Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 09 - 4 maart 2015

7 – 8 maart DERDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD

"JEZUS VERDRIJFT DE KOOPLIEDEN UIT DE TEMPEL"


Jezus haalt zonder pardon – en met een brutaliteit die wij al snel als crimineel zouden bestempelen – de gangbare manier van die van “de mensen” overhoop. Laten wij ons nog “overhoop halen” door de woorden en het handelen van Jezus? Of lezen wij de verhalen liever zo, als zouden ze enkel over “de ander mensen” gaan ? Of laten wij alleen de vrolijke passages klinken en is de rest voor d’ander ?
(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u gezinsgebedsviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Broederlijk Delen

3e zondag van de veertigdagentijd: "Tien woorden om ons te richten"

In de liturgie van elke zondag gaan het evangelie en de campagne van Broederlijk Delen hand in hand.

De tien woorden uit het boek Exodus horen thuis in het bevrijdingsverhaal – ‘Ik ben JHWH, de God die u heeft weggeleid uit het slavenhuis van Egypte.’ Hij geeft tien dringende aanwijzingen mee, tien richtingaanwijzers die niet alleen gelden voor het Joodse volk, maar ook voor ons vandaag nog richting kunnen geven. Woorden voor een volk dat zich heeft losgemaakt van het overheersende systeem, op weg naar een nieuwe toekomst. Woorden die, in vrijheid, bevrijdend werken.

Inheemse gemeenschappen in de Andes leven van­uit hun verbondenheid met de aarde. Het traditionele Incakruis geeft ook hen richtlijnen mee: lieg niet, steel niet, wees niet ijdel in gedragingen: leef, werk en heb lief.

Vandaag worden boeren met andere wetten geconfron­teerd. Hun grond is niet meer van hen, maar eigendom van een concessiehouder. Het water behoort hen niet meer toe en is bovendien vervuild door de nevenef­fecten van de mijnbouw. Hun toekomst ligt niet meer in eigen handen maar in die van mijnbouwbedrijven. De wetten die nu gelden zijn allerminst bevrijdend voor de boerengemeenschappen.


KINDEREN GELOVIG OPVOEDEN

Gelovig opvoeden van kinderen... hoe doe je dat in deze tijd?
Stel jij jezelf ook wel eens die vraag? Eén  ding is zeker, het pasklare antwoord is er niet en we zullen het zeker ook niet onmiddellijk vinden... maar samen naar antwoorden zoeken dat kan boeiend zijn. Spreekt dit gegeven je wel aan? Kom samen met ons zoeken ...
Aan de hand van een boeiende getuigenis, een werkvorm, een uitwisseling van gedachten en ideeën, ... denken we na, gaan we samen in gesprek, zoeken we antwoorden op deze vraag.
Ria Thaens, zelf gelovige moeder van 3 grote zonen en verantwoordelijke voor de catechese in het bisdom Hasselt, helpt ons hiermee op weg!
Kom jij ook? Het zou echt fijn zijn dat jij er bij bent!
De avond staat open voor alle ouders met kinderen in het bijzonder voor de ouders die een eerste communicant of vormeling hebben.
Hij gaat op woensdag 11 maart door in de parochiezaal van Het Punt op de Antwerpseweg 135. We beginnen om 20.00 en eindigen ten laatste om 22.00 u. Deelname is gratis.
Inschrijven
kan maar hoeft niet op dirkvandenbroeck2@gmail.com of 014 / 58 06 66.
Je bent van harte welkom.  


MULTICULTUREEL PAROCHIE ZIJN
Ruim 25 jaar geleden maakte Didier Vanderslycke de keuze om in Jezus’spoor te stappen. Hij was en is nog steeds  hoopvol gestemd door de verantwoordelijkheid die hij opneemt  –vanuit welke levensbeschouwing ook- mensen aan te sporen om de planeet en al wie er op leeft met Liefde te behandelen en te benaderen. Dit doet hij vanuit zijn eigen ervaringen.

Didier Vanderslycke is maatschappelijk werker en priester van het Bisdom Antwerpen. Broeder van de beweging voor missionair engagement en vrijgesteld voor  Kerkwerk Multicultureel Samenleven waar hij nu nationaal secretaris van ORBIT  is. Hij is geëngageerd in niet-gouvernementele organisaties m.b.t. migratie, racisme, diversiteit en arbeidsrechten en pastor van de kerkgemeenschappen H.Drievuldigheid (Berchem) en Franciscus Xaverius (Borgerhout).

Hij zal ons mee inleiden in de materie van multi-culturele samenleving en tonen dat onze inzet kan bijdragen tot een vreugdevol en rechtvaardig samenleven.
Didier komt naar Geel, om hier te spreken over zijn werk. Iedereen is welkom op dinsdag 17 maart om 20.00 u. in de parochiezaal van Holven
Geen inschrijving nodig en gratis toegang.


PANNENKOEKEN ETEN MET K.V.G.
De Katholieke Vereniging Gehandicapten van Geel organiseert op zondag 15 maart zijn jaarlijkse pannenkoekendag.
Dit festijn gaat door in parochiecentrum van Ten Aard in de  Vaartstraat van 14.00 u. tot 18.00 u.
Je kunt er komen smullen van heerlijke pannenkoeken en croque-monsieurs aan democratische prijzen.
Allen hartelijk welkom! Contactpersoon: Els Vanuytven, 0498 / 28 63 27


DATA  VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE NETJES OP EEN RIJ

Op vraag van velen publiceren we in dit artikeltje de data van de eerste communie en het vormsel van 2015 nog eens netjes gerangschikt per parochie!

St. Lambertus Bel

St. Franciscus Elsum

St. Amands

St. Hubertus Ten Aard

St. Laurentius Zammel/St. Lucia Oosterlo: in de kerk van Zammel

Heilig Hart Winkelomheide

St. Dimpna

St. Jozef Holven

O.L.Vrouw Bezoek Larum

St. Apollonia Stelen

St. Gerebernus Punt

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links