Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 08 - 25 februari 2015

28 februari – 1 maart TWEEDE ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD
"DIT IS MIJN ZOON, MIJN WELBEMINDE"

In de evangelielezing van vandaag trekt Jezus met zijn beste vrienden de berg Tabor op. Hij straalt in heerlijkheid, maar binnenkort – in de Hof van Olijven – zien die zelfde leerlingen Hem als één hoopje ellende. Hoogtepunten en dieptepunten horen bij elkaar! Daarom konden ze na zijn verrijzenis zeggen:”Zo zal het ooit weer worden !”

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u eucharistieviering uit dank, Van Roey Simonne

Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Geloofsavond in de Geelse parochies

Gelovig opvoeden van kinderen... hoe doe je dat in deze tijd?
Stel jij jezelf ook wel eens die vraag? Eén  ding is zeker, het pasklare antwoord is er niet en we zullen het zeker ook niet onmiddellijk vinden... maar samen naar antwoorden zoeken dat kan boeiend zijn. Spreekt dit gegeven je wel aan? Kom samen met ons zoeken ...
Aan de hand van een boeiende getuigenis, een werkvorm, een uitwisseling van gedachten en ideeën, ... denken we na, gaan we samen in gesprek, zoeken we antwoorden op deze vraag.
Ria Thaens, zelf gelovige moeder van 3 grote zonen en verantwoordelijke voor de catechese in het bisdom Hasselt, helpt ons hiermee op weg!
Kom jij ook? Het zou echt fijn zijn dat jij er bij bent!
De avond staat open voor alle ouders met kinderen in het bijzonder voor de ouders die een eerste communicant of vormeling hebben.
Hij gaat op woensdag 11 maart door in de parochiezaal van Het Punt op de Antwerpseweg 135. We beginnen om 20.00 en eindigen ten laatste om 22.00 u. Deelname is gratis.
Inschrijven
kan maar hoeft niet op dirkvandenbroeck2@gmail.com of 014 / 58 06 66.
Je bent van harte welkom.


tweede zondag broederlijke delen

Rotsvast - vertrouwen

Elke week zetten we in het parochieblad een klein stukje om na te denken. In de liturgie van elke zondag gaan het evangelie en de campagne van Broederlijk Delen hand in hand.

Met Jezus en enkele leerlingen vertoeven we op de berg. De berg van het vergezicht waar je alles kan overzien, waar het licht van God in Jezus oplicht. De berg is een plek om te oefenen in Godsvertrouwen, in de rotsvaste overtuiging dat een nieuwe toekomst, een nieuwe wereld mogelijk is.

In Peru zien inheemse gemeenschappen hoe de regering buigt voor het geld van grote mijnbouwondernemin­gen. Achter de mijnconcessies die het leven van hun gemeenschappen ontwrichten, schuilt ‘de god van het kapitaal’ die niets ontziet. Aan de verleidelijke winsten van de mijnbouw worden mensen, kinderen, generaties geofferd. Om hier tegenin te gaan zijn profetische mensen nodig, met een rotsvast vertrouwen. Boeren, zoals Marco, die met hun gemeenschap werken aan een nieuwe toekomst voor henzelf en voor hun kinderen. Partnerorganisaties van Broederlijk Delen die hen ondersteunen met vor­ming, juridische bijstand en financiële middelen.


Koffiestop Broederlijk delen

Vrijdag 27 februari 2015 - Kom een tasje koffie drinken aan de Colruyt op de Nationale Koffiestop!

Onze enthousiaste vrijwilligers van Broederlijk Delen zullen er weer zijn voor hun jaarlijkse koffiestop aan supermarkt Colruyt op de Antwerpseweg. Dankzij de medewerking van deze supermarkt kunnen wij aan de klanten weer een tasje koffie aanbieden en zo geld inzamelen voor Broederlijk Delen. Je kan onze enthousiaste vrijwilligers vinden in de inkomhal tussen 13.00 en 19.00. Bij een tasje koffie en een koekje geven zij u ook graag info over de campagne van dit jaar! Vorig jaar haalden zij 300 euro op, hopelijk doen we dit jaar beter! Kom jij ook even langs?


DATA  VORMSEL EN EERSTE COMMUNIE NETJES OP EEN RIJ

Op vraag van velen publiceren we in dit artikeltje de data van de eerste communie en het vormsel van 2015 nog eens netjes gerangschikt per parochie!

St. Lambertus Bel

St. Franciscus Elsum

St. Amands

St. Hubertus Ten Aard

St. Laurentius Zammel/St. Lucia Oosterlo: in de kerk van Zammel

Heilig Hart Winkelomheide

St. Dimpna

St. Jozef Holven

O.L.Vrouw Bezoek Larum

St. Apollonia Stelen

St. Gerebernus Punt


MET GOVAKA DE FIETS OP ???

KWB, Pasar en Govaka hebben, omwille van dat ietjes plus,  naam en faam als het gaat over met de fiets op reis gaan. In  augustus staat er een groepsfietsreis op het programma die je vanuit Mulhouse naar Ieper brengt  in 8 etappes langsheen heel de westelijke frontlijn van de Groote Oorlog. In oktober wordt er met de mountainbike gefietst overheen de Marokkaanse Atlas. Fietsen met een mountainbike is hier de kans om u zachtjes aan te laten smelten voor een fascinerend land met een gastvrijheid die zich laat kennen als een stukje delen van intimiteit en mysterie. Fietsen door de Hoge Atlas is indrukwekkend !

Belangstellenden worden vrijblijvend uitgenodigd op een infoavond op maandag 2 maart om 20.00 u. in de vergaderzaal op het tweede verdieping van café ACW- huisin de Stationsstraat. 

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

Externe Links