Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 19 - 13 mei 2015

16 – 17 mei ZEVENDE PAASZONDAG (WEZENZONDAG)
Zaterdag 16 mei: Kerkwijding van de Antwerpse kathedraal
Vrijdag 22 mei: H Rita, aanroepen in “uitzichtloze situaties”

"DAT ZIJN EEN MOGEN ZIJN ZOALS WIJ"


Tussen Hemelvaart en Pinksteren kunnen wij ons ‘verweesd’ achtergelaten voelen, maar met Pinksteren neemt God terug zijn intrek onder de mensen. Niet in één mens, zoals christenen van Jezus belijden, maar in de gemeenschap van al zijn volgelingen. Toen en nu is dat een gemeenschap van mensen, die volkomen verschillende levens lijden. Maar ze zijn één in de liefde en gunnen elkaar het beste. Zo blijven zij verbonden met God.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u eucharistieviering

11 u Eerste Communieviering

17.30 u Vangheel Louis, Constantia Vermeulen, Louis Vissers, Lieve Gielen, Frans Dresselaerts, Tinne Bastiaens en overleden familieleden

9.30 u Vormselviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Overlijden van pastoor Jan Dekoninck

Tijdens de historische Dimpnaommegang van 2015 vertrok de ere-pastoor van Larum “voor zijn laatste reis”. Jan Dekoninck is gestorven.

Onze wegen kruisten voor de eerste keer op een kruispunt van heel veel wegen: een routinespreker van KAV moest het voor het eerst waar maken in een parochie, waar de nieuwe pastoor voor het eerst kwam kennis maken. Een pastoor met een klein onzeker hartje in een stoere bolster van “we gaan dat hier goed doen”. Hij kwam als onderpastoor uit de Rode Rupelstreek en kreeg het Roomse Rijkevorsel als parochie toegewezen en hij ging het goed doen, met een moeder achter zich, die haar zoon wilde steunen door héél dik en flinterdun. Er was toen nog een onderpastoor en de tijden dat een pastoor kon zeggen en doen, wat hij wilde, raakte stilaan voorbij.

En Jan zette de parochie naar zijn hand. Elk probleem moest van gisteren aangepakt geweest zijn, als het zich vandaag voordeed. Achter in het altaar stak zowel de versterker als pen en papier en een exemplaar van alle zangboeken door het jaar. Alles bij- en in de hand.

Toen de tijd van de onderpastoors al lang voorbij was en pastoors parochies moesten bijnemen, moest er één kiezen voor de twee Rijkevorsels en de ander zou er dan twee in Geel moeten nemen. Wie waagde de grote sprong? Jan Dekoninck.

Zo kwam hij in Larum en Holven uit en met die stoere moe achter zich werkte Jan zich in met zijn eigen stijl. Alles binnen handbereik, alles kreeg zijn commentaar en de pastoor was overal positief aanwezig, tot die stut en steun achter zijn beleid overleed. Jan bleef verweesd achter maar zou tot het laatste op zijn familie kunnen rekenen, al was het dan als pastoor van één parochie, want twee was te veel geworden. Hij noemde zich “het klein pastoorke van het grote Larum”.

Ook na zijn emeritaat bleef Jan in Larum wonen en deed hij zijn best om bij de mensen te zijn. Het werd een zoeken tussen vasthouden en los laten. Steeds beter leerde hij samenwerking met zijn medewerkers en zijn opvolgers aanvaarden en steeds probeerde Jan vooral “goed” te zijn, was ‘t niet voor de hondjes van de buren, dan voor de kinderen op school. Steeds toverde hij uit zijn rieten mandje een verrassing tevoorschijn. Tot het mandje leeg raakte, het bobijntje op raakte en hulpeloosheid toesloeg.

Jan, je was een goed mens, ’t ga je goed aan de andere kant.

Vorige zaterdag werd van Jan afscheid genomen in zijn Larumse parochiekerk door heel veel parochianen, confraters en vrienden.


St.-Dimpnaommegang 2015

 

Was het een stoet? Was het een processie? Was het een ommegang?

Moest het klassiek blijven, moest men met de tijd mee?

Was er genoeg op St.-Dimpna of te veel op de markt?

Ging het nu over de kolonie, over de oorlog of over Dimpna?

Was dat nu schoon?

Jaaaaa !!!

Mooi was het zeker en de inzet van al die Gelenaars was nog veel mooier!

Het moet zijn, dat Dimpna in de hemel niet opkan tegen de Ijsheiligen en tegen ander weergeweld, want het weer was niet goed. Toch zijn er in de geschiedenis erger weercatastrofes geweest op de Dimpnafeesten, dan dit jaar, maar … iedereen was Dimpnazot en daar kunnen wij fier op zijn.

1500 Jongeren en ouderen die klaar staan om te vertrekken wanneer het begint te regenen. Dat was Geel.

Een Nieuwstraat, waar geen plaats meer was op de stoepen, terwijl de regen miezerde, dat was Geel.

Mensen, die niet discussieerden over “gaan wij of gaan wij niet”, maar wél: “wachten wij nog wat of bijten wij door” dat was Geel.

Op gevaar af om te erg te gaan overdrijven: de deelnemers aan de ommegang waren fier dat ze meededen. Iedereen moest wel aan anderen gaan vragen, hoe het geheel ineen zat, want wie meegaat heeft geen overzicht. Geel genoot van de belangstelling van de omgeving en Geel was fier op zijn Dimpna. Als bescheiden Kempenaars willen wij ons dan dikwijls wapenen tegen kritiek en willen wij er zelf een portie van aandragen, maar de kostuums gaven kleur aan de regen. De poncho’s ontsierden alle goede wil, waardoor schitterende foto’s slechts moeizaam gemaakt werden, maar wij waren er met heel ons hart en wij waren fier van Geel te zijn.

Nog een beetje doorbijten en wij kunnen even fier zijn op de eucharistieviering van komende vrijdag en op de lopende opvoeringen van GheelaMania.

Dimpna, wij geloven in jou en ook in uwe Gerebernus!

Over vijf jaar gaan wij weer mee en wij rekenen op beter weer. 


OP BEDEVAART NAAR ONZE LIEVE VROUW MET HET GOUDEN HART

Op woensdag 1 juli, de eerste dag van de vakantie, heeft de jaarlijkse bedevaart plaats naar Onze Lieve Vrouw met het gouden hart in Beauraing. Onze bisschop Johan Bonny zal ons op deze dag voorgaan. In de voormiddag is er eucharistieviering in de Basiliek. Voor 's middags kan je je eigen boterhammetjes meenemen of mee gaan eten in het restaurant 'Le Pelerin' . Bij het vertek zullen we vragen wie mee gaat eten. In de namiddag is er een Mariawake gevolgd door het lof en de ziekenzegening.

Vorig jaar hadden wij een bus, alleen met bedevaarders van Geel, dat willen wij dit jaar nog eens proberen.

Volwassenen betalen 20 euro (-18 jaar: 15 euro)

Inschrijven kan je doen bij Annie en Jef , Stationstraat 14 c op 014 / 59 31 30 nog tot 21 juni.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links