Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 16 - 24 april 2015

25 – 26 april VIERDE PAASZONDAG ROEPINGENZONDAG
Woensdag 29 april: H. Catharina van Siëna
Vrijdag 1 mei: H. Jozef-arbeider

"DE GOEDE HERDER GEEFT ZIJN LEVEN"


Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij
Deze woorden zeggen iets over de relatie tussen God en zijn mensen
Het is een verbondsrelatie
Het evangelie daagt ons uit om stil te staan bij ONZE relatie met God
Kunnen en durven vertrouwen op God
Spreken en luisteren naar God
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Sport en geloof
(door de ogen van 2 jongeren van 15) (deel 2)

Arne en Antoon, beiden 15 jaar maakten voor het vak godsdienst een werkje over sport en geloof.
Dat verdiende een artikel in het parochieblad, vonden wij alvast.
Wij geven een kort relaas van het vervolg van ons gesprek


Hebben jullie in je werkje een verband gevonden tussen sport en geloof?
Beiden: Niet alleen voor ons zelf vonden we een verband tussen sport en geloof maar we vonden boeken terug die gaan over het verband tussen sport en geloof. Een voorbeeld van zo’n boek is “Lege kerken en volle stadions” van Ruud Stokvis. In dit boek legt de schrijver uit dat vroeger het geloof een belangrijk middel was om mensen samen te brengen. Vandaag is dit op veel plaatsen vervangen door sport. Ruud Stokvis vat het als socioloog zo samen: "Het gezin was vroeger de hoeksteen van onze samenleving, religie het sociale cement. Maar wat is het smeermiddel van onze samenleving vandaag de dag, nu het aantal gelovigen steeds verder daalt? Sport. In zijn boek legt hij uit dat andere aspecten de sociale functie van religie in de samenleving hebben overgenomen. Een van die belangrijkste moderne bindmiddelen is sport, aldus Stokvis. Zij draagt bij aan morele vorming en sociale binding, én biedt een mens zingeving. Niet alleen sportende jeugd, maar ook sportfans worden beïnvloed door de sociale werking die van de sportwereld uitgaat. Daardoor krijgt sport ook een steeds belangrijkere rol in de maatschappij."

Dat is een zeer wetenschappelijke uitleg, maar zien jullie zelf ook een verband?
Arne: Als sporter moet je in jezelf kunnen geloven om goed te kunnen presteren. Soms zit ik zo diep in de put dat ik geen zelfvertrouwen meer heb. Dan voel ik me slecht en geloof ik nergens meer in. Ook lukt het dan minder goed om tijdens een wedstrijd tot het uiterste te gaan. Zelfs een gewone training valt me dan moeilijk. Op andere momenten, als ik goed in mijn vel zit, geloof ik dat we allemaal gedragen worden door ‘iets’. Ik voel me dan zeker van mezelf, geloof ook in de anderen en dan ‘loopt alles op wieltjes’.
Antoon: Sport en geloof in de wereld. Sport brengt mensen dichter bij elkaar. Ik vind sport zinvol omdat je zo nieuwe mensen kan leren kennen en zo kan je je dan ook amuseren. Het belangrijkste is dat je je goed voelt in de groep.
Beiden: Als wij lopen hebben wij soms een woestijnmoment. Dit woestijnmoment laat ons even stil worden. Hoewel we niet alleen zijn, kunnen we beiden dit moment gebruiken om even op onze eigen manier te bezinnen. Soms zijn dit korte bezinningsmomenten, soms iets langere. Maar beiden kunnen we van deze momenten genieten.

