Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 24 - 17 juni 2015

21 – 22 juni: TWAALFDE ZONDAG DOOR HET JAAR

"ZELFS WIND EN WATER WAREN HEM GEHOORZAAM"
H. Aloysius (patroon van de gelijknamige instelling

maandag 23 juni: Heilige Thomas More (patroon van de school met die naam)


Elke keer horen wij de laatste weken de zelfde uitspraak van Jezus: ”Wees niet bang.”
Angst is én was steeds een slechte raadgever en daar wees Jezus ons al op.
Waarom niet bang zijn?
Omdat wij onze oorsprong vinden in God
en Hij zal het werk van zijn handen niet in de steek laten.
Hij heeft ons eindeloos lief.
Wij zijn veilig in zijn handen!
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u gebedsdienst zonder intenties

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

DE KEMPEN ONTMOETTE DE KEMPEN

Op woensdag 3 juni trokken 35 geëngageerde Gelenaars naar de diocesane ontmoetingsavond in Malle. Het werd een boeiende en deugddoende avond rond de toekomstvisie van ons bisdom over de pastorale eenheden. We zijn in elk geval niet onopgemerkt voorbij gereden!

Mensen waren tevreden en waren ineens voorbereid op het bisschopsbezoek van ’s anderendaags.


FEDERATIEBEZOEK VAN ONZE BISSCHOP

De bisschop is vertrokken en heeft vééééééééééééél mensen ontmoet. Hij zei dat hij veel heeft geleerd en ook veel deugd heeft gehad aan onze “hartelijke” ontvangst. Voor een uitgebreid artikel en enkele extra-foto’s wachten wij tot in de vakantie, maar toch willen wij hier al mensen danken:

Uit de reacties die vanuit allerlei hoeken binnen liepen, kunnen wij enkel positief zijn en wij zijn ervan overtuigd dat deze goede reacties eigenlijk bewijzen, dat iedereen er zijn best voor heeft gedaan. Het is toch zo, dat ook één verwelkt roosje in een groot boeket blijft opvallen, welnu, NIEMAND heeft voor een vals roosje gezorgd en de roosjes waren talrijk.

1: Dank voor die Gelenaars, die spontaan naar de parking van Oosterlo kwamen om de bisschop ‘s morgens goeiedag te zeggen.

2: Dank aan personeel, residenten en vriendengroep van Perrekes, die de bisschop de verrassing van zijn leven bezorgden.

3: Dank aan de zusters van Oosterlo voor hun dankbare dankbaarheid.

4: Dank aan iedereen in DEN ALLEMAN, die zorgde voor een “feestmaal”.

5: Dank aan dankbare zieken en de ziekenbezoeker.

6: Dank aan onze woordvoerders op de federatievergadering.

7: Dank aan iedereen die meewerkte of aanwezig was in de feestelijke en hartelijke viering in de kerk: de koren, de bloemisten en iedereen, die er een pareltje van gemaakt heeft.

8: Dank voor iedereen die op de receptie ervoor zorgde dat er drank en eten genoeg was: iedereen kreeg voldoende en er waren écht geen 12 manden over.

9: Dank aan de bisschop, de deken, zijn assistent en Christa Damen, want hadden zij er niet geweest, hádden wij niet kunnen danken.

10: Dank aan ieder, die deze dankwoorden wil uitdragen.


Gouden Rik aegten

In de verre jaren ’62 werd het bisdom Antwerpen opgericht en bij de eerste priesters in opleiding waren wel wat Kempenaars. Zo werd op 24 juni 1965 Rik Aegten uit “de Malou” in Balen tot priester gewijd in de kerk van Ten Aard.

De priesterloopbaan van Rik begon als onderpastoor in Mol Achterbos bij pastoor Hermans. Daar keek hij met grote ogen naar de pastores van het centrum van Geel. Zo aanvaardde hij een benoeming als onderpastoor in Geel Holven. Zo werd hij onder andere verantwoordelijk voor catechese in de Geelse Centrumparochies.

Toen pastoor Spruyt op pensioen ging, was Rik zijn onmiddellijke opvolger in Holven en vormde hij jarenlang een duo met Jef Hermans. Later kreeg hij als onderpastoor een ex-stagiair uit Elsum, Jan Verheyden. en dan kreeg de bisschop van Antwerpen Rik in zijn vizier. Zo werd hij deken voor de 12 parochies van Geel en juist toen hij een goede opvolger in het vizier kreeg,  overleed die. Plots kwamen op enkele weken tijd 3 plaatsen als pastoor vacant terwijl de bisschop Rik vroeg om vicaris te worden van de Kempen.

