Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 13 - 1 april 2015

4 – 5 april HOOGFEEST VAN PASEN
woensdag 25 MAART: O.L.V.-Boodschap

"JEZUS LEEFT"


Dit jaar lezen wij het evangelie van Johannes. Die voelde zich – als laatst schrijvende evangelist – zeker geroepen, om het verrijzenisgeloof van de apostelen uitvoerig te beschrijven. Het was ook zijn eigen geschiedenis. In zijn verhaal zien wij hem “op weg gaan” en daarna nog “snel lopen” om met zicht op het geopende graf nog “vooruit te lopen” en dan “het graf binnen te gaan”. Slechts daarna vertelt hij over “zien en geloven”. …
Blijkbaar is “verrijzenisgeloof” het resultaat van een heel proces.
Aan ons om in gang te schieten in 2015 ???

(naar het blauwe bijbeldoosje)

19.00 u. Witte Donderdagviering in de kerk van Geel Punt 

17.30 u Maria Vanuytven en Fons Vannuffelen  

10.30 u Paasgebeuren in de parochiezaal met aangepaste teksten en liedjes
Nadien voor de kinderen paaseieren rapen op de speelplaats.
Chocoladen eitjes en drankje voor ouders en kinderen.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Paasgebeuren op zondag 5 april om 10u30 in de parochiezaal van Geel Punt.

Om de nog jonge traditie van de doortocht van de paasklokken in Punt niet verloren te laten gaan hebben (jong)-KWB en de gezinsvieringen de handen in mekaar geslagen om op Pasen (zondag 20 april om 10u30) een samenkomst de organiseren in de parochiezaal met aangepaste paasteksten en stemmige liederen. Er is immers geen gezinsviering in de kerk tijdens het paasweekend, wat de vorige jaren wel zo was. Als de paasklokken ons ook dit jaar weten te vinden dan kunnen kinderen en ouders na het zoeken van de paaseitjes gezellig een chocoladen eitje verorberen en genieten van een borreltje, pintje, frisdrank of warme choco. Kom jij ook ?

Zalig Pasen

Met Adam en Eva aan de hand trekt Jezus op naar zijn Vader naar Zijn Hemel, samen met koning David, Salomon en Johannes de Doper. Aan zijn rechterkant staan “gewone mensen” te wachten.

Gij en ik, onze overbuur en een ver familielid, die rare gast die wij op vakantie hebben ontmoet en die ambetante vreemde van de andere kant van onze parochie. Pasen is voor allemaal en Jezus nodigt ons allen uit.

Wens elkaar nu zondag van harte een ZALIG PASEN ! En gunnen wij elkaar een stukje verrijzenis, hier en nu en alle dagen van ons leven.

Marcel De Vries.


BROEDERLIJK DELEN (SLOT)

Alles krijgt klaarder stem. De bronnen zeggen: wij groeien op naar de nieuwe aarde, naar onze schaduw over het Lam. De vogels zeggen: wij trekken wiekend de winter voorbij naar het eeuwige voorjaar, naar ons hooglied in Sion. De velden zeggen: we zijn geboorte, voren van pijn, ploegsneden van het ontzaglijke baren der schepping. De mensen zeggen: wij zijn overal onderweg, overal voorgevoel over stervensdorst heen naar het levende water. Mijn hart zegt: kom in mijn hart, mijn ogen zeggen: spring in mijn licht, mijn handen zeggen: maak mij los,ik wil bidden. En God zegt: nog staat mijn kruis op de berg, nog is mijn graf gesloten, wentel in Gods naam de steen van mij weg. Marco is boer en kan dat hopelijk - mee dank zij ons - blijven. Bedankt voor je inzet en steun voor Broederlijk Delen 2015!