Conclusie van jullie werkje?
Antoon: Ik geloof in mijn sport maar als ik te veel geloof dan heb ik prestatiedrang. Ik wil dan beter, beter en nog eens beter zijn. Soms word ik dan teleurgesteld terwijl de prestatie toch goed was maar ik verwacht dan te veel van mezelf.
Arne: Ik ben meer gaan geloven omdat ik er door deze taak ben achter gekomen dat sport en geloof samen je sterker maken. Met een geloof in je kunnen en een goede voorbereiding voor een wedstrijd, zowel geestelijk al fysiek, bereik je een topprestatie.
Beiden: Sport en geloof gaan vaak samen en hebben heel wat raakvlakken. Veel mensen vinden in geloof een extra kracht om extra te presteren. Dat sport en geloof samengaan, vinden we terug in het Vaticaan. Zelfs daar werd een voetbalploeg van en voor priesters opgericht. Meer zelfs, in Zuid-Amerika vormt sport een belangrijk deel in de priesteropleiding.

Dank jullie wel en veel succes!


ABDIJCAFE IN EINDHOUT
Eventjes buien onze parochiefederatie ligt de parochie Eindhout en daar willen ze het nuttig aan het aangename paren. Ze hebben er pas grote vernieuwingen gedaan aan hun parochielokalen en hun zalen en hebben er een pastoor van de abdij van Averbode. Dus: op zaterdag 2 mei kan je er in zaal KLOOSTERHOF proeven en kopen van de eigen producten, die de abdij van Averbode momenteel op de markt brengt. Brood, kaas, bier je noemt het maar en het ligt daar. Trek er eens heen, geniet en neem desnoods nog een voorraad(je) mee voor de volgende dagen.
De zaak is open van 15.00 tot 23.00 u.


DUIMEN VOOR DIMPNA
Met de abdijproducten onder de arm kan je dan de volgende dag naar de Geelse Ommegang komen kijken.
Duizenden mensen zullen je vergezellen, daar zijn wij van overtuigd, maar wij voelen de laatste dagen ook aan, dat heel wat van onze lezers niet aan de kant van de weg zullen staan. Neen, ze zullen mee opstappen samen met 1.500 andere enthousiastelingen.
Wij, als Geelse pastores, moeten wij hen nu daarvoor danken? Aanmoedigen? Gelukwensen?
Hoi … geef er een lap op en wij duimen samen voor een geslaagde Ommegang, reuze-weer en een overdonderend succes, dat doorloopt in GheelaMania.
Heb je trouwens al kaarten gereserveerd op de dienst toerisme?


WANDELEN IN HET TRICHELBROEK
Het Trichelbroek is een moerasgebied in Eindhout. Het bevat een grote kolonie blauwe reigers, maar je vindt er ook vele andere watervogels en intrigerende moerasplanten. Herman Berghmans van Natuurpunt kent het gebied als zijn broekzak en kan er boeiend over vertellen. zaterdag 2 mei om 14.00 u. wacht hij je op aan de Sint-Bavokapel in de Trichelhoek. In ruil voor 4 euro zorgt hij voor een geanimeerde wandeling van een tweetal uren. Davidsfonds Geel zorgt voor de rest.
Er broeden daar zo’n vijftig tot zeventig koppels blauwe reigers. Ze hebben grote jongen die veel lawaai – en ook veel mest – produceren Verder huizen nog blauwborsten, karekieten
nachtegalen, tuinfluiters, tjiftjaffen, buizerds, sperwers, haviken en valken in het Trichelbroek. Je kan ze helpen zoeken tussen gele lis, dotterbloem, speenkruid, moerasspirea, koningsvaren waterviolier.
Herman Berghmans is natuurgids en leerkracht biologie aan het Sint-Aloysiusinstituut. Hij verwacht ons om 14.00 u. Honden zijn niet toegelaten in de buurt van de vijver omdat ze de watervogels zouden kunnen verontrusten. Stevige stapschoenen of laarzen zijn aangewezen aangezien het om een moerasgebied gaat. Een verrekijker kan handig zijn.
Inschrijven hoeft niet, maar kan bij Louis Van Aelten (014 / 58 97 50).
Ja zeg, en als je dan na de wandeling toch op iets verlekkerd bent, lees dan ook eens dat voorgaande artikeltje! Je bent dan toch in Eindhout.


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links