Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 11 - 18 maart 2015

21 – 22 maart VIJFDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
woensdag 25 MAART: O.L.V.-Boodschap

"ALS DE GRAANKORREL IN DE AARDE STERFT"

Zijn leven geven … sterven uit liefde voor de mensen … om de komst van Gods rijk … dat is de weg, die Jezus ging. Het is de weg van allen, die in zijn spoor willen gaan op weg naar écht leven

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u eucharistieviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

19 maart, denk aan … vader …

Naar analogie met Moederdag wordt in België Vaderdag op de tweede zondag in juni gevierd. Vele landen, waaronder Nederland, vieren het op de derde zondag van die maand. In Spanje, Portugal, maar ook in een deel van België (o.a. regio Antwerpen), wordt op 19 maart Vaderdag gevierd, de feestdag van Sint Jozef, de “voedstervader” van Jezus. In Duitsland en Zwitserland wordt Vaderdag gevierd op Hemelvaart (Jezus keert terug naar zijn Vader in de hemel).
De evangelies vertellen ons zeer weinig over deze bescheiden figuur. Maar gelukkig komen we via de Matteüs en Lucas toch het een en ander te weten. 
Jozef wordt vooral vernoemd bij de geboorteverhalen over Jezus. Zo lezen we dat Maria verloofd was met Jozef maar ook dat Maria zwanger werd van de heilige Geest nog voordat ze gingen samenwonen (Mt 1,18). Daarom wilde Jozef in stilte van Maria scheiden (Mt 1,19), maar in een droom verscheen hem een engel die hem alles uitlegde. Later verschijnt nogmaals een engel aan Jozef om hem te waarschuwen voor de moordzuchtige plannen van koning Herodes in Bethlehem, het begin van de vlucht naar Egypte. Na de dood van Herodes keerden ze terug naar Nazareth (Mt 2,19-23). Daar noemde men Jezus 'de zoon van de timmerman' genoemd (Mt 13,55; Mc 6;3). 
Matteus noemt Jozef ook “de rechtvaardige” (Mt 1,19). 
In de 15de eeuw komt de verering van de H. Jozef op gang. Zijn verering werd vooral door de heilige Birgitta van Zweden en de heilige Bernardinus van Siena bevorderd. Het feest van de H. Jozef werd definitief voor de Kerk op 19 maart voorgeschreven in het jaar 1621. Paus Pius IX (1846 - 1878).  Jozef zelf bleef altijd op de achtergrond, want het ging uiteindelijk om Jezus, maar onlangs besliste paus Franciscus, dat men in de liturgie de naam van Jozef in één adem mag gebruiken als de bruidegom van Maria. Hij wordt dus groot … onze Jozef, de patroonheilige van de parochie Holven in Geel …
Vaak krijgt vader op Vaderdag van zijn kinderen ontbijt op bed. Ook geven de (kleinere) kinderen knutselwerkjes die zij op het kinderdagverblijf of op de basisschool voor hun vader gemaakt hebben. Wie koopt voor vader een origineel geschenk ???


BROEDERLIJK DELEN MET PERU 
“VAN HARTE – VRUCHTBAAR ZIJN!”

Onze mensen van Broederlijk Delen waren dit jaar zeer blij met de opbrengst van de koffiestop aan de Colruyt. Met 360 euro klopten zij alle records van de laatste jaren. Fanku, mannen en vrouwen. Dit is een stimulans voor de komende jaren !

* Volgende zondag horen wij weer de profeet spreken tot zijn volk: Niet via rituelen maar via het woord brengt Jeremia God dichterbij. Als geen ander gaat Hij God met het woord te lijf: hij vraagt, weeklaagt, protesteert, strijdt, buigt en bidt. Hij voert de dialoog in zijn zuiverste vorm: de mens kan en mag over alles spreken met God. Jeremia gaat regelrecht in tegen de valse trots en de valse zeker­heid, “Wij hebben de tempel en wij hebben het Boek, de Thora”. Het woord van JHWH moet geleefd worden, in beroering brengen. Anders blijft het een dode letter. God sluit een nieuw verbond met zijn herenigd volk. Hij zelf zal zijn woord in het hart van mensen schrijven zodat alle leven van Hem doordrongen is.

* Aan Jezus wordt gevraagd zich te laten kennen en dat doet Hij op zijn eigen manier: eerst moet de graankorrel in de aarde vallen en sterven, om nieuw leven voort te brengen. Jezus heeft angst, maar God bevestigt en toont zijn liefde voor de wereld. “Wanneer ik van de aarde omhoog geheven word, zal ik iedereen naar mij toehalen”. Een nieuw verbond in het hart van de mensen geschreven.

* Gods verbond met mensen blijft van kracht, alhoewel de realisatie ervan soms anders is dan we dromen. Espinar, een stad in Peru, is zwaar beschadigd na dertig jaar mijnbouw. Oscar, die burgemeester is, strijdt er zijn een­zame strijd tegen de mijnbouw en de mijnbouwdirectie. Op Marco maakt dit een diepe indruk. Hij krijgt moed om door te gaan. Meer dan ooit is hij overtuigd dat hij moet blijven vechten voor het land van zijn voorouders in het hooggebergte. Marco is boer en wil dat blijven!


NACHT VAN DE GESCHIEDENIS
De historie van de Hooibeekhoeve

Op dinsdag 24 maart is er weer de Nacht van de Geschiedenis. In heel Vlaanderen worden door Davidsfondsafdelingen meer dan 200 activiteiten met een historische achtergrond georganiseerd. Het algemene thema van dit jaar is ‘landbouw en visserij’.

In Geel staan de gidsen ons vanaf 19.00 u. ons op te wachten in de Hooibeekhoeve (Hooibeeksedijk 1) voor een boeiende rondleiding in de boerderij en het Kempisch Domein. De Hooibeekhoeve is het praktijk- en voorlichtingscentrum voor melkveehouderij, voedergewassen en plattelandsontwikkeling in de provincie Antwerpen. Zowel de rijke geschiedenis van de hoeve als de benutte moderne technieken, worden toegelicht en achteraf is er nog een gezellig samenzijn met aangepaste hapjes en een drankje!

Inschrijven voor de Geelse Nacht van de Geschiedenis kan bij Paul Heylen op 014 / 58 29 64 of  heylenpaul@skynet.be. Graag voor 22 maart! De toegangsprijs bedraagt 8 euro (7 euro voor Davidsfondsleden), inclusief hapjes en drankje.


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10      

Externe Links