Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 15 - 17 april 2015

18 – 19 april DERDE PAASZONDAG
Donderdag 23 april: St.-Joris, patroonheilige van ridders, soldaten, ruiters, paardenfokkers, scouts, blikmakers, smeden en zadelmakers
"ZO MOET JEZUS LIJDEN EN VERRIJZEN"

Heer, soms ontsnapt mij wel eens een zucht
als ik teksten uit de bijbel begin te lezen.
De taal en de sfeer zijn zo anders
dan onze taal en cultuur vandaag.
Ik begrijp er niet veel van.
Leer mij, door te zetten
en de bijbel te blijven vastpakken.
Maak ook mijn verstand, maar vooral mijn hart,
ontvankelijk voor Uw boodschap.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u gebedsviering   

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Sport en geloof
(door de ogen van 2 jongeren van 15) (deel 1)


Op paaszondag won de Noor Kristoff de Ronde Van Vlaanderen en bij het ter perse gaan van dit artikel is net de winnaar van De Scheldeprijs bekend. We kunnen echter weeral uitkijken naar Parijs-Roubaix, een nieuwe match van onze Rode Duivels en de voorronde van het EK. Voor en na de zondagsviering is sport tegenwoordig toch wel eens onderwerp van gesprek, maar is dat niet van alle tijden in het wieler- en voetbalgekke Vlaanderen? Arne en Antoon, beiden 15 jaar maakten voor het vak godsdienst een werkje over sport en geloof. Dat verdiende een artikel in het parochieblad, vonden wij alvast.

Waar gaan jullie naar school en waarom maakten jullie dit werk?

Arne: "Wij gaan naar school op het Sint-Jozefinstituut in Geel. Bij het op zoek gaan naar een levensbeschouwelijk onderwerp voor dit eindwerk kwamen Antoon en ik bij de volgende vraag terecht: “Kan sport ook bekeken worden vanuit een levensbeschouwelijk standpunt?”"

Waarom kozen jullie net voor dit onderwerp in het vak godsdienst?

Arne: Ik wou iets doen rond een onderwerp, waar we beiden dicht bij staan en zelf ben ik vaak op zoek naar een perfect evenwicht tussen geloof en sport.

 Antoon: Ik wil meer te weten komen over het (bij)geloof van sporters en de link ontdekken tussen sport en geloof.

Hoe gingen jullie te werk?

Beiden: We zochten dingen op in boeken en op het internet en we interviewden de pastoor.

En hoe omschrijven die “SPORT”?

Beiden: Volgens het woordenboek Van Daele:  “Allerlei lichamelijke oefeningen en ontspanning waarbij vaardigheid, kracht en inzicht vereist worden.” Volgens onze pastoor is sport” je lichamelijk en geestelijk ontspannen en inspannen met als doel plezier maken.” Men mag lichamelijk het geestelijke niet uitputten, je moet luisteren naar je geestelijk verstand. Door je eigen lichaam te pushen kan je geestelijk kapot gaan en uiteindelijk geen sport meer doen.

Maar wat is sport voor jullie?

Arne: Een weg van ontspanning en samen plezier maken. Het moet ook leuk blijven, want anders hou je het niet vol. Je bouwt ook een geweldige vriendengroep op die echt sterk samen hangt en elkaar onderling helpt in goede en slechte tijden. We trekken elkaar over de streep.

Antoon: Om mij uit te leven en om samen met de andere plezier te maken.

En wat is voor 2 jonge mensen dan “GELOVEN”?

Atoon: Ik geloof/vertrouw in de mensheid dat in ieder van ons iets goeds zit.

Arne: Ik vind geloof een manier om tot rust te komen. Ik heb ook een bijgeloof dat me helpt bij het sporten om mij tot het uiterste te drijven."

Beiden: De pastoor vertelde dat geloven voor hem steun en houvast zoeken en vinden is bij iets of iemand dat buiten je zelf staat. Je kan natuurlijk ook in je zelf geloven (zelfvertrouwen). Als je niet in jezelf gelooft kan je ook niet echt in iets of iemand anders geloven. Dus zelfvertrouwen en geloof hangen dicht bij elkaar. Als je in niets gelooft, geloof je niet meer in je eigen. Je moet een gezond geloof hebben, je moet ook kritisch genoeg zijn zodat men je niet te veel wijsmaakt. Voor Van Daele is geloven drievoudig gedefinieerd: “het vertrouwen in de waarheid van iets, een vast en innig vertrouwen op God en godsdienst."

Aangezien de beide heren niet uitverteld geraken, splitsen we dit artikel graag op en vinden jullie het vervolg ergens in de loop van de volgende weken!


