Liturgische Vieringen - Misvieringen - Liturgische Diensten - Intenties

Week Nr. 06 - 11 februari 2015

14 – 15 februari ZESDE ZONDAG DOOR HET JAAR
woensdag 18februari: Aswoensdag, begin van de veertigdagentijd.

"JEZUS GENEEST EEN MELAATSE"


Jezus wist dat hij door die uitgestoken hand regelrecht in aanvaring kwam met de schriftgeleerden en de farizeeën. Maar de concrete vraag om hulp was voor hem belangrijker dan de kille wet.
Hij raakte de melaatse aan. Stel je voor! Zoiets doe je niet. Maar Jezus kon niet anders. En wij?
Zijn wij bereid om de hand uit te steken naar mensen die uit de boot vallen: ouderen, zieken armen of eenzamen vluchtelingen en asielzoekers daklozen of drugsverslaafden ?
Durven wij onze handen 'vuil' maken ?

(naar het blauwe bijbeldoosje)

17.30 u jgt Jgt Germaine Verachtert, Gust, Ludo en Sooi Nevelsteen, Linda Taels en Wim Verherstraeten

19.00 u. Gebedsviering met asoplegging voor de federatie Geel in de kerk van St.-Amands.
Dus géén viering in de
ST.-GEREBERNUS PUNT!

 Misintenties Geel-Zuid aanvragen - Een misintentie kost 13 euro

GEELS PASTORAAL FEDERATIENIEUWS

Begin van de veertigdagentijd

Volgende week woensdag: Aswoensdag wij beginnen een tijd van inkeer …

MARCO IS BOER, EN WIL DAT BLIJVEN 

Op 18 februari is het weer zo ver. Met Aswoensdag beginnen we aan de periode van veertig dagen, voorbereiding voor het grote feest van Pasen. Met die veertigdagentijd start ook de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen. Ook met onze parochies van Geel willen wij de actie ondersteunen en solidair zijn met de mensen uit de derde wereld. Dit jaar focust de campagne op Peru. Door de grootschalige mijnbouw daar krijgen de kleine plaatselijke boeren het steeds moeilijker om aan landbouw te doen. Door de mijnontginning verdwijnen er gronden, raakt het water vervuild, ...

De volgende weken zullen we in de liturgie en in het parochieblad, maar ook in acties aandacht besteden aan Broederlijk Delen. We nodigen u van harte uit om de start mee te maken op onze start- en solidariteitsavond!

ASWOENSDAG 18 FEBRUARI
SOLIDARITEITSAVOND PERU IN  PC ST-AMANDS

Overdag wordt in enkele parochies het askruisje gegeven, maar wie kan, komt om 19.00 u. naar onze St.-Amandskerk, waar de federale gebedsviering volledig in het teken staat van de solidariteitsactie rond de Peruviaanse boeren. “Marco is boer en wil dat blijven”.

Getekend door het askruisje gaan wij de vasten in …

Om 19.40 u. “steken wij over”: De actie Broederlijk Delen neemt ons mee en wij stellen ze actueel: op stap naar parochiecentrum St.-Amands: Overtocht naar Peru.

Om 20.00 u. start de Solidariteitsavond Broederlijk Delen. Wij kijken naar de campagnefilm 2015 van Broederlijk Delen. We luisteren naar een boeiende getuigenis van Marc Wydhooge uit Edegem die zelf op inleefreis ging in Peru. Iedereen kan aan bod komen in de vragenronde en wees gerust: de wereldwinkel zal er zijn met  heerlijke producten!

Als iedereen die vorig jaar aanwezig was nu een ander iemand aanspreekt, dan groeit onze groep! We hopen weer met velen te zijn!!!


ONZE VORMELINGEN OP TOCHT NAAR HUN VIERING

Tweede federale activiteit voor onze vormelingen 2015

Op woensdag 21 januari hadden we onze tweede federale activiteit. Deze keer waren Winkelomheide, Bel, Zammel, Oosterlo en Elsum van de partij. In drie groepen met een doorschuifsysteem werd er gewerkt rond symbolen. Symbolen op zich en symbolen die gebruikt worden in de kerk. 

Het filmpje met de man en de stoel deed nadenken over wat symbolen eigenlijk zijn en wanneer een symbool kan werken: iedereen  moet het symbool kennen en herkennen én je moet er achter staan.

In de kerk leidde Marcel de vormelingen rond. We hoorden dat de vormelingen veel nieuwe dingen hoorden en de catechisten eveneens.

Dirk maakte van een kale ruimte een plaats om te vieren. De vormelingen maakten er een mooie ruimte van.

Ik denk dat we ook van deze activiteit kunnen zeggen dat ze geslaagd was.

Op naar de derde en laatste activiteit:  Zaterdag 14 maart op en rond de markt. In Geel zal men weten dat Broederlijk Delen centraal staat. 


LIEVEKESWANDELING ZATERDAG 14 FEBRUARI

Op 14 februari vieren we Sint-Valentijn. Valentinus was een romeins priester die omkwam tijdens de christenvervolgingen onder Keizer Claudius II. Hij is de patroonheilige van de verliefden en echtparen. Valentijnsdag is de dag voor het vinden van een lief, het aangaan van een relatie of het herdenken van relaties of verbintenissen.

De laatste tientallen jaren is deze verliefdendag in onze contreien komen overwaaien van de Angelsaksische landen en vooral de “commercie” is er goed bij gevaren.

Op die zaterdag 14 februari nemen de Geelse Gidsen u mee voor een avondlijke wandeling in de Belse Bossen. Dit kan het begin zijn van een “avontuurlijke” avond voor “lieve” mensen.

Samenkomst aan de kerk van Bel te 20.00 u. Wandelschoenen, pitslamp en uw breedste smile meebrengen !! 


JONGDEMENTIE IN DE KIJKER

Je bent 48 jaar, werkt voltijds, je hebt twee kinderen en je merkt dat je partner zich anders begint te gedragen: onthouden lukt niet zo goed meer, het gedrag en de stemming verandert, …   De neuroloog of arts maakt een einde aan de periode van onzekerheid: de diagnose luidt ‘jongdementie’.  Bij zo'n 5 à 10 procent van de dementerenden beginnen de symptomen al voor hun 65ste. Deze mensen hebben andere noden en problemen dan mensen op latere leeftijd. Je komt als mantelzorger terecht in een dubbele rol: je wordt geliefde én verzorger.

Vorig jaar september is er in het arrondissement Turnhout een project gestart voor mensen met jongdementie én hun mantelzorgers. Een trajectbegeleider ondersteunt en begeleidt mensen in hun thuissituatie. Hij komt regelmatig op huisbezoek en zoekt samen naar oplossingen op maat. Dit is een gratis dienstverlening samen met de huisarts, verpleegkundigen, verzorgenden, …  

Het project wil zeker ook inzetten op een zinvolle dagbesteding en ondersteuning exclusief voor deze jonge doelgroep: ’t Jongdementiehuis te Dessel wil een fijne dag bieden door dagelijkse dingen samen te doen (koken, afwassen, boodschappen doen, …), door te sporten (wandelen, fitness, tuinieren, …), muziek te beluisteren en nog zo veel meer. De weekdagen en uren van het dagcentrum worden maximaal afgestemd op de noden van cliënten en mantelzorgers. Je kan voor kontakt altijd terecht op 014/ 40 35 05 of via mail infojongdementie@gmail.com. Landelijke thuiszorg vzw coördineert dit initiatief maar werkt daarbij vlot samen met een tiental andere organisaties, die met het lot van deze mensen begaan zijn.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links