Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 22 - 3 juni 2015

6 – 7 juni TIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR

Maandag 8 juni: Sint Medard (kijken of het regent vandaag !!!)
Woensdag 10 juni: zalige Priester Poppe
Vrijdag 12 juni: Heilig Hart (naamfeest van de parochie Winkelomheide)
Zaterdag 13 juni: H. Antonius van Padua (aanroepen bij allerlei verlies)

"ZIEHIER MIJN MOEDER EN MIJN BROEDERS"


als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden.
En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet.
De mensen uit Jezus’ omgeving hadden hun twijfels: is hij van de duivel ? Is hij niet goed wijs ? Kondigt hij slechte of goede tijden aan?
Het zal steeds zo zijn en blijven, dat mensen die ongewone dingen zeggen, tot verdeeldheid leiden.
Welke kant kiezen wij in Geel 2015 ?
Wie zijn onze broers ?
Hoe vinden wij onze ouders ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Jozef en Ludo Geukens, Philomena Vanreusel, Melanie Knaepen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Federatiebezoek van ons bisschop 

Op donderdag 4 juni, zijn wij er klaar voor. Veel mensen zijn aangesproken, om de bisschop te verwelkomen en hem te vertellen, wat ons in Geel ter harte gaat. Veel mensen zullen Mgr. Bonny ontmoeten en hij zal mensen leren kennen. Hij kent Geel al langs verschillende kanten en het valt op, dat hij van elke ontmoeting zeer veel gezichten “meeneemt”.

Het werkbezoek van morgen zal echter dieper gaan: geen beleefdheidsbezoek maar een bezoek om onze werking van binnen en van buiten te leren kennen. Je kan het bezoek per uur volgen en iedereen is welkom in de eucharistieviering van 19.00 u. in de St.-Amandskerk.

09.00 u.: Aankomst op het plein in Oosterlo.

09.05 u.: Te voet naar “Huis Perrekes”: ontmoeting met de gasten, families en de werking.

11.30 u.: Bezoek aan " Den Alleman" in Elsum, ontmoeting met de gasten en met het pastoresteam.

13.30 u.:  Persoonlijk bezoek aan enkele zieken.

14.30 u.: Ontmoeting met het federatieteam in het parochiecentrum St.-Amands.

17.30 u.: Ontmoeting met G-sporters - Paralympiërs  in cultuurcentrum De Werft.

19.00 u.: eucharistieviering in de St.-Amandskerk, waar iedereen welkom is.

19.45 u.: afsluitende receptie in parochiecentrum St.-Amands

21.00 u.: vertrek van de bisschop …

Hopelijk hoeven wij achteraf niet over het weer te praten, omdat het meeviel, of … om dat andere dingen belangrijk zijn.

Tot donderdag ???


de bisschop op gheelamania

Op vrijdag 22 mei kregen de cast en de medewerkers van Gheelamania hoog bezoek. Bisschop Johan Bonny kwam op bezoek in gezelschap van de deken, de dekenassistent en zijn echtgenote, de burgemeester en de pastoor. De burgemeester stond hem op te wachten en het gezelschap trok na een korte kennismaking naar de parochiezaal van St.-Amands, waar de regisseur en enkele figuranten al direct voor enige uitleg zorgden. Na een gemoedelijke babbel en de nodige foto’s ging het langs de coulissen naar de tent. De bisschop kreeg vakkundige begeleiding en eens op zijn plaats was het aanschuiven geblazen voor de acteurs, om een nummertje op te voeren: een Frans generaal zette hem “op zijn plaats”, de kanunnik zegende overvloedig en een heer van stand bood een programmaboekje aan. Na de uitleg van dokter Sano kon de voorstelling dan beginnen.

Tijdens de pauze trok iedereen langs de middeleeuwse markt naar de Waai. De bisschop kreeg een witte kool aangeboden en werd bedolven onder de bloemblaadjes. Bij een lekkere Zeunt hoorden wij bisschoppelijke bewondering voor het eerste deel van de voorstelling. Gorik loodste het gezelschap terug achter de schermen voor een ontmoeting met de componist, de toneelmeesters, de keukenploeg (die een lekkere hotdog aan de bisschop verpatste), ... Via het hoofdpodium kwam het gezelschap terug op zijn plaats voor het tweede deel. Ondertussen had “de zaal” ook begrepen dat er die avond belangrijk bezoek was, zodat de bisschop menig hand moest schudden. Op het einde van de voorstelling, en na de staande ovatie, wilde de bisschop zelf om nog napraten in de Waai, waar ditmaal bij een Vliet, gezellig werd nagekaart. Moe en tevreden keerde iedereen nadien naar huis terug. "Zoiets brengt mensen echt samen, daar mag je toch fier op zijn, dat verbindt mensen over de grenzen van alles heen", waren de woorden van de bisschop tot slot.

