Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 17 - 29 april 2015

2 – 3 mei VIJFDE PAASZONDAG
VIJFJAARLIJKSE GEELSE DIMPNA-OMMEGANG
Maandag 4 mei: In Brugge vieren ze het Heilig Bloed van Onze Heer Jezus

"WIE IN MIJ BLIJFT, DRAAGT VEEL VRUCHT"


Kerk zijn, kan je in veel beelden beschrijven: schip, herberg, trektocht, …
Wat denken wij dan vandaag van: wijngaard, wijnbouwer, wijnstok, ranken, vruchten ???
Het klinkt alvast feestelijk, maar er is nog geen wijn. Het feest moet nog komen. Alles hangt af van onze verbondenheid met elkaar en met Jezus. Als wij niet op Jezus Ge-ent blijven, dragen wij ook zijn vruchten niet uit.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

13.00 u huwelijksmis Katrien Vanmuijsen en Nicolas Van Damme

17.30 u eucharistieviering met koorgezang

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Zondag beginnen wij Dimpna te vieren

Na vijf jaar sluimeren, zijn de kleren weer boven gekomen. Ergens in een hoekje onder de bib hebben een paar kolonies motten hun slag geslagen, maar dankzij een fantastische naaiploeg is iedereen weer gekostumeerd zoals het moet. Binnen een week trekt GheelaMania zich op gang, maar zondag 3 mei gaat de stoet al uit: de Geelse DIMPNAommegang.

Mensen, laat je niet vangen aan de straten, die genoemd worden. Er zijn straten, waar de groepen slechts op een klein stukje langs komen. Wij hoorden heel wat mensen, die hun balkon al klaar hielden, maar ze komen niet zo ver als vorige keer. Volg even mee: Wij starten aan de Ecodroom en volgen tegen de rijrichting in de Werft. Dan draaien wij onmiddellijk de Nieuwstraat in, volgen een heel klein stukje Rozendaal en gaan via de Gansakker en de Amandus-De-Vosstraat naar het St.-Dimpnaplein. Aan de St.-Dimpnakerk gaat het naar de Gasthuisstraat en de Kollegestraat tot op de Markt. Attributen en wagens keren naar de Werft terug en de figuranten verdwijnen in de middeleeuwse markt, die zal duren tot de grotere uren.

De Ommegang gaat uit om 14.30 u. en is ingedeeld in vier delen: Een openingsgroep, de Dimpnalegende, de Geelse verering, onze geschiedenis en de verhouding tussen Geel en Dimpna vandaag. In het derde gedeelte zal een deel mee opstappen van de mensen, die onze parochies liturgisch proberen te dragen. Ook deken Norbert Wauters heeft beloofd, dat hij er zal bij zijn. Zoek verder in de groep rond de zilveren kas naar Rik Aegten, Louisa Biermans, Ann De Ceulaerde, Marcel De Vries, Mon Dilliën, Jean Dreesen, Chris Geens, Lief Helsen, Liesbeth Houtmeyers, Gust Laeremans, Leen Saelen, Patrick Nouwen, Mia Schoofs, Jef Seuntjens, Louis Smets, Jan Verheyden, Dirk Van den Broeck, Guy Van Dyck en Kenny Van Hout. Wuiven en groeten mag hoor, maar zij hebben streng de opdracht gekregen, om niet terug te wuiven.

Tot zondag !!!


help! die van ons wordt niet gevormd

Meimaand = communiemaand, en toch zijn er kinderen die hun communie niet  doen! "Je communie doen!" alleen deze uitspraak al kan ons veel vragen doen stellen... want je ontvangt het sacrament van het vormsel of je neemt voor de eerste keer deel aan de eucharistie, waar je brood mag delen en zo Jezus in je hart laten komen, maar dit terzijde.

Als we op een mooie maandagnamiddag in het zesde leerjaar binnenstappen blijkt dat in een Geelse vrije lagere school 6 van de 18 kinderen een lentefeest geven. Met de uitspraak van een bezorgde grootouder in het achterhoofd: "Help die van ons doet zijn communie niet, maar doet een lentefeest," willen wij eens kijken, wat dit lentefeest dan eigenlijk betekent. Wij zochten het op de website van de humanistisch vrijzinnige vereniging.

Lentefeest  en feest van de vrijzinnige jeugd

Met het Lentefeest zetten 6-jarigen op een feestelijke manier de eerste symbolische stappen in een wereld, waar het leven wat ernstiger wordt. De overstap naar de grote school is gezet. Het lentefeest is dus een bewuste keuze die je maakt als je niet gelovig bent en in de school niet-confessionele zedenleer volgt.

De 12-jarigen zijn op een belangrijk moment gekomen in hun leven. Ze zijn geen kinderen meer en ook nog geen volwassenen. Het Feest Vrijzinnige Jeugd symboliseert het afscheid van de kindertijd en wijst de weg naar de openstaande deur van de volwassenheid.  

De term lentefeest geldt dus vanuit het humanisme eigenlijk voor het feest rond de leeftijd van 6 - 7 jaar en niet voor dat rond 12 jaar. Dan viert men het feest van de vrijzinnige jeugd.

Net zoals bij de eerste communie en het vormsel zouden lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd dus een bewuste keuze moeten zijn! "Net zoals velen vragen stellen bij de bewuste keuze van communicanten, is dit ook zo bij de humanistische feesten," vertelt een leerkacht zedenleer van een Geelse school. "De kinderen die bewust uit overtuiging kiezen voor lentefeest en feest van de vrijzinnige jeugd, zijn ook in de minderheid meer - net zoals in de catechese - blijft het een kans om te zaaien... 

Wij laten enkele kinderen die kiezen voor een "lentefeest" zelf aan het woord.

Jan: Ik ben niet gelovig, niet gedoopt en heb mijn eerste communie ook niet gedaan. God bestaat niet denk ik, dus moet ik dan ook mijn communie niet doen he. Ik heb in plaats van een communiefeest een lentefeest. We gaan barbecueën met de familie en ik krijg cadeautjes, maar eigenlijk het belangrijkste is toch dat het gaat om het plezier.

Kristof: Ja dat is echt wel zo, het belangrijkste is toch dat het leuk is, de cadeautjes zijn ook fijn, maar de familie nog eens zien is het leukst. Ook ik ben niet gedoopt omdat mijn ouders me niet hebben laten dopen. Ik krijg dus ook een lentefeest.

Aliyah: Ook ik geloof niet in God. Samen met mijn broer krijg ik ook een lentefeest.

Nog twee andere kinderen van de klas sluiten zich daarbij aan. Als je niet in God gelooft, moet je toch ook niet de feesten van de Kerk gaan vieren.

Cisse: Ik ben wel gedoopt en heb mijn eerste communie gedaan, maar ik geloof niet in God. Ik wilde ook eens iets anders en daarom kies ik een lentefeest.

Hadewich: Ik ben niet gedoopt, maar geloof wel in iets. Het feest is niet zo belangrijk voor mij, dus ik krijg en wil geen feest.

We praten nog even door over koetjes en kalfjes, maar wat toch opvalt doorheen het gesprekje is dat deze kinderen heel bewust weten waarom ze kiezen voor dit feest en niet voor hun communie. En zo zou het altijd moeten zijn niet, bewust kiezen voor je eigen overtuiging, met respect voor de anderen.

"Help, die van ons wordt niet gevormd!" zou dan mogen worden, "Mijn kleinkind geeft een lentefeest en een ander kiest voor het vormsel, maar ik ben blij met beide!"

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links