BENEFIET VOOR CONGODORPEN

Onze priesterstudent Nick organiseert een abdijcafé op zaterdag 18 april in de parochiezaal van Het Punt ( Antwerpseweg 139).
Vanaf 15.00 u. tot in de nacht kunt u de nieuwe abdijproducten van Averbode proeven en kopen. Met uw aanwezigheid steunen jullie een goed doel van een prachtig avontuur dat Nick samen met zijn broer Bart onderneemt. Bart fietst de zwaarste fietstocht ter wereld (100 Cols Tocht). Wij kunnen met deze tocht verplegers en dokters van een fiets voorzien in de dorpen van Congo opdat zij arme patiënten beter zouden kunnen bereiken.
Ben je benieuwd naar ons avontuur, kom dan zeker langs of surf naar www.expeditie100.be !
Op het Congolese platteland dromen kinderen en jongeren van een betere toekomst. Deze organisatie wil er de lokale samenwerking, het technisch onderwijs en de gezondheidszorg ondersteunen en stimuleren. Zij proberen met hun project de mobiliteit te verbeteren. Zo worden verplegers en dokters van fietsen voorzien om hun bestemming sneller te bereiken en om verder gelegen patiënten een gelijke kans op een beter welzijn te geven.
Al het verzamelde geld kan eventueel ook voorzien om medisch materiaal bij de fietsen bij te leveren.
Bart, de broer van Nick wil deze zomer 100 cols in Frankrijk beklimmen en kan onze sponsoring gebruiken. Heb je herinneringen aan een of andere col in Frankrijk? Wil je je portemonnee openen voor Congo, of sta je klaar voor het goede doel ??? Ga eens langs op www.expeditie100.be. Wij deden dat ook.


MEIBEDEVAART LANDELIJKE BEWEGING

In mei bloeien de mooiste bloemen. Niet voor niets is deze maand aan Maria gewijd. Maria die vaak bezongen wordt als de schoonste bloem, de zuiverste lelie… Op veel plaatsen wordt een bedevaart gehouden naar een Mariaoord, met kaarsenprocessies en bloemenhuldes. Zo ook binnen de Landelijke Beweging in onze provincie. Landelijke Gilden, KVLV en KLJ nodigt iedereen uit op de provinciale meibedevaart naar Scherpenheuvel op 1 mei voor de regio Zuiderkempen. Om 20.00 u. is er een eucharistieviering in de Mariahal gevolgd door de kaarsenprocessie naar de basiliek. De afdelingen worden ook gevraagd hun vlag mee te brengen. Iedereen is heel erg welkom!
Meer info bij Dirk Van den Broeck, regioproost Zuiderkempen op 014 / 58 06 66.

EN DE MEIMAAND VOOR HET DIOCESAAN VICARIAAT KEMPEN

Onze Woon- en Zorgcentra en onze afdelingen Ziekenzorg- en OKRA worden door onze bisschop ook uitgenodigd rond Maria en haar mariamaand. Traditiegetrouw is de maand mei toegewijd aan Maria. Heel wat kapelletjes en bedevaartsoorden worden dan extra versierd. Met de buurt of tijdens bedevaarten bidden gelovigen tot Maria. Ons bisdom heeft een bijzondere band met Maria: zij is patrones van het bisdom, van de kathedraal en van de stad Antwerpen. Heel wat parochies in ons bisdom zijn aan haar toegewijd.
In de maand mei organiseert het vicariaat een bedevaart naar Wiekevorst, ook wel ‘Klein-Scherpenheuvel’ genoemd. In 1842 werd daar een kapel gebouwd, niet zo ver van de dorpskern. De kapel is gebouwd in een ronde vorm met een koepel, op een daartoe gemaakte heuvel. Zo ontstond ‘Klein-Scherpenheuvel’, omwille van de gelijkenis met de basiliek van Scherpenheuvel. Rond de kapel bevindt zich een openluchtkruisweg en rond het domein wordt de rozenkrans uitgebeeld.
Samen met het parochieteam van Wiekevorst nodigt de bisschop de betrokkenen uit om deel te nemen aan de bedevaart. Hij zal voorgaan in een feestelijke eucharistieviering op dinsdag 12 mei om 15.00 u. in de Sint-Jan Baptistkerk van Wiekevorst.


WORDT DE GEELSE HUISARTS EEN ZELDZAAMHEID ?

Sommige Gelenaren zijn al eens een tijdje op de wachtlijst beland voor een vaste huisarts. De wachtdiensten zijn nog niet zo lang geleden gereorganiseerd. Jonge huisartsen opteren er niet meer voor om voltijds voor iedereen ten dienste te staan en onze gemiddelde Geelse huisarts wordt er ook niet jonger op.
Over dit en over een wijkgezondheidscentrum wordt er een debat gevoerd in de kleine zaal van Holven op dinsdag 21 april en dit is een organisatie van beweging.net en de Geelse huisartsenkring. Dat is toch wel een unieke kombinatie. Het gesprek wordt geleid door Dirk Kennis van het Nieuwsblad van Geel.
Dit wordt zeker een interessant debat!
Aanvang 20.30 u.
want onze huisartsen moeten ook tijd hebben om hun raadplegingen af te ronden.
Van harte aanbevolen!


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links