Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 23 - 10 juni 2015

13 – 14 juni: ELFDE ZONDAG DOOR HET JAAR
Dinsdag 16 juni: Heilige Lutgardis (patrones van Vlaanderen)

"HET RIJK GODS IS ALS EEN MOSTERDZAADJE"

Steeds weer vertelt Jezus over het Rijk Gods, dat zichtbaar is in het gewone leven.
God is de boer, die zijn land bezaait, er verder niks meer aan kan doen, maar leeft van het vertrouwen, dat het wel wat worden zal.
God geeft de moed nooit op met ons, mensen.
Hij zegt eigenlijk: het wordt wel wat met jou,
Het wordt wel wat met ons !

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u dankviering Eerste Communie en Vormsel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federatiebedevaart naar Scherpenheuvel

Op zaterdag 5 september gaan we met onze parochiefederatie weer op bedevaart naar Scherpenheuvel. Zoals pastoor Jan vorig jaar opriep, hopen we dat iedereen die vorig jaar is meegegaan een ander aanspreekt om mee te komen! Er zijn verschillende mogelijkheden om te gaan.

We bidden om 14.00 u. de grote of de kleine kruisweg en om 15.00 u. vieren we samen eucharistie in de Mariahal.

De voetbedevaart vertrekt in Geel – Ten Aard en  er zijn diverse aansluitpunten. Er is een volgwagen voorzien. Je dient met eigen vervoer terug naar Geel te komen.

Alle info kan je bekomen bij Jan Verheyden op 014 / 58 49 65. Inschrijven vooraf is noodzakelijk!

Wie met de fiets of eigen wagen wil gaan dient zelf voor vervoer te zorgen. Samen in groep rijden kan fijn zijn! Spreek met elkaar af!

* Volgwagen voorzien

* Eigen vervoer terug voorzien!

* Info volgt enkele weken voor vertrek via mail of brief

Ook dit jaar rijdt er een bus vanuit onze federatie naar Scherpenheuvel. De rit kost 10 euro heen en terug en je kan nog inschrijven zolang er plaatsen zijn. De bus vertrekt om 10.00 u. in Ten Aard en heeft afhankelijk van het aantal inschrijvingen opstapplaatsen in Holven, Elsum, Punt, Stelen, Oosterlo en Zammel. De bus vertrekt in Scherpenheuvel terug om 17.00 u. en doet dezelfde haltes aan op de terugweg. Inschrijven is noodzakelijk!

Alle info bij Dirk Van den Broeck 014 / 58 06 66.

Nieuw  is, dat wij vanaf dit jaar de busbedevaart kunnen combineren met een warme dagschotel en drankje ’s middags aan 25 euro.

Wil je busvervoer heen en terug en 's middags een warme dagschotel met drankje naar keuze. De plaatsen zijn vooraf gereserveerd, zo dien je niet aan te schuiven. Inschrijven vooraf is noodzakelijk.

Alle info bij Dirk Van den Broeck 014 / 58 06 66.

In de loop van de volgende weken vind je in onze kerken folders om in te schrijven! Alle inschrijvingen kan je binnenbrengen via het parochiesecretariaat. Mogen we vragen om duidelijk te vermelden "Bedevaart Scherpenheuvel", de gekozen formule en gepast geld!

Wij hopen op een mooie bedevaart met een massa deelnemers!


parochieblad met vakantie

De “zomer voor het parochieblad” komt er aan.

Vooral voor de mensen, die berichten en teksten binnen brengen, is dit bericht belangrijk!

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 23 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnen komen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor de nummers 24 en 25.

* Nummer 26 verschijnt op 1 juli en is een nummer met aankondigingen voor 3 weken: 4 tot 24 juli. De teksten worden ook op het normale moment in de parochies verwacht. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte, maar wij doen ons best.

* Dan is er twee weken geen blad, maar wij werken wel door. Op 1 juli moeten de teksten binnen zijn voor het blad, dat op 22 juli verschijnt en dat weer over 3 weken gaat. Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 25 juli tot 24 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 27 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 12 augustus verschijnt. Het weekend van 5 augustus verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32


MAANDAG 14 JUNI - WERELDDAG VAN DE BLOEDGEVER

Misschien hebt u het al gemerkt, maar in veel van onze kerken hangt het nieuwe uurschema van het donorcentrum van het Rode Kruis in Geel met de vraag of u misschien ook bloed of plasma komt geven. Op vraag van het Rode Kruis hingen we deze affiches met veel plezier op. Maandag 14 juni is het wereld dag van de bloedgever. Via ons blad willen we dan ook een warme oproep doen om eens na te denken of dit misschien ook niets voor jou zou zijn...

Waarom bloed, plasma of bloedplaatjes doneren? Da’s een makkelijke vraag. Omdat je er veel levens mee redt! Elk dag opnieuw hebben honderden mensen bloed nodig na een ongeval, een bevalling of een operatie. Of omdat ze ziek zijn. Soms moeten zelfs ongeboren baby’s al een bloedtransfusie krijgen.

70% van ons allemaal heeft ooit bloed nodig, toch geeft slechts 3% van ons effectief bloed. We hebben dus meer donoren nodig om iedereen te kunnen helpen. Er is gewoon geen alternatief. Kunstmatig bloed is nog steeds geen optie.

Met één donatie help je verschillende mensen! Door één zakje bloed te geven, help je meer dan één patiënt. Want in de huidige geneeskunde krijgt een patiënt alleen het bloedbestanddeel toegediend dat hij nodig heeft. Daarom splitsen specialisten het afgenomen bloed in de drie belangrijke delen: plasma, rode bloedcellen en bloedplaatjes. 

Wist je dat je bloedgroep bepaalt aan wie jouw bloed kan worden toegediend? Niet iedereen kan zomaar aan gelijk wie geven of van elke donor ontvangen. Wie aan wie kan geven, hangt af van je ABO-bloedgroep en je resusfactor. Bovendien bepaalt je bloedgroep ook of je het beste helpt met het doneren van bloed, plasma of bloedplaatjes, maar ook de aanwezige bloedvoorraad bij je komst zal van invloed zijn om te bepalen, wat van jou wordt afgenomen, maar dat je helpt met jouw donatie, is sowieso een feit!

Aarzel dus niet om eens langs te gaan in het donorcentrum op de Werft! Vele medeparochianen deden het u al voor!


OMHALING KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN

De omhaling die op zaterdag 13 en zondag 14 juni in heel ons bisdom gehouden wordt, is bestemd voor de actie “Kerkopbouw Bisdom Antwerpen”, wat staat voor opleiding, vorming en  begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal. Investeren in mensen komt immers ten goede aan de kwaliteit van het pastoraal werk ter plaatse.

Wij willen hierbij toch uw bijzondere aandacht vragen voor de mogelijkheid van fiscale aftrek van uw gift. Door uw gift te doen via een bankoverschrijving t.v.v. het Centrum voor Christelijk Vormingswerk (CCV), waar onze diocesane pastorale vormingsdienst op het Theologisch Pastoraal Centrum (TPC) deel van uitmaakt, zorgt u ervoor dat uw gift volledig ten goede komt aan de pastorale vormingsinitiatieven terwijl de netto-kost voor u als  schenker nauwelijks de helft bedraagt. Voor al uw giften vanaf 30 euro via het CCV ontvangt u volgend jaar een fiscaal attest. Folders met overschrijvingsformulier zijn beschikbaar achteraan in de kerk.


Zondag 28 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links