Op zondag 28 juni vieren wij met Rik (en met bisschop Bonny) die 50 jaar apostolaat in onze streek. Verzameling wordt geblazen in de kerk van Elsum om 10.30 u.

Aan Rik wensen wij proficiat en aan al onze lezers: WELKOM


VORMSEL 2016 IN GEEL

De Vormsels 2015 zijn nog niet zo lang achter de rug of we denken aan die van 2016 en dat is wel nodig want er staan enkele veranderingen te wachten.

In 2016 wordt er op 4 plaatsen gevormd. Meestal voor meerdere parochies samen. Dit heeft  alles te maken met de grootte van de groepen en de overbelasting van de Vormheren. Op vraag van het Bisdom hebben wij ook in Geel "gesaneerd".

Het gaat hier uitsluitend over de Vormselvieringen.  De inschrijvingsavonden, voorbereidende bijeenkomsten en voorbereidende vieringen blijven in de parochie naar keuze. Elke parochie behoudt dus ook de eigen inschrijvingsavond. Voor de meeste parochies is dat in september. Op de folder die begin september wordt uitgedeeld zullen per parochie de contactpersoon en de datum van de inschrijvingsavond terug te vinden zijn. Daar kan je dan inschrijven zoals voorheen - ook op die avond zal het programma  per parochie toegelicht worden.

Enkel de vormselviering zelf zal dus gemeenschappelijk verlopen. De catechisten zullen per groep een viering opmaken en verdere afspraken maken.

* Zaterdag 23 april om 10.30 u.: in ELSUM , voor Elsum, Larum en Holven

* Zaterdag 23 april  om 15.00 u.: in ST. AMANDS , voor St. Amands, Bel en Ten Aard

* Zaterdag 30 april  om 10.30 u.: in ST. DIMPNA voor St. Dimpna

* Zaterdag 30 april om 15.00 u.: in WINKELOMHEIDE voor Winkelomheide, Zammel, Oosterlo, Stelen (en Punt). De parochie Punt organiseert in 2016 geen vormsel. Als er toch mensen van Punt een vormeling zouden hebben kan die gerust bij een andere parochie naar keuze aansluiten.

We hopen dat deze informatie  meer duidelijkheid brengt voor alle betrokkenen. Als er toch nog vragen zijn kan je terecht bij:

Chris Geens – 014 / 58 74 39 - chris.geens2@telenet.be


FEMMA LARUM NODIGT HEEL GEEL UIT

Op zondag 21 juni van 14.00 u. tot 19.00 u. organiseert Femma Larum in het PC van Larum haar jaarlijks ijssalon. Om zo veel activiteiten mogelijk te maken, kunnen zij een extra steuntje goed gebruiken.

Dat de ijsjes en pannenkoeken er lekker zijn, weten wij van de vorige jaren. Daarnaast zijn er ook een paar specialiteiten, om ieder te plezieren: een suikervrije coupe, een verwenkoffie en nieuw voor dit jaar " Vlierbloesem Royal ". 


parochieblad met vakantie

De “zomer voor het parochieblad” komt er aan.

Vooral voor de mensen, die berichten en teksten binnen brengen, is dit bericht belangrijk!

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 24 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnenkomen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor nummer 25.

* Nummer 26 verschijnt op 1 juli en is een nummer met aankondigingen voor 3 weken: 4 tot 24 juli. De teksten worden ook op het normale moment in de parochies verwacht. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte, maar wij doen ons best.

* Dan is er twee weken geen blad, maar wij werken wel door. Op 1 juli moeten de teksten binnen zijn voor het blad, dat op 22 juli verschijnt en dat weer over 3 weken gaat. Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 25 juli tot 24 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 27 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu eenmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 12 augustus verschijnt. Het weekend van 5 augustus verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32.


EEN UITSCHUIVERTJE RECHT GEZET

Vorige week schreven wij, dat giften aan het CCV – de vormingsdienst van de Belgische bisdommen – belastingvrij zijn en een attest opleveren vanaf 30,- euro. Enkele attente lezers wezen er ons op, dat dergelijke attesten nog maar afgeleverd worden vanaf 40,- euro en deze mensen hebben gelijk.
Met onze verontschuldigingen voor onze al te milde berichtgeving.
Marcel De Vries.


Zondag 28 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23

Externe Links