Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 10 - 11 maart 2015

14 – 15 maart: VIERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
donderdag 19 maart: H. Jozef, Bruidegom van Maria en patroonheilige van de parochie Holven.

"DE MENSENZOON, OMHOOG GEHEVEN"


God heeft ons lief,
Hij heeft ons lief, nog voor wij dat maar vermoeden.
Hij heeft ons zo lief, dat Hij ons zijn enige Zoon geeft.
Kunnen wij deze liefdesdaad beantwoorden ?
Kunnen wij Zijn liefde beantwoorden met geloof ?
Kunnen wij zijn liefde handen en voeten geen naar onze medemensen toe ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u jgt Louis Van Gucht

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Broederlijk Delen

TIEN WOORDEN OM ONS TE RICHTEN
In de eerste lezing horen we dat het volk afwijkt van de Thora en de tien woorden. Profeten die kritiek uiten, worden op hoongelach onthaald. Het volk geeft zijn eigenheid prijs en wordt de prooi van machthebbers. Niets blijft over van hun moeizaam opgebouwde samen­horigheid, van de tempel met God in het midden van de gemeenschap. Na vijftig jaar krijgen ze een nieuwe kans. Wie dat wenst mag terugkeren uit de ballingschap. De tempel kan heropgebouwd worden. Het land heeft noodgedwongen de lange rust van acht sabbatjaren gekregen. Nu kan de heropbouw eindelijk starten.

Johannes plaatst ons tussen licht en duisternis. Als uitlo­per van het gesprek met Nikodemus spreekt hij over de keuze waar wij voor staan. Wat doen wij? Vasthouden aan de vleespotten uit Egypte, glorie van vervlogen tijden. Of geloven in Jezus, kracht halen bij Hem die solidair was met alle slachtoffers van de wereld?

Wij worden uitgenodigd om solidair te zijn, naaste te wor­den van verdrukten en dit te doen in het volle licht ‘zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is’. In het trouw blijven aan deze opdracht ligt de kiem van een nieuwe toekomst.

Leren mensen uit rampen die hen overkomen? Denken we aan oorlogen en conflicten over heel de wereld die vandaag miljoenen mensen tot slachtoffer en vluchteling maken. Kunnen ook wij doorheen tragedies de solidari­teit en samenhorigheid weer opbouwen? Boeren als Marco houden vast aan hun tradities en hun land. Als één sterke gemeenschap komen ze op voor hun rechten en vechten tegen de alles vernietigende milieuverontreiniging van de mijnbouw. Partners van Broederlijk Delen hebben een profetische taak in Peru.

GIFTEN AAN BROEDERLIJK DELEN HELPEN VERANDEREN
Broederlijk Delen wil de toekomst verzekeren in Peru door op korte termijn kwaliteitsvolle zadenpakketten te voorzien aan boeren, en op lange termijn door het aanbieden van kits waarmee de waterkwaliteit wordt gemeten.  

WAT KAN JIJ DOEN?
En om dit alles te kunnen blijven realiseren vraagt Broederlijk Delen weer onze bijdrage. Vele kleintjes maken 1 groot!
Geef komend weekend tijdens de omhaling in de kerk of stort je financiële bijdrage op het rekeningnummer van Broederlijk Delen op BE 12 0000 0000 9292.
DANK JE WEL!


WOENSDAGAVOND 11 MAART: GELOOFSAVOND

Gelovig opvoeden van kinderen... hoe doe je dat in deze tijd?

Stel jij jezelf ook wel eens die vraag? Eén  ding is zeker, het pasklare antwoord is er niet en we zullen het zeker ook niet onmiddellijk vinden... maar samen naar antwoorden zoeken dat kan boeiend zijn. Spreekt dit gegeven je wel aan? Kom samen met ons zoeken ...

Aan de hand van een boeiende getuigenis, een werkvorm, een uitwisseling van gedachten en ideeën, ... denken we na, gaan we samen in gesprek, zoeken we antwoorden op deze vraag.

Ria Thaens, zelf gelovige moeder van 3 grote zonen en verantwoordelijk voor de catechese in het bisdom Hasselt, helpt ons hiermee op weg!

Kom jij ook? Het zou echt fijn zijn dat jij er bij bent!

De avond staat open voor alle ouders met kinderen in het bijzonder voor de ouders die een eerste communicant of vormeling hebben.