En toen verdween hij in het donker richting Antwerpen.  


dekenale ontmoetingsdag

Dit blad is een laatste herinnering aan allen, die ingeschreven zijn voor de bus naar de dekenale ontmoetingsdag in Malle. De bus vertrekt deze avond om 19.00 u. aan de kerk van Elsum, zodat de Geelse mensen, die aan Jezus’ boodschap werken en ervan genieten, ook al van elkaar kunnen genieten. Om 22.20 u. is het ginder afgelopen en hebben wij hopelijk een duwtje in de rug gekregen, om ons nieuw werkjaar voor te bereiden, want één van de zovele nieuwjaarervaringen staat voor de deur … het wordt vakantie !

En … tijdig beddeke in, want morgen ontvangen wij bezoek. 


parochieblad met vakantie

Na de grote en kleine feesten in dit Dimpnajaar, wordt het nu wel echt zomer … ook voor uw parochieblad.

De grote vakantie brengt altijd 2 vakantienummers met zich, die zeer vroeg moeten samengesteld worden, want ook de drukkerij heeft recht op vakantie …

Eigenlijk sluit de drukkerij een groot stuk van de maand juli (zeg maar ’t bouwverlof) en wordt er een nummer gedrukt, dat een paar weken postklaar blijft liggen. Uiteraard moeten wij dan onze natte vinger opsteken, om het nieuws te voorspellen.

* Vandaag hou je het nummer 22 in de hand. Tekst en muziek moest normaal op de parochies binnen komen, twee weekends vooraf. Zo gaat het ook voor de nummers 23, 24 en 25.

* Nummer 26 verschijnt op 1 juli en is een nummer met aankondigingen voor 3 weken: 4 tot 24 juli. De teksten worden ook op het normale moment in de parochies verwacht. Onze tekstverantwoordelijken moeten natuurlijk spaarzaam zijn met de nieuwsruimte, maar wij doen ons best.

* Dan is er twee weken geen blad, maar wij werken wel door. Op 1 juli moeten de teksten binnen zijn voor het blad, dat op 22 juli verschijnt en dat weer over 3 weken gaat. Veel parochieactiviteiten zijn er dan wel niet, maar wij moeten de teksten voor 25 juli tot 24 augustus dus reeds in ons bezit hebben op 27 juni. Straf ??? Moeilijk ??? Maar zo is het nu éénmaal.

* Wij beginnen terug teksten in te zamelen voor het nummer dat op 12 augustus verschijnt. Het weekend van 5 augustus verwachten wij weer iedereen monter en fris terug om te werken aan nummer 32. 


SINT DIMPNA TER ERE

Tussen de geweldige spektakelstukken van Ommegang en Gheelamania was er ook nog tijd om tot inkeer te komen tijdens de Misviering voor onze heiligen: Sint-Dimpna en Gerebernus. Op 15 mei traden onze Geelse pastores weer plechtstatig door de middengang naar het hoofdaltaar in de Sint-Dimpnakerk. Deze was goed gevuld met mensen uit alle parochies van Geel, maar ook Engelse en Duitse bezoekers, die ik ’n paar dagen eerder tijdens de “kerkwacht” had ontmoet waren aanwezig.

Pastoor Jan verwelkomde de “bedevaarders” en leidde deken Norbert Wauters in. De deken ging voor, spijtig met een te zachte stem waardoor veel van zijn woorden verloren gingen. In het openingsgebed vroegen wij aan onze Geelse heiligen ons te inspireren om een leven te leiden gevuld met liefde en grote zorg voor onze medemens. Wij vroegen aan Hen de zegen over onze stad Geel, over onze parochies en over alle mensen die zich dagdagelijks inzetten voor hun medemensen.

Het Gregoriaans koor liet ons weerom genieten van zijn mooie gezangen. Het orgel speelde, en tussendoor kon je de klanken opvangen van Dimpnaliederen. Maar laat aub in de toekomst die klanken van de liederen als : Blanke Lelie en Er staat een kapelleke…. door de gewelven van de kerk dreunen. Dit zou vele aanwezigen blij maken.

Bij de voorbede baden we voor de Geelse gezinnen, die zieken in hun midden opnemen, voor allen die kiezen om mensen zorgend nabij te zijn elke dag opnieuw. Wij bidden:” Op het einde van de tijd zal Hij als onze Heer verschijnen. Als uw Rijk gekomen is, zijn pijn en tranen, honger en verdriet voorbij….. en wij   aanschouwden hoog boven tussen de kruisbeuken  de zeer kleurrijke muurschildering : het Laatste Oordeel. Mooier kan niet !

Met Zending en Zegen: “ Jezus, en in zijn navolging de heiligen Dimpna en Gerebernus nodigen ons met kracht uit om ons leven verder te zetten in het teken van liefde en zorg voor alles wat klein en zwak is.”

OPROEP : Van April tot eind september zijn elke dag, behalve maandag en zaterdag, de kerkwachters in Sint-Amands- en Sint-Dimpnakerk van 14.00 tot 17.00 u. aanwezig. Je hebt af en toe toch wel eens een moment van stilte, van bezinning nodig: breng een bezoek aan de kerk. Je hoeft niet perse een pilaarbijter te zijn, maar uw hart eens uitstorten, eens denken aan de mensen naast u………….u zoekt het zelf maar uit!! Het zal de kerkwachters en u zelf zeker plezieren !!

FVL


Zondag 28 juni
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links