Of … zoals één van onze vormelingen het in een gedicht probeerde …

 

Marco is een boer uit Peru
Daar gaat het er niet goed aan toe
De mannen van de mijnen
Laten alle landbouwgrond verdwijnen
Broederlijk Delen steekt een handje toe
Marco de boer woont in Peru
Hij heeft geen auto maar een koe
Ze willen zijn velden plat
want daaronder ligt een schat
Hij zit als een rat in een klem
door de mijn voor de GSM
Broederlijk Delen kan er iets aan doen
Maar allemaal kunnen wij het beter doen
Dus ga er voor
Marco is een boer en wil dat blijven
Sommige kinderen zijn niet rijk
en daarom schrijven ze met krijt

MEIBEDEVAART LANDELIJKE BEWEGING

Op 1 mei nodigt de Landelijke Beweging (KLJ, KVLV en Landelijke Gilde) al hun leden en sympathisanten van harte uit op de jaarlijkse bedevaart naar Scherpenheuvel voor de Regio Zuiderkempen. Om 20.00 u. is er een eucharistieviering in de Mariahal gevolgd door de kaarsenprocessie naar de basiliek. De afdelingen worden ook gevraagd hun vlag mee te brengen. Iedereen heel erg welkom! Meer info bij Dirk Van den Broeck, regioproost Zuiderkempen op 014 / 58 06 66.

 

WIL JE LEREN BIJ KREATIEF GEEL ???

20 en 27 april Workshop ”Vegetarisch koken ”
In de keuken van de Bogaard van 13.30 u. tot 17.00 u. kan je meedoen en dan kan je verder: Donderdag Veggiedag ?  Of alle dagen vegetarische keuken? Je kan inschrijven tot 13 april.

Vrijdag 24 april van 09.30 u. tot 11.30 u. in ACV: Papier scheppen
Papier scheppen is een eenvoudige manier om oud papier te recycleren op ambachtelijke wijze.

Met je zelf geschept papier kan je later iets creatiefs doen. Je kan het gebruiken voor kaartjes, uitnodigingen, fotoboek.  Je boodschap krijgt meteen al een speciaal en persoonlijk  tintje.

Inschrijven voor 17 april.
Meer info: vzw Kreatief Geel, Chris Vermeulen, Stationsplein 4, 014 / 56 05 95. kreatief.geel@skynet.be


JONGDEMENTIE & “MENS ERGER JE NIET”

Je partner, vader of moeder van 52 jaar begint zich anders te gedragen: onthouden lukt niet zo goed meer, de stemming verandert (somber, geen zin meer hebben, prikkelbaarheid, ...), het gedrag verandert (geen initiatief meer kunnen nemen, agressief, ontremd gedrag, ...). De neuroloog of arts maakt een einde aan de periode van onzekerheid: de diagnose luidt ‘jongdementie’.

Mantelzorgers komen terecht in een dubbele rol: geliefde of kind én tegelijkertijd: verzorger.  Voor hen is er Zorgnetwerk vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen om mantelzorgers samen te brengen met lotgenoten.

Op donderdag 9 april van 19.00 tot 21.00 u. wordt weer de gelegenheid geboden, om kennis te maken: partners en kinderen van personen met jongdementie.

De avond gaat door in het Jongdementiehuis in de Lukasstraat 2A te Dessel.
Inschrijven gewenst op: jongdementieturnhout@alzheimerliga.be of 0470 29 11 16


GEELSE BIJBELAVONDEN PAUZEREN

Donderdag 19 maart eindigde onze eerste reeks bijbelavonden "5 broden en 2 vissen". Met Rhode uit de handelingen van de apostelen sloten we een reeks van 5 avonden af over 6 sterke vrouwen. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament ontdekten we dat in de bijbel de vrouwen een prominente rol krijgen. Dit was zeker niet vanzelfsprekend in die tijd. Elke avond luisterden een 20 - tal mensen geboeid naar een uiteenzetting rond de figuur, en daarna ging men zelf aan de slag. Wat kon en kan deze figuur voor ons vandaag nog betekenen. De uitwisselingen waren steeds boeiend en op hoog niveau. We leerden elkaar beter kennen en waarderen doorheen de avonden heen en ontdekten ondanks de grote verschillen in mening en traditie dat over al deze verschillen heen de Bijbelse boodschap van Jezus ons bindt. Dank aan alle deelnemers en dank aan de initiatiefnemers van dit gebeuren.

Volgend werkjaar gaan we zeker verder met een nieuwe reeks.


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links