Hij gaat door in de parochiezaal van Geel - Punt op de Antwerpseweg 135.
We beginnen om 20.00 en eindigen ten laatste om 22.00. Deelname is gratis. Je bent van harte welkom.


MULTICULTUREEL PAROCHIE ZIJN EEN KANS IN GEEL !!! ???

Wie door Geel wandelt en een beetje verstand heeft van “mensen kijken” die ziet het wel. In het Centrum kom je ze tegen te voet, met de fiets en ook met de wagen. Wij noemen ze “allochtonen” of hebben nog een oudere naam: “vreemdelingen”. ’t Zijn niet meer uitsluitend miseriemensen, maar zij maken er toch een groot deel van uit. Last met onze moedertaal hebben ze allemaal wel (gehad) maar verder werken zij naast Vlamingen aan de band, aan de tekentafel, aan het bureel en op de kuisvloer. En zij komen van ver en van dichtbij. In Geel zijn ze met meer dan 1.800 en zij komen uit 94 verschillende landen. Meer dan 30 landen hebben meer dan 10 landgenoten in Geel wonen.

Dit is een uitdaging voor de Geelse gelovigen.

Didier Vanderslycke is pastoor in 2 Antwerpse parochies en secretaris van Kerkwerk Multicultureel Samenleven. Hij heeft ervaring met organisaties rond migratie, racisme, diversiteit en arbeidsrechten en wil ons mee inleiden in de materie van multi-culturele samenleving en tonen dat onze inzet kan bijdragen tot een vreugdevol en rechtvaardig samenleven.

Didier komt naar Geel, om hier te spreken over zijn werk. Iedereen is welkom op dinsdag 17 maart om 20.00 u. in de parochiezaal van Holven

Geen inschrijving nodig en gratis toegang


BIJBELAVOND  VIJF BRODEN EN TWEE VISSEN: RHODE

Toen hij op de deur van de toegangspoort klopte, ging de slavin Rhode opendoen. Zij herkende Petrus’ stem. Van louter  blijdschap deed ze de poort niet open, maar rende naar binnen met het bericht dat Petrus voor de deur stond. (Hand.12, 13-14)
Op de laatste bijeenkomst van 5 broden en 2 vissen van dit jaar, willen wij stilstaan bij Rhode, maar vooral ook de situatie waarin zij leefde: de eerste jonge kerk. We verwachten alle belangstellenden op donderdag 19 maart van 19.30 tot 21.30 u. in de kleine zaal van de parochie in Elsum, naast de kerk. Van harte welkom! 
 
 


namiddag met de vormelingen

Schrik niet, als je de denderende jeugd van Geel tegenkomt op zaterdagnamiddag 14 maar in het Centrum van Geel. Enkele parochies hebben zich aangesloten bij de groep om samen te leren, te spelen en te getuigen van hun inzet voor een betere wereld. Zij komen samen rond Broederlijk Delen en rond hun eigen vormsel. Alles speelt zich nu zaterdag af, tussen de kerk van St.-Amands en het parochiecentrum.
Niet bang zijn ! Zie ze maar eens bezig !!! 


ZONDAG 15 MAART 09.00 U.
ONTBIJT IN DE KERK VAN ZAMMEL
KERKELIJK ONTBIJT … BROEDERLIJK PROFIJT

In Zammel houden ze nog altijd van een vroege mis en ze houden er ook van een gezamenlijk ontbijt. Uit solidariteit met de andere parochies zijn ze dit jaar van aanvangsuur veranderd en dat spreekt van de Zammelse solidariteit.

Sedert enkele jaren weegt die solidariteit van Zammel echter ook op wereldvlak. Eens per jaar worden de stoelen van de kerk uiteen geschroefd en combineren ze hun kerkelijke dienst met een écht restaurant.

Ten voordele van Broederlijk Delen wordt de kerk er op 15 maart omgebouwd tot een gezellige ontbijtruimte.

Om 09.00 u. gaat de gewone zondagse eucharistieviering door. Die zal zeker meer naar koffie dan naar wierook geuren, maar aansluitend gaan dan de broodzakken open en treedt de ploeg in actie.

Ieder jaar mogen wij door enkele solidaire parochianen vanuit andere kerken begroeten en dat doet goed:

*  goed voor de mensen van Zammel

*  goed voor Broederlijk Delen

*  goed voor iedere bezoeker, die aan een vrije gift een lekkere broodjesmaaltijd over houdt.

Smakelijk !

En van harte aanbevolen.


Zondag 26 april
Doopzondag in Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links