Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 14 - 8 april 2015

11 – 12 april BELOKEN PASEN
"ACHT DAGEN NA PASEN … JEZUS LEEFT ECHT"

Verrezen en nabije Heer,
Gij komt ons tegemoet
Dwars door onze beslotenheid heen
Breek door al ons duister,
Maak U kenbaar in ons bestaan.
Dat wij  mogen herkennen
In elk getekend leven,
En dat wij zo kunnen zeggen
Onze Heer, onze God !
Amen ! Ja Amen

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Jgt Jules Dams, Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens en Mathilde Molenberghs   

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

DIMPNA VIERT GEEL IN 2015

Ieder jaar vieren wij, de mensen van Geel, onze Geelse heiligen. Wij kennen hun naam, wij vieren hun verleden en wij geloven in hun heden. Als mensen, die zich in Geel ‘beleidsvoerend’ noemen, regelmatig durven zeggen, dat zij de ‘Geelse mentaliteit’ willen uitdragen, dan hopen wij, dat ze menen, wat ze zeggen. Als er mensen zijn, die niet direct geloven, dat Geelse mensen bijeen te brengen zijn om samen een kar te trekken, dan zullen zij moeten komen kijken op 3 mei, want dan trekt de vijfjaarlijkse Ommegang door onze straten en dan zal je zien, hoe Gelenaren ‘de kar trekken’. Als je nog meer ‘geloof in Geel’ wil zoeken, dan moet je eens proberen binnen te glippen op een doordeweekse avond binnen de omheining van de militaire basis op Kievermond. Met een beetje geluk vind je daar tientallen mensen die timmeren aan decors, repeteren voor GheelaMania of dansen en zingen, dat de stukken eraf vliegen.

Ongetwijfeld ga je nog veel meer horen over onze vijfjaarlijkse feesten, maar wij geloven erin. Geel viert dit jaar Dimpna en Gerebernus, en wij geloven er zeker in: Dimpna zal Geel vieren en ons niet in de steek laten.


Groot bezoek op komst

Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar, de Goede Week, viel dit jaar al vroeg in het voorjaar. Volgend jaar nog vroeger en dat zullen wij geweten hebben. Het zomerweer is er nog niet maar de zomertijd al wel en dan mogen de kerkelijke hoogfeestdagen voorbij zijn, de feesten van ‘geloof in onze jeugd’, die zijn op komst. Nog twee weken scheiden ons van de eerste vormsels (met bezoek van heel wat vicarissen en van de bisschop). De eerste communie komt er ook aan in iedere kerk en op donderdag 3 juni komt onze bisschop op werkbezoek in onze federatie. Het programma van zijn bezoek staat al zo goed als vast en wij lichten een klein tipje van de sluier:

Mogen wij zeggen, dat wij er naar uitkijken ?


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links