Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 25 - 24 juni 2015

27 – 28 juni: DERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR
maandag 29 juni: Heilige apostelen Petrus en Paulus

"OPWEKKING VAN HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS"


Getrouwe God, wij bidden U
Schenk ons Uw vertrouwen wanneer het leven moeilijk is,
Schenk ons durf en waakzaamheid, om te ervaren, dat er méér is,
Dat Gij er zijt in mensen, die anderen troosten en ondersteunen
Die ons allemaal weer leven geven !!!

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Stanske Lievens; Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Denkend aan het bezoek van de bisschop …

Op 4 juni was bisschop Johan Bonny op werkbezoek in onze parochiefederatie. Wij houden ons nog wat in voor een verslag (’t zal vakantiewerk worden) maar geven alvast een foto uit DEN ALLEMAN. Het was vroeger zeker geen gewoonte om de bisschop in Geel op bezoek te krijgen, maar in 2015 kunnen wij toch zeven bisschopsdagen in Geel aanduiden. Wij voelen ons vereerd.

In de geschiedenis van de Geels kerk is het heel lang zo geweest, dat hemel hoog was en de bisschop zeer ver woonde.

Tot 1559 waren wij een uiterste stukje van het bisdom Kamerijk en bisschop had in Antwerpen een aartsdiaken om zijn gezag hier te laten gelden. Geel lag weer eens in het uithoekske van die zijn gebied. Niet te verwonderen dus, dat de mensen van Zammel in 1475 ineens naar paus Clemens VII in Rome trokken om hun zaakjes te gaan regelen.

Toen in 1561 het bisdom Antwerpen werd opgericht, trokken die van Geel lekker mee op met de bisschop van de buren: Sonnius, de bisschop van ’s Hertogenbosch, die later de tweede bisschop van Antwerpen zou worden.

In 1641 bestond dat Hollandse bisdom enkel nog uit Geel, Arendonk en Poppel. Een bisschop was er niet meer en zo raakten wij dan toch bij Antwerpen. Ondertussen speelde de parochie Bel dan nog eens haar eigen rolletje, want die riep voor haar “gelovige ondersteuning” steeds de hulp in van de prins-bisschop van Luik.

Later werd het bisdom Antwerpen bij Mechelen gevoegd tot in 1963 het bisdom Antwerpen werd heropgericht. Geel wás en bleef ondertussen een “dekenij”, waartoe ook Eindhout, Meerhout en Kasterlee behoorden.

In 2005 rationaliseerde de bisschop van Antwerpen tot 5 dekenaten en Geel bleef met zijn 12 parochies nog over als “parochiefederatie” en die federatie kreeg nu de bisschop op bezoek op een ogenblik dat openlijk gedacht wordt aan de oprichting van de “pastorale eenheid Geel”, een organisatorische bundeling van alle geloofskernen in de Geel zowel in parochies, verzorgingstehuizen, scholen en bewegingen. Het is in dit kader, dat wij het bezoek van de bisschop moeten zien, maar daarover later meer.  


Parochieblad met vakantie

Deze week verschijnt de laatste normale editie van ons blad voor de vakantie. Volgende week op 1 juli zijn wij er weer, maar hou dat exemplaar dan wel goed bij, want er verschijnt twee weken niks meer.

Zelfs het blad dat op 22 juli verschijnt, zal moeilijk heel actueel zijn, want de teksten daarvoor moeten wij binnen krijgen voor 28 juni. Wees dus mild voor de teksopmakers van jullie parochies, ondersteun hen en wees dankbaar voor de inspanning, die ze iedere week leveren, een heel jaar lang.


EEN VREEMD BLAD IN JE BRIEVENBUS

Vorige week duikelde er plots een extra-editie van het parochieblad in je brievenbus maar er stond niks in over onze parochies. Niks aan de hand hoor ! Ons bisdom maakt ieder jaar promotie voor zijn eigen activiteiten en met deze posttarievendruk was iedere abonnee deelgenoot.

Wij zijn ervan overtuigd, dat veel van deze activiteiten ook interessant kunnen zijn voor sommige van onze lezers. Alleen is het zo dat deze info slechts één keer zo breed verspreid wordt. Wier meer inlichtingen over één en ander wil, kan steeds terecht bij de mensen van zijn eigen parochie en die mensen kunnen dan weer terecht bij CCV, de vormingsinstelling van de Belgische bisdommen. 


OP DE PREEKSTOEL VAN HERENTALS

Tijdens de zomermaanden zijn ze in Herentals weer druk bezig om iedere dinsdag een beroemde of beruchte spreker op de preekstoel te krijgen. Volgende week vertellen wij meer over de kalender van dit jaar. Maar weet al, dat iedere dinsdag van juli en augustus om 19.30 u. het orgel begint te spelen in de St.-Waldetrudiskerk en dat om 20.00 u. een spreker de preekstoel bestijgt om over zijn of haar geloof te getuigen. Deze spreekbeurten zijn ondertussen al beroemd geworden ook hier bij ons in Geel.

Wij houden ons klaar voor:

Volgende weken stellen wij deze mensen wel voor aan onze lezers.


blokkers uitblazers winners en herkansers

Deze week blazen wij mee met veel leerlingen de kaars van het schooljaar uit. Andere studenten zitten nog te blazen aan hun boeken, om er de laatste leerstof in te krijgen. Ook wie werkt, ziet de vakantie al achter de hoek en heel wat senioren achter de rug, want het voorjaar was ook lekker en goed.

Wij hopen met zijn allen op “een goeie zomer” en die term klinkt natuurlijk in ieder oor verschillend.


Zondag 28 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links