigen kijk op de kerk. Hij is kunsthistoricus en pastoor van de Antwerpse Sint–Andriesparochie (“parochie van Mizerie”). In zijn eigen kenmerkende stijl kan hij begeesterend praten over zijn geloof, over de kerk, over kunst... en over alles daartussen. Hij is ook leraar en aalmoezenier van de zeescouts. Mede hierdoor blijft hij een duidelijke en klare taal spreken, die velen raakt. In 2010 bracht hij voor Heilige Huisjes al een lessenreeks over de kunstschatten van de Waldetrudiskerk van Herentals.

De volgende weken verwelkomen we nog:

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28    

Externe Links