Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 12 - 25 maart 2015

28 – 29 maart PALMZONDAG – BEGIN VAN DE GOEDE WEEK

"Wij lezen het passieverhaal van de Heer"


Heer Jezus, Gij hebt Uzelf gegeven
En gevraagd, U zo te gedenken.
Daarom vieren wij eucharistie en bidden wij:
wees aanwezig in ons midden en beziel ons met Uw Geest,
opdat wij Uw woorden zouden spreken,
opdat wij vandaag voor mens en wereld ook Uw lichaam zouden worden.

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u Van Roey Simonne; Heylen Hilde, Heylen Staf en Dierck Anne 

19.00 u. Witte Donderdagviering in de kerk van Geel Punt 

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geel viert volgende week de GOEDE WEEK.

Met Palmzondag staan wij weer aan het begin van de Goede Week. Geel en zijn verenigingen genieten van de grootste kermis van de Kempen. Wij bezoeken zeker de expo van Ziekenzorg in het Aloysiusinstituut en gaan mogelijk langs bij de KWB en bij TUIN-HIER in het parochiecentrum van St.-Amands, maar daarna vieren wij in onze kerken het hoogtepunt van het kerkelijk jaar … de Goede Week. In onze federatie willen wij deze week intens vieren en beleven. We doen dit door samen te komen in de kerk om als één gemeenschap de laatste weg van Jezus mee te gaan. Wij wensen u een deugddoende en intense voorbereiding naar Pasen toe.


PALMZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD
Tijdens het Joodse Paasfeest dat de uittocht uit een onderdrukkend systeem herdacht, was de Romeinse bezetter uiterst waakzaam voor elk gebaar dat ‘bevrij¬ding’ aankondigde. Tegenover de toestromende pel¬grims zette men massaal troepen soldaten in. De gou¬verneur zelf voerde in eigen persoon het bevel over de stad Jeruzalem. Het is waarschijnlijk dat Jezus, bij het naderen van Jeruzalem, op een ezel ging zitten. Hiermee ging Hij in tegen een gebruik van die tijd. Pelgrims die zich een rijdier konden veroorloven, stegen af in het zicht van de heilige stad. Jezus deed het tegenovergestelde, vanuit het besef dat God hem gezonden had en met gezag bekleed. Dat was voor de Joodse autoriteiten ongehoord en zeer uitdagend. “Zie uw koning komt voor u, zachtmoedig en rijdend op een ezelsveu¬len, het jong van een lastdier”, had Zakarias al gezongen. Hier komt iemand vrede bren¬gen onder de volkeren.
Laten ook wij vandaag vooral ook een zegen zijn voor Marco en zijn familie en al de andere families in Peru. Laten wij door onze milde gift voor Broederlijk Delen, de mensen daar steunen en zo ook mee bouwen aan vrede op aarde!
Dank voor uw milde gift!


120 VORMELINGEN ZETTEN BROEDERLIJK DELEN IN DE KIJKER

Op zaterdag 14 maart vond de derde federatiebijeenkomst van onze vormelingen plaats. 120 vormelingen kwamen een namiddag samen rond Broederlijk Delen. Doorheen talrijke opdrachten maakten zij kennis met Marco die een boer is, en dat wil blijven! Op de markt maakten we tekeningen en speelden we spelletjes uit Peru, we luisterden naar een pakkend getuigenis van een vluchteling uit Syrië, gingen rond met een petitie, maakten collages rond water en nog veel meer. Het was een fijne deugddoende dag, met dank aan alle medewerkers!
Tot slot nog een gedicht dat de vormelingen zelf maakten in een opdracht!

Marco is een boer uit Peru
Daar gaat het er niet goed aan toe
De mannen van de mijnen
Laten alle landbouwgrond verdwijnen
Broederlijk Delen steekt een handje toe

Marco de boer woont in Peru
Hij heeft geen auto maar een koe
Ze willen zijn velden plat
want daaronder ligt een schat
Hij zit als een rat in een klem
door de mijn voor de GSM
Broederlijk Delen kan er iets aan doen
Maar allemaal kunnen wij het beter doen
Dus ga er voor
Marco is een boer en wil dat blijven
Sommige kinderen zijn niet rijk
en daarom schrijven ze met krijt


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11    

Externe Links